Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...=Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...
DOMŮ   ARCHIV   IBT   IAN 1-50   IAN 50-226   IAN 227-500   RÁDIO   PŘEKVAPENÍ  
STALO SE

Very Large Array Radio Telescope

Městečko Magdalena ve státě Nové Mexiko leží na silnici Highway 60 ze Socorra do Datilu a je to ospalé provinční místo -- těžko uvěřit, že bývalo významnou železniční stanicí, odkud se ještě začátkem 20. století dopravovala po železnici do mnoha oblastí USA velká stáda dobytka.

Ilustrační foto...Na západ od něj se rozkládají rozsáhlé náhorní travnaté pláně Datil-Mogollon Volcanic Plateau, vytvořené před 60-25 miliony let gigantickou sopečnou činností. Jsou plné sopečných pum a lávových proudů. Jejich část, nazývaná Pláně svatého Augustina (Plains of San Agustin) o rozloze přibližně 70 x 20 kilometrů byla kdysi dnem velikého jezera.

Cestou z Magdaleny se po levé straně náhle objeví skupina obrovských bílých antén radioteleskopu Very Large Array Radio Telescope (VLART), technického divu, jehož cílem je výzkum nejvzdálenějších oblastí vesmíru. Je jich celkem 27 a každá z nich má průměr 25 metrů a váží 230 tun. Antény jsou umístěny na železničních kolejích, situovaných do tvaru písmene Y, jehož větve měří každá 21 kilometrů a noha 18 kilometrů. Tím je umožněno přestavění a přesměrování celé soustavy (každá z antén může samozřejmě měnit orientaci ve třech osách). Úplné přestavění celé soustavy trvá podle okolností pouhých 8 až 12 hodin. Kromě nich je na tento železniční systém v areálu napojena montážní budova, která dovoluje údržbu a opravy jednotlivých antén (a je tedy vyšší než antény).

Místo pro radioteleskop na Pláních svatého Augustina bylo zvoleno z několika důvodů: především je téměř ideálně rovné a nachází se ve vysoké nadmořské výšce s velmi čistým vzduchem a nízkou prašností. Je také velmi daleko od všech větších zdrojů rušivého radiového provozu (nejbližší 220 km).

Od silnice vede šest kilometrů dlouhá komunikace do návštěvnického střediska, vybaveného stejně dokonale, jako všechna obdobná střediska v národních a státních parcích v celých Spojených státech. Návštěvník tam může shlédnout ca třicetiminutový videoprogram, který ho zajímavou formou seznámí s dnešními poznatky o vesmíru, cílech radioteleskopu, jeho historií a činností. Na stěnách jsou návštěvníkům ukázány vedle atraktivních a dokonalých fotografií planet a jejich satelitů pořízených vesmírnými sondami a vedle dalších snímků z amerického vesmírného programu také nejvýznamnější výsledky radioastronomie, především ty, které byly získány na VLART. Rozlišovací schopnost radioteleskopu je prý taková, že by dokázal identifikovat radiový zdroj velikosti golfového míčku ve vzdálenosti 150 kilometrů.

Prostým stiskem tlačítka zvonku lze kromě toho přivolat službu, která může zodpovědět další odborné otázky, případně prodat zájemcům knihy o astronomii (jdou to knihy zdaleka ne jen populární), případně i obligátní golfové čepice a trička či svetry se znaky radioteleskopu. Pohlednicemi se lze zásobit samoobslužně.

Od návštěvnického střediska vede "naučná stezka", procházející dobře volenými místy, které nabízejí fotogenické pohledy na soustavu bílých monster a zavede návštěvníka až do bezprostřední blízkosti jedné z obřích mís. Volně se návštěvník po areálu pohybovat nemá, což v USA znamená, že se tam mimo vyznačená místa skutečně nikdo nepohybuje (takže si to netroufne ani český návštěvník). Záběry má tedy každý patrně stejné.

Ilustrační foto...

Stezka končí u budovy výpočetního střediska (jediné budovy v areálu mimo návštěvnického střediska a montážní haly). Do ní samozřejmě přístup není a poloprůhledná okna nedovolují dovnitř ani kloudně nahlédnout. Návštěvník však už byl poučen, že je v ní srdce celého organismu, že je to centrála, která řídí nastavení orientace systému, shromažďuje a zpracovává výsledky mnohahodinových měření. Také se dozvěděl, že výpočty ze zachycených signálů z hloubky vesmíru, jejichž shromažďování a zpracování trvalo ještě nedávno 8-12 hodin podle charakteru radiového zdroje mohou dnes být zkráceny díky moderní výpočtové technice a zvýšené citlivosti detekce v některých případech na 2-3 hodiny.

Tento radioteleskop -- i když už dnes není ani největší, ani nejmodernější -- si právem zaslouží obdiv -- nejen pro svou významnou vědeckou činnost, ale i pro své umístění a svou přitažlivou krásu. I technika je estetická a krásná.

Antonín Holý

| Zdroj: Ústav organické chemie a biochemie, Praha IAN.cz
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...
archiv zdroj
RULETA
Jak by nás viděli mimozemšťané?
Ilustrační foto...
Kopule Masarykovy univerzity slavnostně otevřena
Ilustrační foto...
Zaostřeno na Pluto
Ilustrační foto...
Proč je Mars červený?
Ilustrační foto...
Zlatý Bludný balvan za rok 2007 - Tomáš Pfeiff
Ilustrační foto...
STALO SE
4.12.2012 -
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...

WEBKAMERA
 Upice webcam / widecam
UPICE WEBCAM

Add to Google

 

Pridej na Seznam
 

  © 1997 - 2022 IAN :: RSS - novinky z astronomie a kosmonautiky SiteMap :: www :: ISSN 1212-6691