Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...=Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...
DOMŮ   ARCHIV   IBT   IAN 1-50   IAN 50-226   IAN 227-500   RÁDIO   PŘEKVAPENÍ  
STALO SE

Jak se určí datum Velikonoc?

Letošní Neděle velikonoční připadá na 16.dubna, ale víte, kdy bude Neděle velikonoční za rok nebo za dva? Pokud nemáte po ruce kalendář na příští rok, pak to bude asi problém. A víte proč jsou Velikonoce pokaždé jindy? Odpověď na tuto otázku a také návod jak vypočíst datum Velikonoc naleznete v tomto článku.

Velikonoce jsou nejdůležitějším svátkem křesťanského světa. Jejích datum je ovšem pohyblivé, takže každoročně připadají na jinou dobu. Kdysi bylo určování data Velikonoc nepřesné a problematické. Trochu pořádku vnesl až 1. nikajský koncil, který svolal císař Constantinus I. v roce 325 do města Nikaia. Jednalo se tehdy o první opravdový ekumenický koncil. Na něm se mimo jiné rozhodlo o určování data Velikonoc. Tyto svátky připadají podle pravidla na první neděli po prvním jarním úplňku. V případě, že úplněk připadne na neděli, slaví se Velikonoce až za týden. Datum Velikonoční neděle se tak pohybuje v intervalu od 22. března do 25. dubna.

Astronomické jaro začíná jarní rovnodenností. V případě tohoto pravidla připadá jarní rovnodennost vždy na 21. března a nebere tedy ohled na astronomickou skutečnost, která se může až o dva dny lišit.

K určení data Velikonoc je několik možností. Ta nejznámější se nazývá Gaussovo pravidlo. Carl Friedrich Gauss (1777 - 1855) byl německý matematik, fyzik a astronom. Pravidlo je platné pro všechny roky od 1900 do 2099. Výjimky mají pouze léta 1954 a 1981, kdy jsou Velikonoce o týden dříve, než bylo stanoveno výpočtem.

K výpočtu je nutné znát konstanty m a n. Pro roky 1900 až 2099 jsou m = 24 a n = 5. Pro léta 1800 - 1899 je m = 23 a n = 4. Funkcí mod se rozumí zbytek po dělení.

a = rok mod 19

b = rok mod 4

c = rok mod 7

d = (19a + m) mod 30

e = (n + 2b + 4c + 6d) mod 7


Pro březen platí:

22 + d + e = velikonoční neděle


Pro duben platí:

d + e − 9 = velikonoční neděle


Správné je vždy to datum, které vyhovuje. V případě, že datum Velikonoc připadne na dobu pozdější než je 25.dubna, pak se slaví o jeden týden dříve. Uveďme tedy příklad pro letošní rok 2006:

2006 /19 = 105 + zbytek a = 11

2006 / 4 = 501 + zbytek b = 2

2006 / 7 = 286 + zbytek c = 4

(19. 11 + 24) / 30 = 7 + zbytek d = 23

(5 + 2.2 + 4.4 + 6.23) / 7 = 23 + zbytek e = 2


Březen: 22 + 23 + 2 = 47.března (což je pochopitelně nesmysl)

Duben: 23 + 2 – 9 = 16.dubna = neděle velikonoční v roce 2006


Výpočet zbytku a bere v potaz fakt, že měsíční cyklus se opakuje v 19.cyklech; zbytek b zahrnuje přestupné dny a zbytek c dorovnává dny v týdnu.


Poznámka: Může se pochopitelně stát, že jeden nebo více zbytků jsou nuly. Tím se výpočet zjednoduší, neboť násobíme li nulou je výsledek nula. Ještě nutno poznamenat, že dělíme-li například 24 číslem 30, považuje se za zbytek 24 !

Petr Kubala

 IAN.cz
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...
archiv zdroj
RULETA
Patří planetáriím astronomická budoucnost? -
Ilustrační foto...
Vzpomínka na Challenger
Ilustrační foto...
Drobky ve vzdálených končinách -- díl třetí
Ilustrační foto...
Překvapení: Neptunův tanec na čtyři...
Ilustrační foto...
Instantní pamětník 20
Ilustrační foto...
STALO SE
4.12.2012 -
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...

WEBKAMERA
 Upice webcam / widecam
UPICE WEBCAM

Add to Google

 

Pridej na Seznam
 

  © 1997 - 2022 IAN :: RSS - novinky z astronomie a kosmonautiky SiteMap :: www :: ISSN 1212-6691