Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...=Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...
DOMŮ   ARCHIV   IBT   IAN 1-50   IAN 50-226   IAN 227-500   RÁDIO   PŘEKVAPENÍ  
STALO SE

Přes překážky (opět) ke hvězdám

Pokud se podaří vyřešit zbývající technické problémy, zejména s čidly vyprázdnění vodíkové nádrže ET, odstartuje ještě v červenci z rampy 39B kosmodromu na mysu Canaveral na Floridě směrem k Mezinárodní vesmírné stanici ISS raketoplán Discovery se sedmičlennou posádkou na palubě. Poveze s sebou několik tun zásob a dlouho očekávaný důležitý náhradní díl - silový setrvačník pro stabilizaci a orientaci stanice.

Raketoplány, nezbytně potřebné pro dokončení stanice ISS i pro její průběžné zásobování a dovybavování se tak po téměř dvouapůlleté odstávce vrátí do provozu. Než k tomu však mohlo dojít, musel Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) vykonat obrovské množství práce.

Krátce poté, co se 1. února 2003 rozpadl v plamenech v atmosféře nad Texasem raketoplán Columbia a zahynula jeho celá posádka, byla ustanovena zvláštní vyšetřovací pracovní skupina (CAIB), tvořená odborníky z různých oborů, která měla za úkol prozkoumat průběh havárie ze všech dostupných zdrojů, zjistit příčinu neštěstí a vypracovat doporučení pro NASA, aby se podobným katastrofám v budoucnosti předešlo. Její úkol nebyl snadný, ale již v září 2003 vydala svoji závěrečnou zprávu, která konstatovala, že příčinou zániku Columbie byl během vzletu utržený kus pěnové izolace z odhazovací palivové nádrže, který prorazil náběžnou hranu křídla, kudy pronikla horká plazma do jeho nitra a způsobila jeho destrukci. Součástí závěrečné zprávy bylo celkem 29 doporučení jak na technická, tak na provozní, ale hlavně organizační opatření, které považovala CAIB za zásadní pro bezpečnost budoucího provozu tohoto kosmického dopravního prostředku. Z nich 15 považovala za natolik závažná, že doporučila, aby je NASA splnil ještě před opětovným uvedením raketoplánů do provozu.

Vydáním závěrečné zprávy práce skupiny CAIB, kterou vedl pensionovaný admirál Gehman, v podstatě skončila. Již v červenci 2003 ustavil tehdejší generální ředitel NASA Sean O'Keefe interní dohlížitelskou komisi (RTF TG), vedenou bývalými astronauty, generálem Thomasem P. Staffordem a Richardem O. Coveyem, aby dohlížela nad tím, jak NASA plní doporučení předložená vyšetřovací komisí CAIB, Tato komise se naposledy sešla 27. července 2005, aby definitivně zhodnotila dosavadní postup NASA při plnění požadavků CAIB a aby předložila svoje závěry generálnímu řediteli NASA Michaelu Griffinovi jako podklad k jeho rozhodnutí, zda vydat definitivní souhlas s obnovením letů raketoplánu.

Ilustrační foto...

Staffordova a Coveyova komise konstatovala, že z 15 požadovaných opatření se dosud NASA nepodařilo splnit tři z nich.

V prvé řadě se odborníkům NASA a dodavatele nepodařilo zcela vyloučit odpadávání pěnové tepelné izolace z palivové nádrže, ale pouze omezit, přestože byla nejexponovanější místa podstatně rekonstruována. Během testů sice z nejnebezpečnějších míst neodpadl kus těžší než 7 gramů, který by tepelnou ochranu raketoplánu neměl vážně poškodit, ale nikdo si nemůže být zcela jist, zda se případ Columbie nebude opakovat.

Druhým nesplněným bodem je požadavek CAIB, aby se podstatnou měrou zvýšila odolnost tepelné ochrany raketoplánu - tedy uhlíkových panelů kryjících náběžnou hranu křídla i keramických dlaždic chránících trup. Tento požadavek se ukázal být natolik technicky náročný, že by si vyžádal prakticky úplné překonstruování raketoplánů. Na to NASA nemá dost času s přihlédnutím k požadavku prezidenta Busche ukončit provoz raketoplánů nejpozději do konce roku 2010. I když bude obnoven provoz raketoplánů v letošním létě, bude obtížné v uvedeném termínu uskutečnit 28 plánovaných startů, potřebných na dokončení stanice ISS. Proto se vedení NASA rozhodlo přistoupit na zvýšené riziko spojené s používáním původní tepelné ochrany bez podstatných změn po celou dobu plánovaného používání raketoplánů.

Posledním bodem, splněným jen z části, bylo doporučení vyvinout metody inspekce povrchu raketoplánu s cílem odhalit na oběžné dráze poškození tepelné ochrany a následně tato poškození opravit. Zatímco první polovina požadavku - inspekce - byla beze zbytku splněna, komice RTF TG konstatovala, že žádná z pěti navržených metod opravy tepelné ochrany není dosud v takovém stádiu, aby byla v podmínkách kosmického letu použitelná. Ty metody, které jsou připraveny teď k vyzkoušení, jsou jen experimentální a je malá pravděpodobnost, že by rozsáhlejší poškození mohly spravit.

Zbývajících dvanáct položek na seznamu CAIB byly podle Staffordovy a Coveyovy komise splněno a v některých případech NASA udělal více, než mu doporučení předkládala.

Z technických požadavků šlo o prověrku panelů náběžné hrany po každém letu s využitím nejmodernějších metod. Požadavek na důkladnější snímkování vzlétajícího raketoplánu, fotografování odhozené palivové nádrže i družicového stupně na oběžné dráze a to včetně využití špionážních družic byl splněn bezezbytku. Zbývající položky na seznamu CAIB byly organizační a týkaly se zdokonalení postupů při pozemní kontrole během přípravy startu i restrukturalizace týmů řídících let, aby byla zajištěna dokonalejší komunikace mezi jednotlivými stupni managementu.

Přestože komise RTF TG měla vážné výhrady, rozhodnutí bylo na generálním řediteli NASA. A ten řekl: "Leťte!"Držme palce, aby let dopadl dobře.

Antonín Vítek

| Zdroj: Kosmos News 67 IAN.cz
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...
archiv zdroj
RULETA
Podivné maximum
Ilustrační foto...
Interaktívne adresy
Ilustrační foto...
Aktéři nebeského představení
Ilustrační foto...
Pozorujte nebe z výšky 10 tisíc metrů!
Ilustrační foto...
Planety zvou na ranní kávu: repete
Ilustrační foto...
STALO SE
4.12.2012 -
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...

WEBKAMERA
 Upice webcam / widecam
UPICE WEBCAM

Add to Google

 

Pridej na Seznam
 

  © 1997 - 2022 IAN :: RSS - novinky z astronomie a kosmonautiky SiteMap :: www :: ISSN 1212-6691