Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...=Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...
DOMŮ   ARCHIV   IBT   IAN 1-50   IAN 50-226   IAN 227-500   RÁDIO   PŘEKVAPENÍ  
STALO SE

Deset let Slunce on-line

Ani se tomu nedá věřit, ale je to již deset let, kdy odstartovala americko-evropská sonda SOHO. Díky SOHO můžeme pozorovat dění na Slunci (a ve Slunci) v přímém přenosu a nebývalé kvalitě 24 hodin denně.

Co je SOHO?

Americko-evropská sonda SOHO (SOlar and Heliospheric Observatory) odstartovala 2. prosince 1995 pomocí nosné rakety Atlas-Centaur a již v polovině března 1996 byla umístěna v libračním bodu L1 asi 1,5 miliónů km od Země. V tomto bodu se gravitační síly Země a Slunce rovnají. Hlavním úkolem sondy je systematický výzkum Slunce a sluneční činnosti. K tomu slouží dvanáct přístrojů. Původně měla SOHO pracovat „jen“ šest let. Díky její výborné kondici byla mise již několikrát prodloužena. I přesto se ovšem sonda neobešla bez problémů. Tak například v roce 2003 měla SOHO poměrně vážné problémy s anténou, která zajišťuje přenos získaných dat na Zemi. SOHO je řízená z Goddard Space Flight Center v Marylandu.

Ilustrační foto...

Vědecké vybavení

 • VIRGO – (Variability of Solar Irradiance and Gravity Oscillations): úkolem experimentu je měření celkového a spektrálního záření Slunce a polárních a rovníkových průměrů. Získaná data se používají mimo jiné ke studiu vlivu slunečního záření na pozemské klima.
 • SWAN – (Solar Wind Anisotropies): slouží k pozorování a výzkumu Lymanova alfa záření. Toto záření vzniká v atomech vodíků, které putují naší sluneční soustavou.
 • SUMER - (Solar Ultraviolet Measurements of Emitted Radiation): úkolem je výzkum plazmy (hustota, složení, teplota). Dále se zaměřuje na dění ve chromosféře a koróně. Výsledky měření se používají mimo jiné k přesnému zjištění Dopplerova posuvu světla.
 • UVCS – (Ultraviolet Coronograph Spectrometer): slouží k výzkumu slunečního větru a koróny. Přístroj se skládá ze tří teleskopů, dvou mřížkových spektrometrů a jednoho polarimetru pro viditelné světlo.
 • COSTEP – (Comprehensive Suprathermal and Energetic Particle Analyzer): slouží k výzkumu spekter elektronů a izotopů helia a vodíku.
 • EIT – (Extreme ultraviolet Imaging Teleskope): slouží k výzkumu a monitorování vnitřní koróny ve čtyřech oblastech spektra.
 • ERNE - (Energetic and Relativistic Nuclei and Electron experiment): zabývá se výzkumem sluneční atmosféry detekcí částic uvolněných při energetických procesech.
 • GOLF - (Global Oscillations at Low Frequencies): slouží k měření oscilací Slunce, pomocí níž se zkoumávnitřní stavba Slunce.
 • MDI/SOI - (Michelson Doppler Imager/Solar Oscillations Investigation): zkoumá Slunce pomocí CCD kamery přes několik různých filtrů. Zabývá se výzkumem vnitřní stavby Slunce a sluneční dynamiky.
 • CDS - (Coronal Diagnostics Spectrometer): zabývá se výzkumem Slunce v oblasti UV záření.
 • CELIAS - (Charge, Element, and Isotope Analysis System): zabývá se výzkumem slunečního větru a energetických meziplanetárních částic.
 • LASCO - (Large Angle and Spectrometric Coronagraph): je bezpochyby nejznámějším přístrojem. Jedná se o širokoúhlý a spektrometrický koronograf, který slouží k výzkumu koróny a skládá se ze tří částí.

Ilustrační foto...

Ilustrační foto...

SOHO komety

Kromě výzkumu Slunce se SOHO zabývá také výzkumem komet a to i přesto, že se s tím původně vůbec nepočítalo. Tyto malé komety prolétávají blízko Slunce a některé se dokonce dostanou tak blízko, že se vypaří. Existuje teorie, podle níž se jedná o zbytky původní velké komety, ta se měla dostat natolik blízko naší hvězdě, že se roztrhala na menší kusy. Komety lze spatřit pouze prostřednictvím koronografu sondy SOHO, neboť je za normálních okolností přezáří Slunce. S hledáním komet pomáhají také astronomové amatéři, kteří pečlivě prohledávají všechny snímky sondou pořízené. Případný objevitel má ovšem smůlu – kometa ponese jméno sondy SOHO. Během dosavadní mise sondy bylo již objeveno na tisíc komet!

Slunce on-line

Pokud se chcete i vy pokochat pohledem na aktuální snímky naší hvězdy pomocí nejrůznějších přístrojů sondy SOHO, klikněte na ikonu v levém rámci, případně na „slunce on-line“ na liště. Navštívit můžete také stránky SOHO, které se nacházejí na adrese: http://soho.nascom.nasa.gov/.

Petr Kubala

 IAN.cz
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...
archiv zdroj
RULETA
Hvězdný posel
Ilustrační foto...
Jeden malý rekord
Ilustrační foto...
Astronomové nalezli planetu vhodnou pro život
Ilustrační foto...
Kdy se opalovat?
Ilustrační foto...
Leonidy: Jaké byly?
Ilustrační foto...
STALO SE
4.12.2012 -
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...

WEBKAMERA
 Upice webcam / widecam
UPICE WEBCAM

Add to Google

 

Pridej na Seznam
 

  © 1997 - 2022 IAN :: RSS - novinky z astronomie a kosmonautiky SiteMap :: www :: ISSN 1212-6691