Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...=Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...
DOMŮ   ARCHIV   IBT   IAN 1-50   IAN 50-226   IAN 227-500   RÁDIO   PŘEKVAPENÍ  
STALO SE

Sto let s relativitou

Letošní rok byl vyhlášen Světovým rokem fyziky – připomínáme si totiž výročí sta let od chvíle, kdy Albert Einstein položil základy své speciální teorie relativity. V tomto článku rozhodně nebudu vysvětlovat teorii relativity, raději připojuji na konec článku seznam doporučené literatury. Podíváme se na životopis největšího fyzika a otce teorie relativity Alberta Einsteina.

Životopis

Albert Einstein se narodil 14. března 1879 v Ulmu (Bavorsko, Německo), ale již velmi krátce po jeho narození se rodina stěhuje do Mnichova. Zde také mladý Einstein studuje na gymnáziu. Má blízký vztah k matematice, fyzice a filozofii, ale nedokáže se plně vyrovnat s tehdejšími poměry na gymnáziu. V šestnácti letech proto opouští gymnázium a hlásí se na polytechniku ve švýcarském Curychu. Přijímací zkoušku z fyziky a matematiky sice hravě zvládá, ale z ostatních předmětů již ne. Z tohoto důvodů nastupuje na střední školu v Aarau. Po roce úspěšně odmaturoval a na polytechniku byl již přijat bez přijímacích zkoušek. V roce 1900 získává diplom. V roce 1901 je mu uděleno švýcarské státní občanství. Teprve v roce 1902 si našel trvalejší zaměstnání jako úředník na Federálním patentovém úřadu v Bernu. Přelomovým se v jeho životě stal rok 1905. V německém časopise Annalen der Physik uveřejňuje článek „K elektrodynamice pohybujících se těles“. Na pouhých 30 stránkách pokládá ve svých 26 letech základy Speciální teorie relativity. V roce 1909 je jmenován mimořádným profesorem teoretické fyziky na univerzitě v Curychu. V letech 1911 a 1912 působí jako profesor teoretické fyziky na německé univerzitě v Praze. Einstein bydlel v té době v Lesnické ulici na Smíchově a pracoval v Ústavu teoretické fyziky na Viničné ulici. V roce 1912 se znovu vrací na univerzitu v Curychu. Zde také zakončuje svou Obecnou teorii relativity, jejíž počátky položil již v Praze. V roce 1914 je jmenován ředitelem Fyzikálního ústavu Císaře Viléma v Berlíně. V roce 1921 získává Nobelovou cenu za fyziku. Kupodivu ne za teorii relativity, ale za vysvětlení fotoelektrického jevu. Teorie relativity nebyla tehdy ještě zcela prokázána a tak byla Nobelova cena Einsteinovi udělena raději za něco jiného. V třicátých letech se k moci derou nacisté a Einstein se stává terčem útoků. Vzdává se německého občanství a prchá do Spojených států amerických, kde v roce 1934 nastupuje na univerzitu v Princetonu (New Jersey). Od první chvíle až do své smrti je zásadně proti nacismu a válce, varuje také před použitím jaderné bomby. V USA pokračuje ve vědecké činnosti. Celkem za život publikoval na 300 vědeckých prací. Proslavil se ovšem také svými citáty, jejíchž hluboká hodnota přetrvává dodnes. V roce 1940 získává americké občanství. Dne 18. dubna 1955 umírá v Princetonu. Jeho jméno nese chemický prvek (Einsteinium), kráter na Měsíci, planetka (2001) Einstein atd.

Ilustrační foto...

„Dvě věci na světě jsou nekonečné - vesmír a lidská hloupost. I když s tím vesmírem si nejsem tak docela jist.“ Albert Einstein

Světový rok fyziky

Při příležitosti sta let speciální teorie relativity byl rok 2005 vyhlášen Světovým rokem fyziky. Na celém světě se konají různé akce, vycházejí knihy apod. Více informací: www.physics2005.org

Doporučená literatura:

Nejdostupnější knihou popisující speciální teorii relativity je učebnice pro gymnázia. Látka je zde popsána velmi pěkně a názorně a samotná kniha je dostupná v každém knihkupectví.

  • Speciální teorie relativity pro gymnázia, Nakladatelství PROMETHEUS, Praha, 2005
  • Einsteinovy hodiny a Poincarého mapy, Nakladatelství Mladá fronta, 2005
  • Albert Einstein, Horský J., Nakladatelství PROMETHEUS, 1998
  • Co je to teorie relativity, Landau, Rumer, Nakladatelství Albatros, 1971

Petr Kubala

 IAN.cz
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...
archiv zdroj
RULETA
Sto let od narození otce radioastronomie
Ilustrační foto...
Nová kniha
Ilustrační foto...
Aktéři nebeského představení
Ilustrační foto...
Úpické hvězdy
Ilustrační foto...
Průlet komety v přímém přenosu
Ilustrační foto...
STALO SE
4.12.2012 -
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...

WEBKAMERA
 Upice webcam / widecam
UPICE WEBCAM

Add to Google

 

Pridej na Seznam
 

  © 1997 - 2022 IAN :: RSS - novinky z astronomie a kosmonautiky SiteMap :: www :: ISSN 1212-6691