Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...=Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...
DOMŮ   ARCHIV   IBT   IAN 1-50   IAN 50-226   IAN 227-500   RÁDIO   PŘEKVAPENÍ  
STALO SE

Astronomická komunita a nestátní neziskový sektor

Různé organizační struktury astronomické komunity typu hvězdárna, planetárium, IAN, ASTARTé, Vlašimská astronomická společnost apod. často spadají svým charakterem do tzv. nestátního neziskového sektoru (dále jen NNO).

I přes různé aktivity takových zastřešujících organizací, jako je Sdružení hvězdáren a planetárií nebo Česká astronomická společnost, se prakticky nesetkávám s žádnými informacemi o NNO v astronomické komunitě, o tom, jak funguje, čím je přínosný pro společnost, komunitu anebo pro samotnou vědu. Myslím, že je to poměrně škoda, proto jsem se rozhodl uvést pro zájemce některé dobré Internetové odkazy k tématům "neziskový sektor", "dobrovolnictví", "finanční zdroje" a "vzdělávání managementu". Astronomická subkultura, zvláště mám nyní na mysli tu populárněnaučnou a vzdělávací, bude tím více úspěšnější, čím více bude pracovat na osobním i profesionálním rozvoji týmů, věnujících se konkrétním projektům či organizacím.

Neziskový sektor

O tom, jak lze pohlížet na definici neziskového sektoru, si můžete přečíst v článcích L. Vebrové, T. Rosenmayera, R. Bačuvčíka a J. Millera, kteří své příspěvky umístili na webu Centra pro výzkum neziskového sektoru:

- L. Vebrová (Český statistický úřad): NISD [formát pdf]
- Tomáš Rosenmayer (Centrum pro výzkum neziskového sektoru): Soukromý neziskový sektor [formát pdf]
- Radim Bačuvčík (katedra marketingových komunikací, Fakulta multimediálních komunikací, Universita Tomáše Bati ve Zlíně): K terminologii neziskového sektoru [formát pdf]
- Jiří Miller (člen Rady vlády pro nestátní neziskové organizace): Nestátní neziskový sektor [formát pdf]

Dobrovolnictví

S dobrovolnictvím se v astronomické komunitě setkáváme velice často. Dobrovolníky mohou být demonstrátoři hvězdáren, redaktoři různých informačních serverů, novin či časopisů, lidé věnující se handicapovaným v rámci speciálního astronomického vzdělávání, dobrovolní spolupracovníci různých projektů atd. Dobrovolnictví se tak stává jedním ze základních a nepostradatelných prvků astronomické komunity.

Zcela určitě se podívejte na Zákon o dobrovolnické službě [formát pdf].

Další odkazy na Internetu týkající se dobrovolnictví:

- HESTIA – Národní dobrovolnické centrum- zde naleznete mnoho zajímavých informací o dobrovolnictví. Doporučuji navštívit „Průvodce dobrovolnictvím“.
- www.dobrovolnik.cz- web o dobrovolnictví pro organizace i dobrovolníky.
- World Volunteer Web- o dobrovolnictví po celém světě. Najdete tady také informace o politice a legislativě související s dobrovolnictvím či studie o dobrovolnictví.
- Oddělení ministerstva vnitra, pověřené prováděním Zákona o dobrovolnické službě

Finanční zdroje

Když máte na starosti astronomický kroužek, chcete realizovat nějaký vzdělávací projekt, seminář atp., často lamentujete nad tím, že „na nic nejsou peníze“. Když však zapátráte v odkazech, které zde uvádím, jistě si svůj finanční pramínek najdete.

Velice doporučuji navštěvovatDatabázi o. s. Econnet,která je aktualizovaná každý týden a obsahuje uzávěrky českých i zahraničních finančních zdrojů pro NNO (nadací, státní správy, programy EU atd.). Jsou tam uvedeny i různé vzdělávací aktivity a fellowshipy.

Finanční zdroje ministerstev:

- Ministerstvo kultury
- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Finanční zdroje krajských úřadů:

- Jihomoravský kraj
- Jihočeský kraj
- Královéhradecký kraj
- Vysočina
- Karlovarský kraj
- Liberecký kraj
- Olomoucký kraj
- Moravskoslezský kraj
- Pardubický kraj
- Plzeňský kraj - školstvía Plzeňský kraj - kultura
- Středočeský kraj
- Ústecký kraj
- Zlínský kraj
- Hl. m. Praha

Další finanční zdroje:

- Nadace a nadační fondy - 1. část
- Nadace a nadační fondy - 2. část
- Mezistátní organizace
- Veřejné sbírky
- Zahraniční finanční zdroje

Vzdělávání managementu

Vzdělávání managerů by měly organizovat především zastřešující organizace, jako jsou např. Sdružení hvězdáren a planetárií nebo Česká astronomická společnost. Třeba jako výhodu, byť placenou, svým členům. Je však na samotných managerech, aby vyhledávali a vytvářeli si možnosti svého vzdělávání. Nedostatečné fungování managementu mnohých organizací astronomické komunity je příčinou naprosté většiny jejich krizí. Takové vzdělávání musí obsáhnout komplexní praktické poznatky potřebné pro efektivní řízení organizace (projektu).

Ohledně vzdělávání managementu v NNO jsem vybral následující odkazy:

- HESTIA – Národní dobrovolnické centrum
- Institut EuroSchola – podporující vzdělanost, zaměstnanost a rozvoj občanské společnosti
- Fórum dárců – seznam užitečných publikací a mnoho dalších informací
- Asociace manažerů absolventů – vzdělávací kurzy pro vedoucí pracovníky nestátních neziskových organizací apod.

Závěrem

Myslím si, že jsem neuvedl ani stručný výňatek z tématu „Astronomická komunita a neziskový sektor“. Jistě by se dalo obsáhle povídat o členění NNO, možnostech strukturálních fondů, organizaci jako takové, vícezdrojovém financování, fundraisingu, marketingu, samofinancování, medializaci, řízení projektů, vnitřním řízení organizace apod. Věřím, že dostatečně vyčerpávajícím způsobem nejednou obdobné téma poskytne některý vzdělávací kurz ať již Sdružení hvězdáren a planetárií či České astronomické společnosti.

Pokud jsem použil pojem „astronomická komunita“, pak tím myslím subkulturu - soubor specifických norem, hodnot, vzorů chování a životních stylů, jenž charakterizuje určitou skupinu v rámci dominantní kultury a jež svým členům poskytuje prostor a čas, ve kterém se komunita (resp. minorita) setkává a může uskutečňovat sebe sama. Je to oblast, která by mohla být vhodná pro semestrální či bakalářské (popř. jiné) práce studentů zabývajících se kombinací humanitních a přírodních věd.

Věřím, že tento článek alespoň trošičku pomůže nejedné pozitivní aktivitě „astronomické komunity“.

Většinu zde uváděných odkazů naleznete prostřednistvím www.kormidlo.cz

Petr Závodský

| Zdroj: www.smallbutterfly.com IAN.cz
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...
archiv zdroj
RULETA
Planeta Země III
Ilustrační foto...
Čierne Slnko nad Apolónovým chrámom
Ilustrační foto...
Světelné linky 1
Ilustrační foto...
Obloha padá na Měsíc
Ilustrační foto...
Objev asteroidu nejblíže Slunci
Ilustrační foto...
STALO SE
4.12.2012 -
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...

WEBKAMERA
 Upice webcam / widecam
UPICE WEBCAM

Add to Google

 

Pridej na Seznam
 

  © 1997 - 2022 IAN :: RSS - novinky z astronomie a kosmonautiky SiteMap :: www :: ISSN 1212-6691