Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...=Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...
DOMŮ   ARCHIV   IBT   IAN 1-50   IAN 50-226   IAN 227-500   RÁDIO   PŘEKVAPENÍ  
STALO SE

Dar přítele Lejzra...

Jeden z nejdůležitějších a nejužitečnějších objevů dvacátého století dnes najde využití v nesčetném množství oborů. Provází nás od CD přehrávačů přes kosmetiku a zábavu (laser show) až po nejrůznější vědecké aplikace, jako je měření vzdálenosti Měsíce od Země.

Dělení laserů

Podle typu aktivního prostředí rozlišujeme lasery

 • pevnolátkové
 • kapalinové
 • plynové
 • polovodičové

Podle způsobu buzení

 • opticky (výbojkou, jiným laserem, slunečním světlem a radioaktivním zářením)
 • elektricky (srážkami v elektrickém výboji, svazkem nabitých částic, injektáží elektronů, interakcí elektromagnetického pole se shluky nabitých částic)
 • chemicky (energií chemické vazby, fotochemickou disociací, výměnou energie mezi

  molekulami a atomy)

 • termodynamicky (zahřáním a ochlazením plynu)
 • jadernou energií (reaktorem, jaderným výbuchem)

Z hlediska režimu práce

 • Impulsně-(v pulsech mohou podávat výkon i několika terawattů)
 • Kontinuálně

Lasery můžeme dělit také podle vlnové délky

 • infračervené
 • v oblasti viditelného světla
 • ultrafialové
 • rentgenové
 • gamma

A nakonec můžeme lasery dělit podle použití

 • výzkumné
 • měřící
 • lékařské
 • vojenské

Co znamená notoricky známé slovo LASER ? Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Dalo by se to přeložit jako zesílení světla pomocí vynucené emise záření.

Aby laser byl laserem, musí splňovat následující kritéria:

 • světlo musí být monochromatické-1 barva,1 vlnová délka(nemůže být bílá barva)
 • koherentní-uspořádané
 • málo divergenční-málo rozbíhavé

Ilustrační foto...

Jak tedy vzniká laserové světlo? Fotony vyrobené například ve výbojové trubici excitují elektrony v atomech látky z níž je laser vyroben. Ty se přesunou na vyšší elektronovou slupku (o jednu i několik slupek výše), ale snaží se své energie zbavit a vrátit se na svou původní energetickou hodnotu. Když se elektron vrací, vyzáří foton, jehož vlnová délka (l) je závislá na druhu materiálu a počtu „přešlých“ slupek. Například rubín emituje fotony o vlnové délce 693 nm (červená barva). Dusík emituje UV záření o vlnové délce 397 nm. Na tomto příkladu vidíte, že lasery neemitují jen viditelné světlo, ale počínaje infračerveným až po gama záření. Tedy přibližně od vlnové délky 1 mm až po zlomky nanometrů.)Pár slov o rubínovému laseru. Jedná se o tyč vyrobenou z umělého rubínu s příměsí chromu. Na jednom konci je pokovená vrstvou stříbra. Na druhém konci je pokovená, ale jen částečně, takže vzniká polopropustné zrcadlo a část světla může proniknout skrz. Budícím prvkem je výbojová trubice. Silnými záblesky excituje atomy chromu a ty emitují světlo. To se odráží mezi zrcadly a je stále intenzivnější než proletí skrz polopropustné zrcadlo.

Ilustrační foto...

Některé lasery uvolňují světlo pomocí exotermické chemické reakce (nejčastěji plynové lasery) mohou disponovat jednorázově poměrně vysokým výkonem. Ale jejich náplň se musí pokaždé vyměnit. Plynové lasery nevyužívající chemické reakce, ale mají tu výhodu, že se u nich může neustále měnit aktivní prostředí. Můžeme měnit tlak plynu, jeho rychlost, proudění… Asi nejznámějším z plynových laserů je helium-neonový, který vyzařuje červené světlo. Je velmi stabilní a má malou rozbíhavost, což ho předurčuje k využití coby budící prvek atomových hodin, k zeměměřičství či telekomunikaci.

Jako laser používající páry kovů uveďme Nd:Yag aktivní zónou je neodymové sklo, kde jsou ionty neodymu rozptýleny ve skleněné matrici a lasery YAG s krystalem yttrio - hlinitého granátu dotovaného neodymem. Neodymové sklo může být vyráběno v prakticky neomezenýh rozměrech a dosahováno tak velkých laserových energií. Atomy neodymu pracují jako čtyřhladinový systém. Laser vyzařuje infračervený paprsek o velké energii. YAG laser se vyznačuje vysokou účinností, stačí jej osvětlit pouhou žárovkou a může vydávat spojité světlo o výkonu stovek wattů.

Kapalinové lasery pracující s cheláty různých prvků vzácných zemin se objevily již v roce 1963. Výhodou je, že mohou zabírat neomezeně velký objem a jsou dokonale homogenní. Nevýhodou ale je, že se chemicky rozkládají. Důležitou skupinou jsou však zejména barvivové lasery, které využívají roztoků různých organických látek, například rhodaminu. Tyto lasery umožňují plynulé měnění vlnové délky a tím tedy barvy světla.

Polovodičové lasery najdeme nejčastěji v CD přehrávačích, ukazovátkách a čtečkách čárového kódu

Ilustrační foto...

A další použití laserů? Atomové hodiny, chirurgické zákroky, laserové gravírování, vojenské účely, ukazovátka, spektroskopie, telekomunikace, zahřívání látek, řezání, sváření, laserové tiskárny, čtečky čárového kódu, geodetická měření… Zkrátka laser dnes najdete skoro všude :)

Radek Oborný

 IAN.cz
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...
archiv zdroj
RULETA
Atlantis se odpojil od ISS a míří domů
Ilustrační foto...
Interaktívne adresy
Ilustrační foto...
Výbuchy supernov v Tykadlech
Ilustrační foto...
Planetománia
Ilustrační foto...
Kde hledat Mars
Ilustrační foto...
STALO SE
4.12.2012 -
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...

WEBKAMERA
 Upice webcam / widecam
UPICE WEBCAM

Add to Google

 

Pridej na Seznam
 

  © 1997 - 2022 IAN :: RSS - novinky z astronomie a kosmonautiky SiteMap :: www :: ISSN 1212-6691