Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...=Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...
DOMŮ   ARCHIV   IBT   IAN 1-50   IAN 50-226   IAN 227-500   RÁDIO   PŘEKVAPENÍ  
STALO SE

Barevná družice Ió

Ió, jedna z velkých Jupiterových družic, je opravdu světem velmi barevným, plným změn a překvapení. V sérii pěti článků, které 19. května zveřejnil prestižní časopis Science, je na podporu tohoto tvrzení sneseno nemálo argumentů. Nové poznatky jsou výsledkem průzkumů automatické kosmické sondy Galileo, která již od roku 1995 zkoumá planetu Jupiter a její systém satelitů.

Ilustrační foto...Na snímcích povrchu družice, které pořídila sonda Galileo, jsou vidět rozsáhlá vulkanická pole, podobná štítovým sopkám na Havajských ostrovech, jenže mnohem aktivnější a větší. Tak například oblak plynů a částic, které vyvrhuje sopka Prometheus, dosahuje výšky 80 kilometrů. Je to stále aktivní vulkán. Pozoruhodné však je, že zatímco výška a rozměry tohoto oblaku (jakéhosi chocholu) zůstává stejná přinejmenším od roku 1979 (kdy byla sopka poprvé monitorována sondami Voyager), poloha oblaku se změnila: od roku 1979 do roku 1996 se oblak posunul asi o 85 kilometrů na západ! Hlavní sopečný průduch se určitě nepohnul, zato však sopečný chochol. "Něco podobného jsme na Zemi nikdy nepozorovali," komentuje to Susan Kiefferová. Předpokládá, že pozorovaný oblak je živen napadaným "sněhem" oxidu siřičitého a dalších sloučenin síry, když se tímto terénem prodírají proudy horké lávy, vytékající v jakýchsi kanálech ze sopky.

Vulkanismus na Ió, který je podmíněn silným slapovým působením Jupiteru na tento satelit, je založen na síře. Ta zde, obrazně řečeno, zastupuje vodu (voda na Ió zcela chybí). Síra je nepochybně také hlavním zdrojem velmi pestrých barev. Vezměme si například oblasti jasně červeného materiálu kolem sopečných kuželů. Pomocí ultrafialového spektrografu Hubblova kosmického teleskopu se podařilo zjistit, že 350 kilometrů vysoký oblak, vyvržený z vulkánu Pelé, obsahuje plynnou síru ve zvláštním stavu: atomy síry jsou pospojovány po párech. Tato kombinace je stabilní jen za velmi vysokých teplot, které existují pouze v sopouchu. Když však tyto molekuly dopadnou na vymrzlý povrchu družice (teplota povrchu činí jen minus 160 stupňů Celsia) dosti daleko od sopky, spojí se do větších molekul ze tří až čtyř atomů síry. Taková látka je výrazně červená. Takto tedy můžeme docela přirozeně vysvětlit vznik asi 1200 kilometrů širokého prstence vyvrženin kolem vulkánu Pelé.

Ilustrační foto...

Sonda Galileo nalezla řadu dalších červených proužků poblíž mnoha aktivních sopek. Zřejmě i tam proběhly proměny síry poté, co vyvržený materiál dopadl na zmrzlý povrch satelitu. Poněkud záhadné je složení světle zeleného materiálu. Na některých místech se červený materiál, napadaný na čerstvé lávové toky (třeba přímo na dno kaldery), promění v materiál zelený. Je možné, že zde je povrch stále ještě horký, což urychluje proměnu červených typů síry a sublimaci oxidu siřičitého. Červený i zelený materiál může nabýt i světle žlutavou barvu, což už je velmi podobné zabarvení, jaké u síry známe.

Ačkoli je Ió zmítán vulkanismem, jeho nejvyšší hory (tyčící se až 16 kilometrů nad okolní terén) sopkami nejsou. Není tam jediný vulkanický průduch ani lávové proudy. Vypadá to, že jde o obří bloky kůry, které se poněkud naklonily. Velké deprese jsou pak nejspíš kaldery, které vznikly propadnutím prázdných lávových komor. Na rozdíl od pozemských kalder mají tyto na družici Ió velmi rovné okraje, ostré hrany, nacházejí se v těsném sousedství hor.

Nikdo z odborníků nepochybuje o tom, že srovnání různých struktur na družici Ió a na Zemi povede k obohacení našich znalostí o sopečných procesech za jiných podmínek, než jaké panují na naší planetě.

Zdeněk Pokorný

| Zdroj: JPL News a další IAN.cz
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...
archiv zdroj
RULETA
Echion aneb Potíže s Trojskou válkou
Ilustrační foto...
Astronomie ... umění
Ilustrační foto...
Jak najít exozemi?
Ilustrační foto...
Mraky nad hvězdárnou
Ilustrační foto...
V ohnisku: Závěrem
Ilustrační foto...
STALO SE
4.12.2012 -
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...

WEBKAMERA
 Upice webcam / widecam
UPICE WEBCAM

Add to Google

 

Pridej na Seznam
 

  © 1997 - 2022 IAN :: RSS - novinky z astronomie a kosmonautiky SiteMap :: www :: ISSN 1212-6691