Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...=Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...
DOMŮ   ARCHIV   IBT   IAN 1-50   IAN 50-226   IAN 227-500   RÁDIO   PŘEKVAPENÍ  
STALO SE

Souhvězdí: Lev (Leo), zkr. Leo

Lev patří mezi jarní souhvězdí. Jeho hlavní hvězda Regulus tvoří spolu s hlavními hvězdami souhvězdí Panny a Pastýře tzv. jarní trojúhelník.

Ilustrační foto...

alfa Leo (Regulus) je latinského původu a znamená "vládce". Jasnost této hvězdy je 1,3 mag. Regulus je od nás vzdálen 69 sv.r.

beta Leo (Denebola) "ocas lva", jasná 2,2 mag a vzdálená 42 sv.r.

gama Leo (Algieba) dvojhvězda, složky mají jasnost 2,2 a 3,5 mag. Jejich barvyjsou žlutá a zelenavá. Obě složky jsou od sebe v současnosti vzdáleny asi 4,4 úhlové vteřiny.V roce 1782 W. Herschel zjistil, že vzdálenost složek byla kolem 2 úhlových vteřin.Algiebu rozloží dalekohled o průměru 50mm.

54 Leo dvojhvězda, složky jsou od sebe vzdáleny 6,4 úhlové vteřiny a jejichjasnosti jsou 4,5 a 6,3 mag. Tuto dvojhvězdu rozloží 50mm dalekohled.

jota Leo dvojhvězda, hlavní složka má jasnost 4,1 mag a průvodce 7 mag. Kolemsebe oběhnou za 180 let. V současnosti se od sebe vzdalují. V roce 1985 byly od sebe vzdáleny1,3 úhlové vteřiny a nyní jsou od sebe vzdáleny asi 1,7 úhlové vteřiny. Na tutodvojhvězdu je třeba dalekohledu o průměru 100mm.

tau Leo triedrem rozlišitelná dvojhvězda, složky o jasnostech 5,4 a 7 magjsou od sebe vzdáleny 90 úhlových vteřin.

R Leo proměnná hvězda, patřící k dlouhoperiodickým pulsujícím (miridám).Její perioda je 313 dní. V maximu dosahuje jasnosti asi 5 mag, v minimu klesne jejíjasnost na 10 mag, často i na 11 a 12 mag.

V souhvězdí se nachází velký počet galaxií. většinou však nevynikají přílišsvou jasností.

Ilustrační foto...

galaxie M65 a M66

Ilustrační foto...

galaxie jsou od sebe vzdáleny 21 úhlových minut. Jejich jasnosti jsou 9,3 a 8,4 mag.Vzdálenost těchto objektu se udává v rozmezí 27 až 34 mil sv.r. Jsou podobné naší Galaxii,avšak co do velikosti asi poloviční.

galaxie M95 a M96

Ilustrační foto...

také leží blízko sebe. Galaxie mají jasnost 10,4 a 9,1 mag. Vzdálenost je podobná jakou galaxií M65 a M66. Tyto čtyři galaxie tvoří spolu s dalšími slabšími objekty skupinugalaxií.

galaxie NGC 3521

Ilustrační foto...

spirální galaxie o jasnosti 9 mag. Ukáže ji dalekohled o průměru 80mm (lépe 100mm).

galaxie NGC 2903

Ilustrační foto...

spirální galaxie o jasnosti 9 mag.

Přehled objektů:

objekt typ mag průměr poloha
M 65 galaxie 9,3 9x2,3´ RA 11h18m, DE +13°05´
M 66 galaxie 8,4 9,1x4,1´ RA 11h20m, DE +13°00´
M 95 galaxie 10,4 7,3x4,4´ RA 10h44m, DE +11°42´
M 96 galaxie 9,1 7,8x5,2´ RA 10h46m, DE +11°49´
NGC 3521 galaxie 9,0 11,2x5,4´ RA 11h05m, DE -00°02´
NGC 2903 galaxie 9,0 12x5,6´ RA 09h32m, DE +21°30´

Petr Sklář

 IAN.cz
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...
archiv zdroj
RULETA
Hra stínů v Sochaři
Ilustrační foto...
Traffic Jam
Ilustrační foto...
Nobelovka pro nicotná neutrina
Ilustrační foto...
Zajímavosti z Marsu - Spirit a Opportunity
Ilustrační foto...
Aktuální předpověď počasí
Ilustrační foto...
STALO SE
4.12.2012 -
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...

WEBKAMERA
 Upice webcam / widecam
UPICE WEBCAM

Add to Google

 

Pridej na Seznam
 

  © 1997 - 2022 IAN :: RSS - novinky z astronomie a kosmonautiky SiteMap :: www :: ISSN 1212-6691