Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...=Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...
DOMŮ   ARCHIV   IBT   IAN 1-50   IAN 50-226   IAN 227-500   RÁDIO   PŘEKVAPENÍ  
STALO SE

Nebezpečná planetka 2004 MN4?

O planetce 2004 MN4 se dočtete v článku Miloše Tichého na stránkách Planetky.cz. Co je ale podstatou článku a vlastně i tím nejzajímavějším na tomto tělese? Je to skutečnost, že nyní nelze vyloučit srážku tohoto tělesa se Zemí 13. dubna 2029.

UPDATE: Planetka zemi mine. Katastrofa se tentokrát nekoná...

O planetce 2004 MN4 se dočtete v článku Miloše Tichéhona stránkách Planetky.cz. Co je ale podstatou článku a vlastně i tím nejzajímavějším na tomto tělese? Je to skutečnost, ženení vyloučena srážka tohoto tělesa se Zemí 13. dubna (pátek) roku 2029. Na stránce2004 MN4 Impact Riskprojektu NEO (Near Earh Object Program)se o tělese můžete krom jiného dozvědět, že pravděpodobnost jeho srážky se Zemí dosahuje na Turínské stupnici hodnoty 4.

I když se jedná o první těleso, které této hodnoty dosáhlo,není třeba se znepokojovat. Pravděpodobnost srážky činí 60:1, což znamená, že na 98% je nebezpečí vyloučeno.

Jak je ostatně napsáno ve výše citovaném článku na serveru Planetky.cz: Odborník na výzkum blízkozemních asteroidů a ředitel NASA NEO Office Donald Yeomansříká, že zatím nejde o zprávu pro kohokoliv, ani o to, aby z ní měl kdokoli obavy, ale hlavně o širší upozornění astronomů,kteří nehledě na vánoční a novoroční svátky budou těleso dále pozorovat a analyzovat získaná data.

Jen tak pro zajímavost. Pokud by ke srážce přeci jen došlo, byla by vzhledem k velikosti tělesa a rychlosti dopadu 12,59 km/s uvolněna energie 1500 megatun TNT. Pro představu, atomové bomby svržené na Hirošimu a Nagasaki uvolnily energii 15 a 21 kilotun TNT, což představuje pouze stotisícinu energie uvolněné případným dopadem 2004 MN4.

Ilustrační foto...

Na obrázku je možné vidět, kde zhruba se měla planetka nacházet podle prvních předběžných předpovědí a vpravo je vidět, jak došlo výrazně k zpřesnění těchto výpočtů díky předobjevovému nálezu týmu Spacewatch.
Obrázky z 29. 12. podle www.planetky.cz, zdroj NASA NEO Office

Update:Procházel jsem si informace o 2004 MN4 na Wikipedia a objevil jsem zde odkaz na 2004 MN4 status and info page.Podle informací zde uvedených se postupně nepatrně zvyšuje pravděpodobnost srážky tělesa se Zemí na základě zpřesněných výpočtů. Zatímco 24. prosince byla pravděpodobnost 60:1, tak z posledních dat NASA vyplývá pravděpodobnost 37:1. Ovšem podle Turínské stupnice se stále jedná o stupeň 4 (Threat Level 4). Pravděpodobnost 37:1 znamená, že 2,7% připadá na možnost srážky a zbylých 97,3% pak na možnost, že nás těleso mine. Tedy pokud tuto informaci čtete, nepropadejde panice :-)

Abychom tedy článek nějak vhodně uzavřeli - především Turínská škála názorně ukazuje, že i tato nyní bezesporu zajímaváplanetka, nepředstavuje ještě nikterak bezprostřední nebezpečí. Navíc přesné pozice, které astronomové získají v následujících měsících zařadí planetku nejpíše do skupiny těch, u nichž posléze stupeň nebezpečnosti klesl na hodnotu 0.Každopádně se opět nabízí otázky:
Nemělo by se opravdu ještě více investovat do pozorovacích programů, jakým je např. i ten náš na Kleti či v Ondřejově? Vždyť astronomové by v tomto případě mohli hrdě prohlásit, že o srážce víme na více než dvacet let dopředu..
Kolik je takových těles, která také mají kolizní kurz a my o nich nevíme.. a jsem zase u těch financí. A co když ani intenzivní pátrání nebude stačit? Nu - pak buďme rádi, že někdo bude moci říct, že to alespoň zkusil.

Aleš Knobloch

| Zdroj: Astronomické informace - http://astro.wz.cz IAN.cz
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...
archiv zdroj
RULETA
Vesmírný týden 2005 / 9
Ilustrační foto...
Výlet do Mare Nectaris
Ilustrační foto...
Několik vět: Stanislav Štefl
Ilustrační foto...
Osudy rychlých hvězd
Ilustrační foto...
Výprava do srdce Mlhoviny v Orionu
Ilustrační foto...
STALO SE
4.12.2012 -
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...

WEBKAMERA
 Upice webcam / widecam
UPICE WEBCAM

Add to Google

 

Pridej na Seznam
 

  © 1997 - 2022 IAN :: RSS - novinky z astronomie a kosmonautiky SiteMap :: www :: ISSN 1212-6691