Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...=Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...
DOMŮ   ARCHIV   IBT   IAN 1-50   IAN 50-226   IAN 227-500   RÁDIO   PŘEKVAPENÍ  
STALO SE

Jak vypadá ufo?

Jako pracovník brněnské hvězdárny se téměř každý den setkávám s lidmi, kteří spatřili ufo - v lepším případě záhadný jev na obloze, v horším případě důkaz, že se kolem nás prohánějí mimozemské civilizace. Bohužel je všeobecně známo, jak se lidé velmi málo dívají na oblohu, a tak je často překvapí naprosto známý jev. Podívejme se proto nyní na přehled nejčastěji pozorovaných uf.

Název UFO je zkratkou tří anglických slov "Unidentified FlyingObject", česky neidentifikovaný létající objekt. S "létajícími talíři"či přímo s mimozemšťany je proto spojován neprávem. Mezi ufo dokonce nepatříani většina pozorovaných jevů. Většinou se totiž jedná o různé světelnéobjekty, takže si zaslouží spíše označení UPS (Unidentified Phenomenonin the Sky, neidentikovaný jev na obloze) případně UAP (Unidentified AtmosphericPhenomenon, neidentifikovaný atmosférický jev). Na druhou stranunázev UFO natolik zdomácněl, že ho můžeme klidně počeštit na ufoa používat ho ve stejném významu jako UPSo.
Mezi ufo patří vše, co "na obloze vidíme, ale zprvu nevíme, o cose jedná". Objasnění takových pozorovaných jevů trvá různě dlouho.Spatří-li ho meteorolog či astronom, zpravidla jen několik minut.Vysvětlení některých uf však zabralo týdny a samozřejmě jsou případy,kde uspokojivou odpověď neznáme dodnes. Často ale jen proto,že máme málo pozorování, nebo proto, že dostupné informace jsou zmatené.
Jak by měl takový jev vypadat, aby byl prohlášen za ufo? Předně byměl být dostatečně jasný. Aby byl nápadný i na světlé městské obloze, mělby být alespoň tak jasný jako nejjasnější hvězdy. Jeho úhlové rozměryby neměly být příliš velké a měl by mít zřetelné obrysy. Vhodné je,když také mění svoji podobu a hlavně polohu - vůči hvězdám, resp. vůčiobzoru. Pohybujícího se slabšího objektu si člověk všimne lépe nežjasnějšího objektu stojícího. Nápadný proto může být i letící světelnýbod (body).
Všimněte si také, že většina uf je pozorována poblíž obzoru. Člověkse totiž dívá spíše před sebe, než nad sebe. Jasná hvězda v zenitu překvapímálokoho, v kombinaci s atmosférickými vlivy však nízko nad obzorem zaujmečasto. Nakonec by mělo být ufo vidět v době, kdy se lidé na nebe nejčastějidívají: během teplého letního večera či v zimě odpoledne, po západu Slunce.

Přehled pozorovaných uf:

1. Světla na obloze
V poslední době stále častěji budí pozornost světelné efekty používanéna diskotékách a v reklamě. Pomocí nich jsou na nízkáoblaka promítány různé obrazce, které mění svoji polohu a tvar. Bývajívelmi věrohodné a často jsou vidět na vzdálenost až několika desítek kilometrů.Je-li vzduch čistý, nemusí být vidět kužel světla vybíhající z reflektoru.Obrazec promítaný současně na dvě vrstvy mraků např. koncem roku1994 pronásledovaly dvě stíhačky české armády. V tisku se přitom objevilyzprávy o projektorech, jež by mohly být vidět i na vzdálenost sto kilometrů!

2. Venuše, jasné hvězdy
Každý pracovník hvězdárny potvrdí, že nejčastěji je za ufo považovánazapadající Venuše, viditelná i za soumraku. Znalosti z astronomienejsou v obecném měřítku příliš velké a tak výjimečně jasná hvězda nízkou obzoru zaujme i náhodného pozorovatele. Vlivem neklidu pozemskéatmosféry mění často svoji jasnost (poblikává) a zabarvení.Díky rotaci Země se také pozvolna pohybuje vůči obzoru. (Jelikož má okos čím srovnávat, je změna polohy Venuše u obzoru velmi nápadná.) Tradujese historka, že zapadající Venuši pronásledovalo v padesátýchletech několik stíhaček naší armády. Obdobně mohou u obzoru zaujmoutjasné hvězdy (Arktur, Antares, Orionův pás). V jejich případěse dokonce může zdát, že "poskakují" kolem své střední polohy ažv rozmezí půl stupně.


3. Letadla a balóny
Množství uf tvoří obyčejná letadla a balóny, která jsou z různýchdůvodů nezvykle nasvětlena. Vysoko letící letadla mohou být ozářena Sluncemi dlouhou dobu po jeho západu. Jsou také pozorovatelná blikající barevnábezpečnostní světla. Jelikož často není slyšet žádný zvuk, dojemze zvláštního letícího předmětu je velmi věrohodný.


4. Halové jevy
Halové jevy vznikají lomem světla Slunce a Měsíce na ledových krystalcíchv mracích. Jsou pozorovatelné prakticky každý druhý den, obzvlášťv zimě. Nejčastější je kruh o poloměru 22 stupňů, případně jeho části,a tzv. vedlejší Slunce či Měsíce. "Vedlejší Měsíc" má podobu eliptické,někdy duhové skvrny. Může být pozorovatelný i v době, kdy je skutečný Měsíczakryt hustšími mraky.

5. Družice
Setkáváme se s nimi obzvlášť během letních měsíců, kdy jich lzeběhem jediné noci neozbrojeným okem spatřit několik desítek.Mají podobu světelných bodů pozvolna letících mezi hvězdami. Díkyrotaci mění svoji jasnost - zjasňují se, zeslabují či poblikávají. Častose také stává, že družice vletí do zemského stínu a náhle zmizí. V poslednídobě, v souvislosti s lety raketoplánu ke stanici Mir,není nezvyklé pozorovat jasné družice ve formaci.
Zajímavým úkazem, který je sice vzácně pozorovaný, ale který zaujmečasto tisíce lidí, jsou ionizované zbytky paliva vypouštěné z posledníchstupňů nosných raket. Takový úkaz jsme pozorovali napříkladv květnu 1994. Měl podobu rozmazané skvrny (v dalekohledu vetvaru -anděla- s křídly) jasnější než Venuše. Během krátké doby sezvětšil a rozplynul.
Poslední stupně nosných raket zanikají v zemské atmosféře. Stejnějako velké družice tak mohou způsobit zajímavý ohňostroj. Z tělesa,které letí pomalu atmosférou, se odtrhávají jednotlivé větší kusy,jež postupně shoří. Mění svoji jasnost, zabarvení i počet. Takových zániků bylo pozorováno již několik. Snad nejzajímavější nastal v listopadu 1991, kdy zánik třetího stupně nosné rakety Gorizont pozorovali nejen u nás, ale i v Německu, Rakousku a Chorvatsku.

6. Bolidy
Bolidy jsou meteory jasnější než Venuše. Doba jejich trvání může dosahovataž několik sekund. Mění svoji jasnost, poblikávají a mohou se rozpadnoutna více částí. Přelety některých z nich jsou dokonce doprovázeny zvukem.Ročně spatří pozorovatel pravidelně sledující nebe několikbolidů. Ty největší přitom vypadají skutečně fantasticky - jsou neobyčejnějasné, rozpadají se, vybuchují, mění barvy. Mohou krajinu ozářit téměřjako Slunce ve dne.

7. Ostatní úkazy
Do této kategorie patří všechny zbývající pozorované jevy. Za ufo mohoubýt považovány různé bodové záblesky od družic, letadel. Vzácně jsou nadseverním obzorem vidět polární záře - bílá, průsvitná oblaka,která mění svoji polohu a tvar. Také obraz deformovaného Měsíce v kombinacis mraky může vyvolat dojem "letícího objektu". Totéž platí pro některétypy vysokohorských mraků. Zdrojem uf může být i zrcadlenípozemských předmětů na horkém vzduchu. A na posledním místě i kosmickélodě mimozemských civilizací.

Drtivá většina všech pozorovaných uf je tedy snadno vysvětlitelná.Člověk ale rád věří v něco tajemného a nevysvětlitelného. Proto bude,za vydatné péče sdělovacích prostředků, i nadále věřit v existenciufonů a létajících talířů. Zvlášť, když budou existovat takoví, kteří sidoopravdy myslí, že jsou realitou našeho světa. To už jsou ovšem případyspíše pro psychology a psychiatry.

Jiří Dušek

 IAN.cz
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...
archiv zdroj
RULETA
Leonidy v roce 2000
Ilustrační foto...
Leonidy 2007
Ilustrační foto...
MESSENGER: Galerie snímků Merkuru
Ilustrační foto...
Devadesátiny Jožky Dolečka
Ilustrační foto...
Bolid z Javoriny
Ilustrační foto...
STALO SE
4.12.2012 -
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...

WEBKAMERA
 Upice webcam / widecam
UPICE WEBCAM

Add to Google

 

Pridej na Seznam
 

  © 1997 - 2022 IAN :: RSS - novinky z astronomie a kosmonautiky SiteMap :: www :: ISSN 1212-6691