Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...=Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...
DOMŮ   ARCHIV   IBT   IAN 1-50   IAN 50-226   IAN 227-500   RÁDIO   PŘEKVAPENÍ  
STALO SE

Chameleón v Magellanu

Na posledním setkání Amatérské prohlídky oblohy vsadil Leoš Ondra několik lahví dobrého kalifornského vína na to, že do konce století vzplane jasná supernova. Přestože jsme se už dočkali dvou jasných denních bolidů, přestože nás možná zasype podzimní sprška Leonid a přestože se jistě objeví několik dalších zajímavých věcí, myslím si, že to víno Leoš prohraje. Výbuch galaktické supernovy je děj vskutku málo četný a vlastně není příliš velká pravděpodobnost, že ho vůbec do konce života spatříme. Ovšem to je téma na úplně jiné povídání, než jsme si dnes pro vás společně s Chandrou a Hubblem přichystali.

Ilustrační foto...Zalistujete-li v archivu novin, nebo jen použijete vyhledávací funkci v levém pruhu, najdete článek Jirky Duška o výsledcích pozorování jedné takové supernovy 1987A pomocí Hubblova kosmického dalekohledu. Již více než třináct roků nás nyní dělí od chvíle, kdy k nám z Velkého Magellanova mračna dorazila sprška neutrin uvolněných při explozi této velmi hmotné hvězdy a kdy se počal odvíjet jeden z astrofyzikálně nejzajímavějších příběhů všech dob.

V roce 1992 astronomové předpověděli, že si pro nás hvězda přichystala ještě jeden ohňostroj: Rázová vlna supernovy se má časem setkat s pozůstatky, které z hvězdy, tehdy ještě červeného obra, unikly zhruba dvacet tisíc roků před explozí. A přestože je průměrná hustota odhozené obálky srovnatelná s nejlepším pozemským vakuem, které umíme v laboratořích připravit, je toto prostředí krajně nepřátelské. Průchodem rázové vlny rychlostí čtyři a půl tisíce kilometrů za sekundu se plynná oblaka značně zahřejí a my spatříme jejich pozvolná, ale o to nápadnější zjasnění.

Po osmi letech nám nezbývá než smělou domněnku přijmout za nezvratnou skutečnost: První náznaky přinesl už před časem Hubblův kosmický dalekohled, nicméně hlavní argumenty dala k dispozici teprve rentgenová Chandra. Astronomové k tomu dokonce mají názorné přirovnání: starší výsledky Hubblu jsou jako pískání vlaku v dálce, avšak přijíždějící lokomotivu zobrazila teprve Chandra. V lednu tohoto roku totiž na místě 1987A ulovila prstýnek s několika zjasněními a víceméně homogenním pozadím.

V rentgenovém oboru spektra, kde má kosmická observatoř maximální citlivost, svítí jenom velmi horký plyn s teplotou kolem deseti milionů stupňů Celsia, tedy o několik řádů vyšší než plyn zářící ve viditelném světle. V případě okolí supernovy 1987A se tak jedná o oblast, kde nyní prochází nebo v nedávné minulosti prošla rázová vlna.

V roce 1992 bylo dnes pozorované chování pouze hypotézou, která čekala na potvrzení nebo vyvrácení. Velké observatoře na různých vlnových délkách zatím naznačují, že "jedeme podle plánu" a slibovaný ohňostroj nakonec přeci jenom bude.

Ilustrační foto...Poněkud diskutabilní je ale jiný moment. Zatímco v jiných případech Chnadra uspěla, na záběrech stále chybí pulsar, který měl po supernově zůstat. Kde je? "Naprostá většina astronomů, kteří se zabývají supernovou 1987A jednohlasně tvrdí, že šlo o vzplanutí typu II, které je zakončením katastrofického vývoje poměrně hmotné hvězdy," odpověděl nám na dotaz Zdeněk Mikulášek z brněnské hvězdárny. "Degenerované jádro hvězdy složené především ze železa se mělo zhroutit na neutronovou hvězdu o průměru necelých 20 kilometrů. Energie kolapsem uvolněná přešla z větší části na energii neutrin, z nichž pár jsme zachytili i na Zemi, menší část pak na odhození plynné obálky hvězdy."

"Zhroucená neutronová hvězda nutně musí velice rychle rotovat a mít silné magnetické pole, což jsou podmínky nezbytné pro to, aby objekt projevoval jako velmi aktivní pulsar zářící jak v rádiové, tak i v optické oblasti spektra. Podobně jako pulsar v Krabí mlhovině," pokračoval v odpovědi Zdeněk Mikulášek.

"Záření pulsaru je však směrováno do velice úzkého kuželu s osou shodnou s osou magnetického pole neutronové hvězdy. Tato osa obecně svírá s osu rotační nenulový úhel, což je také příčinou, proč u pulsarů pozorujeme záblesky s periodou rotace. Pokud však na nás míří rotační osa, pak žádné záblesky neuvidíme, protože nás kužel záření při svém kroužení prostorem bude důsledně míjet. Fakt, že žádnou aktivitu pulsaru v místech, kde ho čekáme, nepozorujeme, pak může být jen výsledkem nepříznivé orientace osy rotace tohoto objektu. Je však také možné, že v tam ve skutečnosti vůbec žádná neutronová hvězda není a my se v odhadu toho, co se před 13 lety ve Velkém Magelanově oblaku dělo, krutě mýlíme," uzavřel dnešní příběh Zdeněk Mikulášek.

redakce

| Zdroj: Chandra Press Release IAN.cz
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...
archiv zdroj
RULETA
Kitty Hawk na Marsu
Ilustrační foto...
Kráter jménem Smart-1
Ilustrační foto...
Tyfloastronomická kuchařka II.
Ilustrační foto...
Jak vypadá neutronová hvězda?
Ilustrační foto...
Rádio IAN: Fotonů jako šafránu -- díl první
Ilustrační foto...
STALO SE
4.12.2012 -
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...

WEBKAMERA
 Upice webcam / widecam
UPICE WEBCAM

Add to Google

 

Pridej na Seznam
 

  © 1997 - 2022 IAN :: RSS - novinky z astronomie a kosmonautiky SiteMap :: www :: ISSN 1212-6691