Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...=Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...
DOMŮ   ARCHIV   IBT   IAN 1-50   IAN 50-226   IAN 227-500   RÁDIO   PŘEKVAPENÍ  
STALO SE

Blíží se sezóna GR Tauri

V tomto čísle Novin se objevily dva nezávislé články o těsných dvojhvězdách, první povídání najdete v sekci Názory a druhé ve Čtivu. To mě inspirovalo k tomu, abych si i já přisadil a upozornil pozorovatele proměnných hvězd, že se opět blíží sezóna velmi zajímavé zákrytové dvojhvězdy GR Tauri. Jedná se o hvězdu, kterou jsem začal pozorovat již před několika lety v rámci středoškolské soutěže SOČ (soutěž tomu říkám já, jinak se to jmenuje Středoškolská odborná činnost), a od té doby ji více či méně pravidelně sleduji i nadále. Dokonce se mi podařilo přilákat k jejímu pozorování dalšího člověka, takže snad budeme mít časem zajímavé výsledky. Ale popořadě.

Zimní obloha je skutečně velmi pěkná. Nezvykle velké množství jasných hvězd, které na ní pozorujeme, působí velmi majestátným a klidným dojmem - také proto, že když už tuto část oblohy pozorujete, je venku chladno a tma. Jednou v zimě, byl jsem ještě mladý a perspektivní, jsem se z okna svého pokoje díval, jak Orion zapadá za brněnské sídliště Bohunice. Tenkrát jsem byl ještě nezkažený věděním (To jsem i teď, ale pár knih už jsem si o vesmíru přečetl.) a ten pohled ve mě vzbuzoval nejrůznější představy o tom, jak asi musí být hvězdy daleko a jak mrňavé jsou proti Orionu paneláky na protějším kopci. Někdy na ty časy rád vzpomínám, neboť jsem si dovedl hrát s fantazií lépe a častěji než nyní.

Ilustrační foto...Kromě Oriona jsou velmi hezkým zákoutím i dvě hvězdná seskupení - první a úhlově větší jsou Hyády, druhé nesou jméno Plejády. Zatímco Hyádám vévodí naoranžovělý Aldebaran a při pohledu na ně pak máte pocit, že jsou spíš oranžové, Plejády jsou všechny namodralé a tak jsou obě kupy pěkně kontrastní. Na přiložené obrázku vidíte, jak je mezi hvězdy vkreslen Býk, souhvězdí, do kterého patří.

Proč píšu o dvou hvězdokupách, když v názvu příspěvku je jméno proměnné hvězdy? Prostě proto, že zákrytová proměnná hvězda GR Tauri se nachází na obloze přibližně v poloviční vzdálenosti mezi Hyádami a Plejádami. Zvláštní důvod, že? V těchto místech je určitě spousta dalších proměnných hvězd - blížíme se k pásu Mléčné dráhy procházející Orionem, takže každý jistě tuší, že kde je hodně hvězd, známe také hodně těch, co se mění. Ale nebojte, ještě jeden důvod tu je. GR Tauri se totiž nachází velmi blízko ekliptiky (tedy dráhy Slunce po obloze) a tak se do její těsné blízkosti dostává často Měsíc. A co je na tom zvláštního? Nic, jde jen o to, že pak se poměrně slabá hvězda těžko pozoruje.

Ilustrační foto...Proměnná hvězda GR Tau byla objevena německým astronomem Strohmeierem na fotografických deskách roku 1957. Do katalogu GCVS byla zanesena o dvanáct let později, jako zákrytová proměnná hvězda typu Algol. Perioda získaná z fotografických desek vyšla 0,474012 dne, spektrální typ hvězdy pak A9.

GR Tau byla pozorována amatéry po mnoho let, vizuálně, fotoelektrickými fotometry či v poslední době CCD kamerami. V roce 1984 byla poprvé provedena kompletní fotoelektrická a spektroskopická pozorování japonskými astronomy Yamasakim, Okazakim a Kitamurou (Short-Period Noncontact Close Binary Systems, Part II - GR Tau, PASP) a byly zpřesněny elementy dvojhvězdy na

P
0,4298525 dne
M0
2 444 573,107 JD
spektrální typ
A5V

Jak je vidět, perioda a spektrální typ se značně liší. Byly též opraveny hodnoty hvězdné velikosti v minimu a maximu jasnosti a délka trvání celého zákrytu (parametr D). Také světelná křivka (závislost hvězdné velikosti na čase) nevypadá vůbec jako typ Algol, ale spíše jako W UMa nebo Sheliak (Beta Lyrae). Rychlé změny jasnosti odpovídají spíše typu W UMa, ale některé další parametry ukazují spíše na příslušnost k typu Beta Lyrae.

Ilustrační foto...A co je tedy v současnosti na GR Tauri zajímavé? Jde především o to, pozorovat okamžiky minim jasnosti a zjišťovat, zda se neliší od okamžiků, které si spočteme podle elemntů uvedených výše. To provedeme poměrně snadno. Předpokládejme, že od prvního okamžiku minima jasnosti, které se pozorovalo (M0), uběhlo mnoho dalšich minim, neboť celý děj je periodický s konstantní periodou. Potom by další okamžik nastal v:

T=k.P+(M0)

přičemž k je celé číslo a udává počet všech okamžiků, kdy minimum nastalo. Tedy, známe-li juliánské datum (v tom se (M0) udává) pro dnešní den (JD), vypočteme rozdíl mezi ním a (M0), podělíme periodou (P) a výsledek zapíšeme jako celé číslo, ale pozor NEZAOKROUHLUJEME! Tím jsme se dopočítali hodnoty k:

k=trunc[(JD-M0)/P]

kde trunc je funkce, která "uřízne" desetinou část čísla.

Nyní nezbývá než v cyklu zvyšovat hodnotu k o jednotku a dostaneme postupně další a další okamžiky minima jasnosti. Ty samozřejmě vychází v juliánských jednotkách a musíme je tedy dekódovat do standartního formátu data. Pokud je mezi vámi někdo, kdo by chtěl podobnou věc přepsat do PC, pak vám nabízím možnost stáhnout program MIN.ZIP, který toto umí a má k dispozici výběr některých hvězd GCVS katalogu. Chcete-li si spočítat okamžik minima jasnosti některé zákrytové dvojhvězdy, napište následující příkaz (po rozbalení balíku a ve stejném adresáři, jako je soubor min.bin):

min.exe rt and 12

čímž spustíte hledání hvězdy a v případě jejího nalezení také výpočtu okamžiku minim její jasnosti. Podrobněji o tom v helpu programu, který se vám vypíše, spustíte-li min.exe bez parametrů.

Po krátké odbočce tedy zpět ke GR Tau. Máte-li k dispozici CCD kameru, můžete se pustit do pozorování okamžiku minim jasnosti hvězdy. Programem min.exe si spočítejte okamžiky minim a v intervalu dvou hodin před a dvou hodin po vypočteném okamžiku ji pozorujte. Své výsledky mi pak můžete poslat e-mailem. Plánuji připravit práci, která by měla shromáždit co nejvíce minim v průběhu tohoto a možná i příštího roku.

Proč?

Konečně se tedy dostávám k tomu, o čem jsem psal na začátku. GR Tau, jak se ukazuje, patří zřejmě mezi dotykové systémy, u kterých dochází k přetoku hmoty mezi jednotlivými složkami, jak píše profesor Plavec nebo dr. Mikulášek. Pokud u GR Tau k výměně hmoty dochází, lze očekávat změnu chování systému a změnu hodnoty periody. Mění-li se u GR Tau perioda, mění se i okamžiky minim její jasnosti. A o to mi především jde. Pročítáním článků, které o této hvězdě pojednávají, se mi podařilo na pár diagramů, které tuto změnu zachycují (Tzv. O-C diagramy, které vyjadřují rozdíl mezi pozorovaným - Observed a vypočteným - Calculated okamžikem minima. Tento graf má na ose x čas a na ose y číselnou hodnotu O-C.), ale zatím jsem nikde nenašel jasný důkaz, že tomu tak je. Nechtěli byste se tedy přidat i vy?

redakce

 IAN.cz
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...
archiv zdroj
RULETA
Úpické hvězdy
Ilustrační foto...
Exoplaneta objevena malým dalekohledem
Ilustrační foto...
Rádio IAN: Žeň objevů 1999
Ilustrační foto...
Kam kráčí Kosmologická sekce ČAS?
Ilustrační foto...
Potvrzeno: Země se otepluje
Ilustrační foto...
STALO SE
4.12.2012 -
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...

WEBKAMERA
 Upice webcam / widecam
UPICE WEBCAM

Add to Google

 

Pridej na Seznam
 

  © 1997 - 2022 IAN :: RSS - novinky z astronomie a kosmonautiky SiteMap :: www :: ISSN 1212-6691