Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...=Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...
DOMŮ   ARCHIV   IBT   IAN 1-50   IAN 50-226   IAN 227-500   RÁDIO   PŘEKVAPENÍ  
STALO SE

Titan - Nové poznatky z Cassini

26. října 2004 prolétla Cassini pouze 1200 km od Saturnova měsíce Titan. V dalších dnech se postupně objevily nové poznatky o tomto záhadném světě. Vracíme se k nim obrazem i textem..

Pokud by vás zajímaly aktuální informace z průletu kolem Titanu, najdete je v článku v minulém čísle.

Titanova atmosféra je složena převážně z dusíku, ale mimo jiné zčásti také z metanu. Již z pozemských pozorování víme o výskytu oblak nad jižním pólem. Všechny tyto indicie nás vedou k myšlence, že na povrchu Titanu se musí vyskytovat tekutý metan. První výsledky z průletu Cassini 26. 10. 2004 tyto předpoklady nepotvrzují.
Snímkování v infračerveném oboru mělo mimo jiné za úkol vyhledat právě takové reflexy od kapalných jezer či moří, jaké pozorujeme pod vhodným úhlem na povrchu moří z oběžné dráhy. Bohužel v malé části povrchu, jež mohla být takto snímkována, nebyly žádné takové odlesky pozorovány. Je docela dobře možné, že bylo také příliš "zataženo".
Podobně byl povrch sledován radarem. Ten dokáže rozeznat kapalné povrchy, jsou-li zrovna zbrázděny vlnami, podobně jako ve větru na Zemi. Titanova atmosféra je 1,5-krát hustší, než pozemská a tak to nemusí být tak vzácný jev. Nicméně oblasti snímkované radarem tvoří pouze 1 % z celého povrchu a možná i proto nebyla žádná tekutá oblast nalezena.

Znamená to snad, že jezera na Titanu nejsou? Nevíme, možná bylo zataženo. Zkusme to později znovu.

Rozmanitý povrch Titanu

Ilustrační foto...

Tento obrázek byl vytvořen složením tří snímků v nepravých barvách pořízených ve třech infračervených vlnových délkách: 2 mikrometry (modrá), 2,7 mikronu (červená) a 5 mikronů (zelená). Díky snímkování v infračerveném oboru jsou dobře vidětstruktury na povrchu měsíce. V dolní části snímku, poblíž jižního pólu Titanu, je vidět oblaka. Ta prý nejsou složena zmetanu, jak se obecně soudilo, neboť v nich byly detekovány na metan příliš veliké částice. Možná se jedná o větší uhlovodíky, jako je etan, ale každopádně jsou pro vědce další záhadou, neboť se předpokládalo, že vznikají odpařovánímmetanu z povrchu, podobně jako vznikají oblaka na Zemi z vody.
Vložený výřez ukazuje oblast plánovaného místa přistání pouzdra Huygens v lednu 2005.

Velmi detailní snímek povrchu

Ilustrační foto...

Tyto dva snímky ukazují detail povrchu Titanu ve dvou různých vlnových délkách. Byly pořízeny ze vzdálenosti 1200 kmnad povrchem. Snímek vpravo, pořízený na vlnové délce 2 mikrony, je vůbec nejostřejším, jaký byl kdy pořízen. Levý snímekukazuje povrch na vlnové délce 1 mikronu. Ostře ohraničené struktury budou podrobeny dalšímu výzkumu, zatím není jasné, o co se jedná.

Šmouhy na povrchu

Ilustrační foto...

Ilustrační foto...

Jeden z typických pohledů na Titan - světlé a tmavé oblasti vyplňují zorné pole. Zajímavostí ale je, že z bílých pruhůnavíc vychází světlé šmouhy. Nejčastěji ve směru západ - východ ale občas se zahýbají mírně na sever, nebo na jih. Vědcise domnívají, že je to dáno unášením částic po povrchu převládajícími větry, vznikajícími v husté Titanově atmosféře.Dalšími možnými vysvětleními jsou pohyby tekutých uhlovodíků nebo ledových příkrovů. Rozlišení spodního snímku je 850 metrů na pixel.

Teplotní vyzařování povrchu

Ilustrační foto...

Data použitá pro tento obrázek pochází z radaru Cassini, ovšem z jeho pasivního módu, kdy naslouchá "šumění" Titanu.Podklad snímku tvoří snímky z blízké infračervené oblasti, proto na něm vidíme ony tmavé a světlé skvrny. Vrstevnice a barvy reprezentují záření Titanu na vlnové délce zhruba 2 centimetry (mikrovlny).
Mikrovlnné záření pomáhá vysvětlit některé vlastnosti povrchu, jako je teplota a drsnost. Směrem k okrajům kotoučese snižuje teplota, ale to není dáno tím, že by tam snad panovaly odlišné podmínky. Je to dáno pouze tím, že směrem k pozorovateli je rozptýleno méně "paprsků".
Z obrázku je patrné, že oblasti tmavé v IR jsou světlé v mikrovlnném záření a naopak.

Černá kočka na Titanu

Ilustrační foto...

Jedná se o radarový snímek povrchu Titanu, který byl pořízen ze vzdálenosti 1600 km. Hrubší části povrchu se jeví světlejší a hladší jsou tmavé. Právě takovou oblastí je také tmavá skvrna na snímku v podobě kočky, která se jmenuje Si-Si. Jméno jí dala dcera jednoho z členů týmu, která si onoho tvaru v podobě kočky povšimla.
Oblast na snímku má rozměry 250 km na 480 km a nachází se v oblasti, která ještě nebyla snímkována vizuálně (v IR).Nejmenší detaily mají od 300 metrů do 1 km.
Tmavá oblast na snímku obsahuje buď pevnou látku, dobře absorbující záření, nebo velmi jemný pevný materiál, případněse jedná o místa s kapalnou látkou.

Pestrost povrchu na Titanu

Ilustrační foto...

Tento záběr radaru byl pořízen z minimální vzdálenosti, tedy 1200 km. Stejně jako u předchozího, i zde světlá místa představují hrubší materiály. Na tomto snímku je také v levé části patrná část kruhové struktury. Nicméně na Titanu bylo detekováno velmi málo struktur, podobných mladým impaktním kráterům. To dokazuje, že povrch se rychle mění a krátery jsouzahlazovány. Tmavé oblasti jsou protkány záhadnými světlými oblastmi sinusovitých tvarů.
Obrázek zabírá oblast 150 km na 250 km a nejmenší detaily jsou asi 300 metrů veliké. Také tento snímek je z míst, jež nebyla fotografována v infračerveném oboru.

Výšková členitost

Ilustrační foto...

Graf vyjadřuje výškovou členitost povrchu Titanu. Radarem byl snímán pouze tenký proužek o šířce 150 metrů a délce400 kilometrů. Z grafu by mělo být patrné, že povrch je velmi plochý. Důvod pro tak velké výchylky, jak je vidíme na jednu či druhou stranu, je tedy spíše v zašumění dat (povšimněte si totiž měřítka, které je v metrech). Oblast označená"downlink data dropout" nepředstavuje nic jiného, než část, kde se nepodařilo přijmout data na Zemi. Budou proto přenesena později znovu.

Závoj ve vysoké atmosféře

Ilustrační foto...

Závoj viditelný ve vysokých vrstvách atmosféry byl pozorován již mnohokrát. Je dobře pozorovatelný v UV záření, protožeprávě to je nejvíce rozptylováno částicemi zde obsaženými. Ve výškách kolem 400 km rozkládá UV záření molekuly metanu a dusíku. Předpokládá se, že tyto částice pak reagují za vzniku komplikovanějších organických molekul. Tloušťka této vrstvy je asi 120 km a vypadá jako osamocený závoj vysoko nad povrchem Titanu.
Levý snímek byl pořízen před největším přiblížením k Titanu na jeho denní straně, zatímco pohled vpravo je z jeho noční strany v době, kdy sonda odlétala pryč.

Rychlý vývoj oblačnosti nad jižním pólem

Ilustrační foto...V souvislosti s diskuzí k poslednímu článku o nových snímcích Cassini, sem přidávám ještě jednu pěknou animaci.
Na snímku vidíme vývoj oblačnosti poblíž Titanova jižního pólu během 11,5 hodiny. Animace byla sestavena ze snímků z 23. října 2004. Díky použití blízkého infračerveného filtru bylo možné prohlédnout skrze stratosférický opar a lépezobrazit povrchové struktury i oblaka ve spodní troposféře Titanovy atmosféry. Podobná pozorování pohybu tohoto nápadného oblačného útvaru mohla být prováděna již ze Země, kde se dal Titan sledovat také mnoho hodin, ale nikdy s takovým rozlišením. Komplikovaný pohyb oblačnosti by mohl být vysvětlen tím, že jižní pól je nyní natočen ke Slunci,nachází se zde silné výstupné proudy a dochází tak k podobným pohybům jako u kumulů na Zemi.
Větší verze má 2,4 MB a získáte ji kliknutím na odkaz.

Martin Gembec

| Zdroj: http://saturn.jpl.nasa.gov IAN.cz
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...
archiv zdroj
RULETA
Z Lyry budou padat hvězdy
Ilustrační foto...
Instantní pamětník 15
Ilustrační foto...
Blýskne se Torricelli B?
Ilustrační foto...
Kde leží brněnská hvězdárna?
Ilustrační foto...
Astronomie nevidomým
Ilustrační foto...
STALO SE
4.12.2012 -
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...

WEBKAMERA
 Upice webcam / widecam
UPICE WEBCAM

Add to Google

 

Pridej na Seznam
 

  © 1997 - 2022 IAN :: RSS - novinky z astronomie a kosmonautiky SiteMap :: www :: ISSN 1212-6691