Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...=Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...
DOMŮ   ARCHIV   IBT   IAN 1-50   IAN 50-226   IAN 227-500   RÁDIO   PŘEKVAPENÍ  
STALO SE

Napínavý příběh se šťastným koncem

Jedna napínavá astro-story...

Čekání na jubilejní dvacátou extragalaktickou novu netrvalopříliš dlouho, neboť se ji podařilo objevit na snímcích pořízenýchPeterem Kušnirákem pomocí 0.65-m ondřejovského reflektoru v noci6./7. srpna. Od objevu předchozí novy tedy uběhly pouze 4 dny.Nova byla zachycena těsně u okraje snímku, ale byla velice nápadná.Zpětně jsem její velice slabý předobjevový obraz nalezl na svýchsnímcích pořízených z Lelekovic pomocí 0.35-m reflektoru v nocích3./4. a 4./5. srpna. Jak se ukázalo později, jedná se o novu sneobvyklým chováním (viz přiložená aktuální světelná křivka).

Ilustrační foto...

Právě toto neobvyklé chování novy ve mě podnítilo snahu pokusit sepožádat Dr. Alexe Filippenka z UCLA o pořízení jejího spektra.Připravil jsem detailní vyhledávací mapku jednak zachycující novu(dosah kolem 22 mag) a také snímek pořízený rok před výbuchem novypomocí 1.82-m teleskopu na observatoři Asiago s dosahem kolem 23.5 mag.Mapky spolu s přesně změřenými offsety novy od dvojice blízkýchrelativně jasných hvězd (relativně jasnými hvězdami myslím jasnější16 mag) jsem tedy poslal Dr. Filippenkovi spolu s prosbou o pořízeníspektra.

Ilustrační foto...

Odpověď přišla téměř okamžitě a zněla velice nadějně - "V noci23./24. srpna pozoruji na třímetrovém dalekohledu na Lickově observatořia pokusím se pořídit její spektrum". Vzhledem k tomu, že za poslední3 týdny, co neměl na tomto dalekohledu pozorovací čas byly objevenyjen 2 nové supernovy, viděl jsem tuto možnost velice reálně. Domluvilijsme se na tom, že ještě v tutéž noc (noc u nás nastává o zhruba čtvrtdne dříve než na Lickově observatoři v USA) změřím aktuální jasnostnovy a pošlu mu ji. V ČR bylo jasno a tak jsme pořídili snímky jakjá, tak i Peter Kušnirák. Získali jsme jasnosti v R a V filtru (ukázalose, že nova je stejně jasná v R i V filtru, tedy není červená, jaknovy obvykle bývají) a ty jsem mu ihned po změření odeslal.Filippenko odepsal, že děkuje a že se připravuje na pozorování.Získání spektra tedy mohla zabránit jen nepřízeň počasí či technickýproblém. Další ráno jsem netrpělivě očekával zprávu od Filippenka,která přišla krátce před polednem - "Bohužel se nám nepodařilo poříditspektrum novy, protože celou noc nás provázely technické problémy sespektrografem a nic jsme nenapozorovali". Zklamání bylo velké - mělijsme k dispozici detailní světelnou křivku, vše bylo dokonalepřipraveno, ale ukázalo se, že i na velkých dalekohledech občas něco nefunguje takjak má. Další pozorování s tímto přístrojem měl mít Filippenko až v noci 9./10.září a to hrozilo jednak zeslábnutí novy pod únosnou mez pro pořízeníspektra třímetrovým dalekohledem (19 mag) a bylo jasné, že do té dobybude objeveno několik supernov, kterým dá při pořizování spekter přednost,protože právě supernovy jsou hlavním oborem jeho studia.

Ilustrační foto...

Nehledě na tuto smolnou událost jsme pokračovali v pořizování snímkůa získávání dalších dat do světelné křivky. Při prohlížení snímkůpořízených v noci 3./4. září Markem Wolfem v Ondřejově jsem si všimldalší novy, která se nacházela na rozdíl od předchozí velice blízkojasného jádra galaxie M31. I tuto novu jsem zpětně nalezl na svýchsnímcích, které byly pořízeny 31. srpna. Nachází se však v místě s velminerovnoměrným pozadím a příliš blízko jádra na to, aby se dala objevitna snímcích pořízených mým dalekohledem s kamerou SBIG ST-6 ve fázi,kdy teprve zjasňuje do maxima. V noci následující po objevové už všakbyla i pro 0.35-m dalekohled poměrně snadným objektem jasnějším 18 mag.Pro jistotu jsem připravil detailní vyhledávací mapku tak jak jsem jipopsal výše a odeslal ji Filippenkovi s vysvětlením, že vím, že asinebude mít čas na pořízení jejího spektra, ale že mu ji pro jistotuposílám. Mezi tím předchozí nova začala potřetí zjasňovat a tak jsemmu poslal aktuální jasnosti obou nov v předvečer jeho pozorování naLicku. Poděkoval mi za mapku a informace o jasnostech s dovětkem, žes největší pravděpodobností nebude mít čas pořídit spektra,protože má měřit příliš mnoho supernov a už teď ví, že ani tynestihne naměřit tak jak by potřeboval. Popřál jsem mu úspěšnépozorování a sám se věnoval fotometrii.

Ilustrační foto...

Jaké však bylo moje překvapení, když mi před polednem následujícíhodne přišel e-mail, že se mu nakonec podařilo pořídit rychlá spektraobou nov a že mám poslat do Centrály pro astronomické telegramy (CBAT)Mezinárodní astronomické unie zprávu o objevu těchto dvou nov sinformací, že výsledky spektrální analýzy jim dodá později týž den!Poděkoval jsem mu za spektra, připravil zprávu o objevu a odeslal jido CBAT. Z následné odpovědi od Filippenka jsem se dozvěděl, že senakonec pokusil o pořízení spekter proto, že se mu líbily vyhledávací mapkya slibovaly rychlé nalezení obou nov. I jeho samotného překvapilo, jaksnadno a velice rychle se mu podařilo novy nastavit do úzké štěrbinyspektrografu díky detailním mapkám a velice přesným offsetům od blízkýchhvězd...

Ilustrační foto...

Pravděpodobně se nebudete divit, že mi nedalo nerozdělit se s vámio tento příběh, který psal sám život astronomů-pozorovatelů byť zasituace, kdy mám minimum času a spoustu nezpracovaných pozorování kometz letošního léta... Na závěr připojuji výsek z Cirkuláře IAU č. 8404, ve kterém bylpublikován objev a výsledky dosavadního výzkumu 20. a 21. "české" extragalaktické novy a jejich spektroskopické potvrzení.V současné době je tedy k pěti z jednadvaceti zde objevených nov v M31k dispozici i jejich spektrum. Přiložené dva snímky (zpracované jako obvykle v softwaru SIMS) pro každou novu jsou objevové a potvrzovací pořízené z Ondřejova a Lelekovic. V obrázku ukazujícím aktuální světelnou křivku pro první z dvojice novje vyznačen čárkou a písmenem "S" okamžik pořízení jejího spektra.

Kamil Hornoch

 IAN.cz
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...
archiv zdroj
RULETA
XXV. Ebicykl Východniarske Striebro 2008
Ilustrační foto...
Podzimní start raketoplánu je nepravděpodobný
Ilustrační foto...
Instantní galerie 34 – galaxie a mlhoviny
Ilustrační foto...
Ahoj Jupitere...
Ilustrační foto...
Instantní pozorovatelna 12
Ilustrační foto...
STALO SE
4.12.2012 -
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...

WEBKAMERA
 Upice webcam / widecam
UPICE WEBCAM

Add to Google

 

Pridej na Seznam
 

  © 1997 - 2022 IAN :: RSS - novinky z astronomie a kosmonautiky SiteMap :: www :: ISSN 1212-6691