Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...=Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...
DOMŮ   ARCHIV   IBT   IAN 1-50   IAN 50-226   IAN 227-500   RÁDIO   PŘEKVAPENÍ  
STALO SE

Co je to planeta?

Po přečtení nadpisu si možná řeknete, že jsem se zbláznil. Co je to planeta – takový nesmysl - to ví přece každý, ale opak je pravdou. Přesná a neotřesitelná definice jednoho z nejpoužívanějších astronomických pojmů neexistuje! Tento fakt způsobuje v posledních letech značné problémy a pře.

Co je to planeta? …“Planeta je těleso, které obíhá kolem Slunce a nesvítí vlastním světlem, ale odráží sluneční světlo“… vychrlí ze sebe žák základní školy a zcela zaslouženě dostane jedničku. Proč by také ne, vždyť přesně tak mu to jeho učitel nadiktoval do sešitu. Tato definice je však naprosto špatná:

  • Planeta je těleso, které obíhá kolem Slunce: V této části poučky jsou jen drobné chyby. Planety totiž obíhají okolo společného těžiště se Sluncem a je pravděpodobné, že ve vesmíru existují planety, jenž nepatří k žádné hvězdě a toulají se jen tak kosmickým prostorem.
  • Planeta nesvítí vlastním světlem, ale odráží sluneční světlo. Z této části poučky bychom mohli nabýt pocitu, že hvězda (Slunce) má vlastní zdroj světla (svítí), kdežto planety vlastní zdroj světla nemají (nesvítí a pouze odrážejí sluneční světlo). A právě tady narazíme. Ve vesmíru totiž existují hvězdy, které téměř nesvítí a naopak planety, jenž svítí!

Neposlušné planety:

  • Jupiter: Na jádro působí tíha horní vrstvy atmosféry a tím se vodík přeměňuje na kov-vzniká teplo a vyzařuje se infračervené záření. Jupiter vyzařuje 2x více záření, než přijímá od Slunce!
  • Saturn: těžší hélium klesá vodíkovou atmosférou a tím dochází k tzv. gravitační diferenci, při níž opět vzniká teplo a záření.
  • Neptun: má sice vlastní zdroj energie, který ale nebyl doposud zcela objasněn.

Poučku bychom tak mohli upravit: Hvězda je těleso, které vyzařuje elektromagnetické záření, které vzniká při termonukleárních reakcích. To je sice pravda, ale… Ale i zde opět narazíme. Ve vesmíru totiž nalézáme hvězdy, ve kterých termonukleární reakce neprobíhají! Tyto hvězd nazýváme hnědými trpaslíky a jsou to takové špatně vyvinuté hvězdy s hmotností 0,05 až 0,08 hmotností Slunce. Tato hmotnost sice stačí k tomu, aby se těleso smrštilo a tím vzniklo v centru teplo – hvězda svítí, ale velice slabě. Teplota v hnědých trpaslících nikdy nedosáhne teploty 7 000 000 K, tedy teploty při které se začíná vodík přeměňovat v těžší helium.

Jaký je tedy rozdíl mezi hvězdou a planetou? Jediné kritérium stavicí pomyslnou zeď mezi těmito tělesy je hmotnost. Jinými slovy řečeno: Jediný rozdíl mezi hvězdou a planetou je ve hmotnosti. „Hvězda je těleso o hmotnosti 0,01 až 100 hmotnosti Slunce.“ Tedy pokud máme těleso, které má hmotnost menší než 0,01 hmotnosti Slunce, jedná se o planetu, a nebo pochopitelně i jiné těleso (planetku, kometu, měsíc apod.). Hranice hvězda-planeta je tedy dána a nezpochybnitelná. Ale co spodní hranice? Kdy je těleso planetkou (asteroidem) a kdy se již jedná o planetu a naopak? Ona pomyslná zeď mezi planetkou a planetou není! A právě proto se již řadu let astronomové dohadují kam vlastně zařadit Pluto. Tento problém si můžeme názorně vysvětlit na rozdělení těles Sluneční soustavy:

  • Terestrická tělesa: jedná se o tělesa pozemského typu: Merkur, Venuše, Země, Mars. Tyto tělesa mají řadu společných vlastností. Mají nízký počet měsíců-Merkur, Venuše (0), Země (1) a Mars (2), jejích dráhy jsou podobné (co do výstřednosti, sklonu k rovině ekliptiky), mají podobné rozměry a i jejích chemické složení je podobné (pevný povrch). Do této skupiny Pluto určitě nepatří. Jeho rozměry a dráhové elementy jsou naprosto odlišné a i poměr hmotnosti Pluta a jeho měsíce Charona je pro terestrická tělesa netypický.
  • Plynná tělesa: Jupiter, Saturn, Uran, Neptun. Tak tady snad nemůže být o zařazení Pluta ani řeč. Srovnávat rozměrově Pluto s Jupiterem je jako srovnávat Goliáše a trpaslíka a jsou zde i další odlišnosti: Pluto není plynné těleso a má jen jeden měsíc.
  • Oortův oblak: do této skupiny patří jádra komet pohybující se ve velkých vzdálenostech od Slunce (až 100 000 AU). Pluto má sice s těmito tělesy řadu společných vlastností (např. sklon dráhy a velkou výstřednost a také fakt, že se Pluto na určitý čas dostává blíže ke Slunci než jiná planeta-Neptun), ale ani sem bychom Pluto nezařadili. Přece jen je na kometu poměrně velké a i například chemické vlastnosti nesedí.
  • Pás planetek: takto nazýváme planetky pohybující se mezi drahami Marsu a Jupiteru.
  • Kuiperův pás: Tyto tělesa pohybující se za drahou Neptunu (transneptunická tělesa) mají s Plutem mnoho společného: dráhové elementy (sklon k rovině ekliptiky), výstřednost, velikost.

Právě mezi tzv. transneptunická tělesa pravděpodobně Pluto patří. Proč jej tedy nevyškrtneme ze seznamu planet? Když bylo Pluto v roce 1930 objeveno, zařadilo se prakticky okamžitě mezi planety. Důvod byl prostý-o planetkách v Kuiprově páse se toho v té době ještě mnoho nevědělo a tak nebyl ani žádný důvod o příslušnosti Pluta pochybovat. O mnoho let později, když jsme už znali dráhy těles v Kuiperově páse se začaly objevovat pochyby zda si Pluto zaslouží být mezi planetami. Astronomická obec je v současnosti rozdělena na několik nesmiřitelných táborů. Téměř všichni astronomové se shodují, že kdyby bylo Pluto objeveno dnes, pak by se již mezi planety nedostalo. Ale ve vědě žádné kdyby není a tak se kolem této záležitosti vedou pře. Jediným orgánem, který může o počtu planet ve Sluneční soustavě rozhodnout je Mezinárodní astronomická unie (IAU). Příslušná komise IAU sice o tomto problému jedná oficiálně i neoficiálně téměř na každém valném shromáždění, ale žádná konkrétní rezoluce zatím nepadla.

O další rozruch se poměrně nedávno postaral objev záhadného tělesa, které bylo nazváno Sedna. Tento objekt je ještě menší než Pluto a i jeho dráhové elementy jsou ještě více odlišné než je tomu v případě Pluta a tak zcela nechápu proč se v tomto případě začalo diskutovat o zařazení Sedny mezi planety? Sdělovací prostředky opět vyrojily s titulky typu: „Objevena desátá planeta, Deset nebo osm planet?“, apod. Někteří astronomové se nyní domnívají, že Sedna je těleso Oortova oblaku a to by byl pochopitelně historický objev! Žádné těleso z Oortova oblaku jsme totiž ještě nikdy přímo nevěděli! Jisté je však to, že Sedna není planetou! Jak jsem již uvedl výše-astronomové se dnes shodují, že pokud by bylo Pluto objeveno dnes, mezi planety by již zařazeno nebylo. A tak jsou zcela nesmyslné diskuse o tom, jestli je Sedna planetou-vždyť je to ještě jasnější než u Pluta.

A jaký je závěr? Dokud nebude přijata přesná definice pojmu planeta, tedy především dokud nebude postavena ona pomyslná zeď mezi planety a planetky budou společně s objevy těles podobných Sedně přicházet i další a další spory a pochybnosti o tom kolik vlastně je v naší soustavě planet.Vyřešení tohoto problému možná přijde již v roce 2 006, kdy se v Praze uskuteční zasedání Mezinárodní astronomické unie.Takže, co je to planeta?

Petr Kubala

 IAN.cz
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...
archiv zdroj
RULETA
KLENOT se představuje
Ilustrační foto...
Instantní pozorovatelna 46
Ilustrační foto...
Žeň objevů 2000 -- díl třetí
Ilustrační foto...
Zatmění Měsíce z Měsíce
Ilustrační foto...
Velká skvrna na Slunci a konec jednoho cyklu
Ilustrační foto...
STALO SE
4.12.2012 -
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...

WEBKAMERA
 Upice webcam / widecam
UPICE WEBCAM

Add to Google

 

Pridej na Seznam
 

  © 1997 - 2022 IAN :: RSS - novinky z astronomie a kosmonautiky SiteMap :: www :: ISSN 1212-6691