Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...=Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...
DOMŮ   ARCHIV   IBT   IAN 1-50   IAN 50-226   IAN 227-500   RÁDIO   PŘEKVAPENÍ  
STALO SE

Oheň z nebes - denní bolid z 6. května 2000

V soboru 6. května v odpoledních hodinách, přesněji kolem 13.53, měli obyvatelé velké části Moravy výjimečnou příležitost pozorovat na jasné denní obloze výrazný bolid. Většina očitých svědků popisuje úkaz jako letící hořící raketu, ohromnou žhavou kouli nebo ohromnou světlici. Ve skutečnosti se jednalo o výrazný meteor -- světelný jev, doprovázející vstupu a průletu kosmického tělesa atmosférou Země.

Ilustrační foto...Pokud je těleso dostatečně hmotné, začne se při vstupu do atmosféry třením o vzduch zahřívat, a tím i odpařovat. My pak na obloze spatříme následek tohoto hoření v podobě meteoru nebo extrémně jasného meteoru, tedy bolidu. Tělesem, které vstoupí do atmosféry, může být jak umělé kosmické těleso -- vysloužilá družice či stupeň nosné rakety, tak i malé těleso sluneční soustavy, tzv. meteoroid. S těmito malými tělísky sluneční soustavy, které mohou mít rozměry od několika mikrometrů až po několik metrů, se Země střetává neustále, ovšem na denní obloze můžeme sledovat jen zánik větších těles. A pokud je těleso dostatečně hmotné, může po průletu atmosférou dopadnout i na zem. Takovému zbytku se potom říká meteorit. (Ve valné většině případů se však kosmické tělesa vypaří přímo v atmosféře.)

Na základě dostupných informací očitých svědků, byl přelet pozorován kolem 13.53 středoevropského letního času. Samotný úkaz trval nad Ostravskem asi čtyři sekundy, přičemž se bolid pohyboval od severozápadu na jihovýchod ve výšce asi 60 stupňů nad severovýchodním obzorem. Objekt je nejčastěji popisován jako letící žhavá koule výrazně bílého až modrého zabarvení, v průběhu letu výrazně "prskající". Na závěr letu se těleso rozletělo na několik částí a uhaslo. Ještě po dobu několika desítek sekund bylo možno pozorovat stopu bolidu, jak postupně mizí. Rozpad tělesa byl doplněn po několika desítkách sekund výraznou zvukovou kulisou.

Ohromnou ránu a hřmění slyšela také valná většina obyvatel Ostravska, aniž by předtím cokoliv viděli na obloze. Většina lidí přičítala detonaci na vrub blížící se bouřce nebo výbuchu v nedalekém okolí.

"Slyšel jsem ohromnou ránu a když jsem se otáčel na všechny strany, nic jsem už neviděl (hledal jsem, kde se začne z něčeho kouřit, protože jsem si myslel, ze někde vybuchl plyn nebo něco podobného). Zvuk začal velkou ránou, která postupně slábla, ale byly slyšet jemné pulsace při tom doznívaní. Délku trvání bych odhadl asi na minutu a půl. Podle směru, kterým ke mně zvuk přiletěl, to bylo asi na jihozápadě." M. Vilášek, Lhotka u Ostravy

Dostupná pozorování jsou zatím z území Moravy, Slovenska a Polska. Na základě prodlevy mezi světelným úkazem a následnými zvukovými efekty se dá předpokládat, že těleso explodovalo a tedy i zaniklo ve výšce asi dvaceti až třiceti kilometrů nad severní částí Moravskoslezských Beskyd.

Ilustrační foto...

Ostravská hvězdárna v obležení

6. května

13.58: Po čtrnácté hodině začínají telefony zběsile zvonit a neustávají ve své činnosti až do pozdních nočních hodin.
V průběhu dne zavolalo na HaP v Ostravě asi šest desítek pozorovatelů, kteří úkaz spatřili. V jejich počínání je podpořila především zpráva v odpolední předpovědi počasí, kde bylo uvedeno: "pokud jste něco spatřili, zavolejte na nejbližší hvězdárnu, budou mít radost." Opravdu měli jsme radost a velkou.

7. a 8. května

9.00: Telefony stále zvoní pozorovatelů a očitých svědku v naší listině přibývá. Za všechny ten nejkurióznější: "letělo to přímo, asi jeden metr nad hlavou mé dcery, bylo to přímo v Třešňové ulici." Nejvzdálenejší pozorování shromážděné v našem archivu je z Kladna, Třebíče a Benešova u Prahy.

9. května

8.00: Začínají drnčet telefony, jsou jich desítky, většina pozorovatelů informuje o úkazu, téměř nikdo není schopen popsat azimut nebo výšku nad obzorem
13.00: Máme videozáznam Jiřího Fabiga z Ostravy - Hrabůvky, který v Jindřichově ve Slezku natočil úkaz. Záznam má sice jen asi 1 sekundu, ale lze vidět těleso prolétající za komínem, zvukový doprovod slyšitelný až po více jak dvou minutách.
14.00: Pan xy nás již v neděli informoval, že našel podivný kámen na zahradě své chaty v okolí vodní nádrže Morávka v Beskydech. Ba co víc spadl z nebe, slyšel a viděl dopad. Teď jsme u jeho dveří a snažíme se zjistit zda se jedná o báchorku, či skutečný meteorit.
Podle mého skromného úsudku se opravdu jedná o kamenný meteorit. Pán xy však nechce "kámen" vydat, požaduje finanční odměnu. Po asi patnáctiminutovém jednání (neúspěšném) odcházíme. Chce hovořit s rektorem VŠB -TU, nebo předá meteorit "někam" do Prahy.
16.00: Na pozemku Hvězdárny a planetária v Ostravě se málem v souboji utkaly dva konkurenční TV štáby, které měly eminentní zájem získat pro sebe exkluzivní záběry pana Fabiga. Vše dobře dopadlo, všichni se domluvili.
18.00: Telefony stále zvoní, jsou podpořeny vysíláním na Nově, kde v hlavní zpravodajské relaci, informují o sobotním úkazu.
21.00: Telefony pomalu ustaly.

10. května

11.00: Do elektronické podoby byl přetvořen poměrně rozsáhly soupis pozorování soustředěný na HaP v Ostravě. Není to zatím všechno a také spousta informací, je zatím v hlavách nás všech okolo.
15.00: Dvojice Ondřejovských astronomů vedená Dr. Borovičkou přijela do Ostravy. Předáváme všechny naše materiály a vyrážíme na setkání s panem xy z Ostravy, ktreý pravděpodobně meteorit našel. Již z dřívějšího jednání vyplývá, že meteorit předá odborníkům z Astronomického ústavu oproti slibu, že bude nadále průběžně informován o dění kolem meteoritu. Tento požadavek je samozřejmě akceptován.
16.00: Cesta za panem Fabigem z Ostravy, který pořídil "onen" exkluzivní materiál.
18.00: Denní bolid ze 6. května tohoto roku se stává již pomalu minulostí, ale v paměti všech kteří jej viděli asi zůstane ještě hodně dlouho. Jak jsme již informovali v minulém prohlášení ze dne 9. května tohoto roku, byll nad severní Moravou pozorován tzv. denní bolid. Tedy úkaz způsobený vstupem a následným zánikem cizího tělesa v atmosféře Země. K dnešnímu dni jsme shromáždili na naší hvězdárně přibližně sto použitelných hlášení o vizuálním pozorování tohoto jevu, několik hlášení o nalezení potencionálního meteoritu a jeden krátký videozáznam průletu tělesa atmosférou. V odpoledních hodinách přijela na HaP VŠB - TU v Ostravě dvojice vědeckých pracovníků Astronomického ústavu AVČR v Ondřejově vedená RNDr. Jiřím Borovičkou, CSc. Předali jsme jim veškerá pozorování a informace shromážděné v našem regionu. Došlo také k dohodě s nálezcem potencionálního meteoritu o jeho předání k vědecké analýze. Po předběžném prozkoumání úlomku Dr. Borovička sdělil: "Tento úlomek lze s osmdesátiprocentní pravděpodobností označit jako meteorit. Se stoprocentní jistotou může mýt úlomek označen jako meteorit až po důkladné mineralogické analýze, kterou provede Dr. Petr Jakeš z Přírodovědecké fakulty UK v Praze."
Je pravděpodobné, že další úlomky dopadly na zemský povrch v pohraničních oblastech Moravskoslezských Beskyd. Nejpravděpodobnější oblast dopadu se nachází v oblasti vodní nádrže Morávka, kde byl také nalezen již zmíněný 210g vážící úlomek. "Po dodatečné expertíze trajektorie letu na základě videozáznamu, bude možno určit dopadovou oblast s větší přesností," uvedl Borovička.

Pokud bude kýmkoli nalezeno další těleso, které by mohlo být pozůstatkem bolidu, je nejlépe uchovat jej bez kontaktu s lidským tělem v čistém mikrotenovém sáčku, nebo jej nechat na místě a informovat nejbližší hvězdárnu.

Tomáš Havlík

| Zdroj: Hvězdárna a planetárium VŠB-TU v Ostravě IAN.cz
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...
archiv zdroj
RULETA
Prof. R. Kreutz - Hvězdářství IV
Ilustrační foto...
Instantní hvězdárna: Západ Slunce 18. září
Ilustrační foto...
Venuše se potká s Jupiterem
Ilustrační foto...
Instantni pozorovatelna 68
Ilustrační foto...
Sága kosmického teleskopu III
Ilustrační foto...
STALO SE
4.12.2012 -
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...

WEBKAMERA
 Upice webcam / widecam
UPICE WEBCAM

Add to Google

 

Pridej na Seznam
 

  © 1997 - 2022 IAN :: RSS - novinky z astronomie a kosmonautiky SiteMap :: www :: ISSN 1212-6691