Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...=Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...
DOMŮ   ARCHIV   IBT   IAN 1-50   IAN 50-226   IAN 227-500   RÁDIO   PŘEKVAPENÍ  
STALO SE

Polární záře 20. listopadu 2003: Předehra (1. díl)

Znám několik koncertů, které mají výrazný nebo spíše monumentální začátek. Jako přímo učebnicový příklad bych uvedl klavírní koncert b-mol P. I. Čajkovského.

Neznám však hudebního skladatele (viz pozn. na konci odstavce), který by se hned v prvním taktu odhodlal použít natolik krajní výrazový prostředek, jakým je výbuch. Koncert, o kterém vám chci povídat, výbuchem skutečně začíná. I další pokračování je značně neortodoxní, neboť následuje 43 215 taktů pomlka, která trvá až do konce předehry. Tato pomlka je z hlediska výstavby díla velmi důležitá. Je totiž nutné, aby se posluchač vzpamatoval ze šoku a duševně se připravil na další část díla, která pracuje již s podstatně jemnějšími, řekl bych až subtilními, výrazovými prostředky. Bohužel předehru tohoto koncertu jsem zameškal, a proto jsem nebyl na další části koncertu náležitě připraven.

Ilustrační foto...

I když sleduji dění na Slunci prostřednictvím Internetu dost pravidelně, erupce 18. listopadu unikla mé pozornosti. Toho dne zaznamenaly koronografy kosmické sondy SOHO obrovský koronální výron hmoty - CME (Coronal Mass Ejection). Na animaci z koronografu C3 je patrné, že vyvržený oblak plazmatu se rozlétl do všech směrů, což bylo neklamnou známkou toho, že míří směrem k Zemi. Cesta takového oblaku k Zemi trvá většinou kolem dvou dnů. 20. listopadu 2003 zaznamenává příchod oblaku kosmická sonda ACE (žlutý graf udává rychlost slunečního větru). Oblak je v tomto okamžiku už jen jeden milion kilometrů od Země. Při rychlosti 800 km/s je to k Zemi už jen kousek a k její magnetosféře ještě blíž. Za normálních okolností magnetické pole Země připomíná magnetické pole tyčového magnetu, jehož severní, resp. jižní pól se nachází v místech magnetických pólů Země. Magnetické pole Země nedovolí elektricky nabitým částicím slunečního větru, aby se pohybovaly v okolí Země libovolným směrem. Nabité částice se pohybují po šroubovicích podél siločar a jsou svedeny do oblasti obou zemských pólů. Tam interagují s atomy a molekulami zemské atmosféry a kolem pólů vznikne svítící prstenec polárních září nazývaný v angličtině auroral oval. Tento prstenec je za normálních okolností daleko na severu a je pro nás neviditelný. Pokud bychom se nacházeli třeba na 65° severní šířky, viděli bychom oblohu s polární září častěji než oblohu bez záře. Pokud ovšem dorazí k zemi oblak plazmatu vyvržený ze Slunce, magnetické pole Země se poruší. Projeví se to výrazným rozšířením svítícího prstence směrem k nižším zeměpisným šířkám. Magnetické pole pak již netvoří nepropustný štít proti slunečnímu větru a polární záře se může objevit u nás, v Itálii a nebo dokonce na Sahaře. 20. listopadu 2003 kolem 18. hodiny našeho času svítí již prstenec velmi intenzivně a zasahuje podstatně nižší zeměpisné šířky než normálně.

Ilustrační foto...

Pozn.: Dosud se nepodařilo uspokojivě objasnit výbuch, který nastal 12. května roku 1891 v Liptákově. Někteří badatelé soudí, že by mohl souviset s dílem hudebního génia Járy Cimrmana, které on sám ve svých poznámkách nazývá pouze poněkud nejasnou zkratkou CME (asi Cimrmanova Monumentální ..., písmeno E se nepodařilo zatím objasnit). Z tohoto díla se zachoval pouze ohořelý fragment z předehry, na kterém jsou čitelné pouze dva takty a ty naneštěstí obsahují pomlku.

Ilustrační foto...

Ilustrační foto...

Ilustrační foto...

Ilustrační foto...

Ilustrační foto...

Ilustrační foto...

Ilustrační foto...

Ilustrační foto...

Ilustrační foto...

pokračování příště...

Nasledující díly:
Polární záře 20. listopadu 2003: Rozbor díla (6. a poslední díl)
Polární záře 20. listopadu 2003: Grave (5. díl)
Polární záře 20. listopadu 2003: Lento maestoso (4. díl)
Polární záře 20. listopadu 2003: Intermezzo (3. díl)
Polární záře 20. listopadu 2003: Presto con fuoco (2. díl)

Miloslav Druckmüller

 IAN.cz
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...
archiv zdroj
RULETA
Chandra pro třetí tisíciletí
Ilustrační foto...
Robert H. Goddard
Ilustrační foto...
NGC 4565
Ilustrační foto...
Rádio IAN: Otisky kosmických katastrof
Ilustrační foto...
Chaos ve Sluneční soustavě
Ilustrační foto...
STALO SE
4.12.2012 -
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...

WEBKAMERA
 Upice webcam / widecam
UPICE WEBCAM

Add to Google

 

Pridej na Seznam
 

  © 1997 - 2022 IAN :: RSS - novinky z astronomie a kosmonautiky SiteMap :: www :: ISSN 1212-6691