Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...=Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...
DOMŮ   ARCHIV   IBT   IAN 1-50   IAN 50-226   IAN 227-500   RÁDIO   PŘEKVAPENÍ  
STALO SE

Evropa na Marsu

V minulém čísle jsem uvedl představy dalších výprav na Mars. Článek byl však zcela v duchu amerického kosmického programu. Dnes se tedy zaměříme na evropské plány v programu Aurora a podíváme se na mezinárodní projekt NetLander.

Program Aurora

Evropské plány ohledně dobývání Marsu jsou dalekosáhlé. Pod hlavičkou programu Aurora se skrývají různé projekty začínající ještě na Zemi, pokračující roboty, jež se vydají do různých částí Sluneční soustavy a vše má být završeno "otiskem lidské boty" na povrchu Marsu. Hlavními cíli jsou Měsíc, Mars a malá tělesa Sluneční soustavy. Dalším úkolem je hledání života mimo Zemi. Pokud jde o Rudou planetu, pak zde je plán asi takový, že bude třeba nejprve vyslat různé sondy, které budou zkoumat povrch z oběžné dráhy i přímo, dále bude vyslána návratová mise se vzorky a vše završí let lidí na Mars kolem roku 2030.

    Plánované mise
  • 2007 - demonstrační mise pro vyzkoušení technologie návratového modulu za vysokých rychlostí pro budoucí výpravy
  • 2009 - ExoMars, Pasteur - vozítko, které má hledat život na Marsu a zkoumat podmínky na jeho povrchu
  • 2011/2014 - Návratová mise pro odběr a doručení vzorků zpět na Zemi
  • 2014 - zkouška různých technologií pro lety s lidskou posádkou
  • 2018 - technologická mise pro vyzkoušení zpomalení a zachycení na oběžné dráze pomocí brždění v atmosféře, slunečního pohonu a měkkého přistání
  • 2024 - výprava lidí na Měsíc, vyzkoušení klíčových technologií zabezpečujících přežití, adaptaci a průzkum lidskou posádkou
  • 2026 - automatická výprava k Marsu sloužící k vyzkoušení důležitých fází výpravy s lidskou posádkou
  • 2030/2033 - mise vrcholící letem člověka na Mars
Berme tyto údaje spíše jako dlohodobý plán ESA a pojďme se raději podívat blíže na některé mise.

Mars Express
Úvodem se musíme zastavit u sondy, která operuje u Marsu již nyní - Mars Express. Zainteresovaní vědí, že k Marsu dorazila již o Vánocích 2003 a proslavilo ji mimo jiné přistávací pouzdro Beagle 2. Slávy kolem toho moc nebylo, neboť nikdo přesně neví, co se stalo po přistávacím manévru. Každopádně Beagle 2 se již neozval a vše se bude vyšetřovat (což bude značně obtížné). Mars Express se naštěstí bezpečně usadil na oběžné dráze kolem planety a provádí vědecký výzkum.

Ilustrační foto...
Mars Express na umělckých kresbách, Zdroj: ESA

Vědecký význam této mise ještě mnohokrát pocítíme. Ze všech přístrojů bych rád rozebral alespoň ty, které se již proslavily. Širokou veřejnost například zaujalo potvrzení existence vody v polárních čepičkách (tedy v podstatě ověření výsledků Mars Odyssey, která detekovala vodík). Na svědomí jej má přístroj OMEGA (Spektrometr pro mapování mineralogického složení ve viditelném a infračerveném pásmu). Přístroj zachycuje vlny odražené od povrchu a při jejich vyhodnocení mimo jiné vlastně provádí i výzkum atmosféry, kterou vlnění prošlo. Další skvělý přístroj má zkratku HRSC (High Resolution Stereo Camera). Název hovoří za vše, rozlišení této kamery je opravdu vysoké. Hlavní část snímá povrch ve čtyřech kanálech (R,G,B a IR) a výsledkem je barevný stereoskopický obraz povrchu s rozlišením 10 metrů na pixel z výšky 250 km. Menší součástí této kamery je je SRC (Super Resolution Scanner), který snímá vybranou malou oblast (3 km) s rozlišením kolem dvou metrů na pixel. Kamera nefotografuje po jednotlivých snímcích, nýbrž lineárně, tedy v určitém pásu vytváří souvislý snímek. Informace o dalších přístrojích sondy naleznete na stránkách ESA.

ExoMars - Pasteur
Výprava plánovaná na rok 2009 se má skládat z družicového modulu, který bude umístěn na oběžnou dráhu Marsu a přistávacího pouzdra, které vysadí vozítko pro výzkum podmínek na Marsu z hlediska exobiologického. Bude se tedy jednat o studium podmínek umožňujících život na Marsu v minulosti a současnosti, případně hledání života samotného. Zkušenosti z této mise budou využity pro budoucí výpravy hledající život ve Sluneční soustavě. Napájení vozítka bude zajištěno klasickými slunečními panely. Očekávaný autonomní systém navigace umožní urazit velké vzdálenosti. Vědecké vybavení zvané Pasteur bude tvořit asi 40 kg přístrojů.

Ilustrační foto...
Vozítko ExoMars / Pasteur, Zdroj: ESA

Návratová mise se vzorky
Tato komplexní mise, plánovaná na roky 2001 - 2014 zahrnuje pět samostatných modulů. Transportní část ze Země k Marsu, orbitální část na oběžné dráze Marsu, přistávací modul, vzletový modul a část pro let a přistání zpět na Zemi. Je zřejmé, že pro takovouto misi bude potřeba vyvinout řadu nových technologií. Naštěstí bude většinu z nich možné vyzkoušet na Zemi a v její blízkosti. Využity budou také součásti z předchozí mise ExoMars. Očekává se let k Marsu s usazením na jeho oběžné dráze, následně se odpoutá přistávací modul a dosedne ve vybrané oblasti. Zde bude sbírat vzorky, které vynese zpět na oběžnou dráhu Marsu startovací modul, který se spojí s modulem orbitálním. Poté vzorky převezme část návratová a přistane s nimi zpět na Zemi. Pracovat s těmito vzorky bude samozřejmě nutné pod přísnou ochranou, nejen z důvodu přenesení pozemských organismů na dovezený materiál, ale i případného zamoření Země něčím neznámým. Vzorky marsovské půdy, které budou odebrány, musí být z podpovrchových vrstev, neboť při povrchu by byly případné živé organismy zahubeny velkou radiací. Na Marsu totiž narozdíl od Země nefunguje dokonalá ochrana života v podobě atmosféry a magnetosféry. Předpokládané množství vzorků je 500 gramů.

Ilustrační foto...
Představy mise pro návrat vzorků Marsu na Zemi, Zdroj: ESA

Arrow mission (Zkušební mise)
Kromě výprav přímo k Marsu budou probíhat různé zkoušky využitelných technologií. Dojde tak k redukci rizik spojených s výpravami k Marsu. Předpokladem je, že tyto mise budou výrazně levnější, pružnější, technicky méně komplexní a jejich realizace by měla trvat kratší dobu. Do této části programu Aurora spadá zkušební modul přistávacího pouzdra návratové mise k Marsu či zkoušky aerobrakingu. Využití brždění o atmosféru planety by mělo ušetřit palivo a tím i hmotnost sond a případně i budoucí výpravy lidí k Marsu.

Ilustrační foto...
Představa umělce o návratu pouzdra na Zemi a lidské misi na Mars, Zdroj: ESA

Projekt NetLander

Minule jsme si představili plány NASA a dnes i ESA. Pro rok 2007 se však chystá ještě projekt CNES (Francouzské kosmické agentury) a mezinárodního seskupení Finska (FMI), Německa (DLR), Belgie (SSTC PRODEX), Švýcarska (PRODEX) a USA (JPL). Název NetLander napovídá, že se bude jednat o síť čtyř přistávacích modulů, které budou provádět simultání měření vnitřní stavby Marsu, podpovrchových vrstev a atmosféry. Podporu z oběžné dráhy jim budou dělat dva evropské orbitery vypuštěné v roce 2007 a jeden americký (MRO) vypuštěný 2005. Předpokládá se také využití Mars Express. Plán letu je takový, že přistávací moduly donese k Marsu orbitální část a po jeho usazení na oběžné dráze budou po několika dnech vypuštěny do vyraných lokalit na povrchu. Celé přistání proběhne v automatickém režimu a po vyklopení slunečních panelů a antény začne přistávací pouzdro komunikovat se Zemí přes retranslační satelit. Způsob sestupu atmosférou by se mohl podobat misi Mars Pathfinder, neboť by také mělo být využito ke ztlumení dopadové fáze vzduchových vaků. Finové udělali pro představení jednotlivých fází letu skvělé video, má však 34 MB (odkazuji na stránku, kde video můžete stáhnout).

Ilustrační foto...
Mise NetLander na kresbách, Zdroj: CNES / NETLANDER

Martin Gembec

| Zdroj: www.esa.int, www.cnes.fr IAN.cz
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...
archiv zdroj
RULETA
Galaktický monokl
Ilustrační foto...
Obloha v říjnu
Ilustrační foto...
Zážitky z konference Lisa IV
Ilustrační foto...
Hvězdný posel -- díl sedmý
Ilustrační foto...
Recenze: kniha Elegantní vesmír
Ilustrační foto...
STALO SE
4.12.2012 -
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...

WEBKAMERA
 Upice webcam / widecam
UPICE WEBCAM

Add to Google

 

Pridej na Seznam
 

  © 1997 - 2022 IAN :: RSS - novinky z astronomie a kosmonautiky SiteMap :: www :: ISSN 1212-6691