Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...=Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...
DOMŮ   ARCHIV   IBT   IAN 1-50   IAN 50-226   IAN 227-500   RÁDIO   PŘEKVAPENÍ  
STALO SE

Tyflografika užitá v astronomii

Příprava podkladů pro nízký reliéf v SW Adobe Photoshop - I.

Od "Mímésis" k exopsychologii - kosmická abeceda

Před chvílí jsem opět zhlédl mnou zbožňovaný Spilbergův film Blízká setkání třetího druhu a vybavila se mi myšlenka, která mne před lety mj. motivovala k realizaci transformace vizuální reality na realitu hmatovou (popř. jinou) zrakově handicapovaným v oblasti astronomického vzdělávání. Pamatuji se, že mě tenkrát několikrát políbila šílená múza se svojí "teorií" o komunikaci lidstva s mimozemskými civilizacemi prostřednictvím "napodobování skutečnosti", resp. nalezení dvou základních vztahů ke skutečnosti - "podobnosti" a "nepodobnosti". Určitými danými konvencemi (tak jako např. v dramatu, kresbě, sochařství či jinde) bychom měli divákovi - mimozemšťanovi odhalovat smysl našeho napodobení (a naopak). A vlastně, tak se již přeci děje, o takové napodobování skutečnosti s použitím "kosmických konvencí" se lidstvo přeci pokouší - je to neuvěřitelné kosmické umění lidstva, které předpokládá napodobovací schopnosti těch na druhé straně. Možná se snažíme tvořit divadelní scénu o níž si myslíme, že je skvělá, ale divák - mimozemšťan se nudí a raději se věnuje "mačkání knoflíků dálkového televizního ovladače". Z pozice výše uvedeného jsem hluboce přesvědčen, že v pátrání po mimozemských inteligencích by se měli daleko více angažovat umělci, kteří by se tak dotýkaly poměrně smyslného uměleckého směru.

Než však zabruslím jinam, vrátím se ke zmiňované transformaci vizuální reality na realitu hmatovou zrakově handicapovaným. Doba si vyžádala, aby původně grafické informace mohly užívat i nevidomí, proto vznikl pojem tyflografika, která v podstatě je na hraně mezi grafikou a sochařstvím. Tyflografika užívá grafických předloh ke vzniku nízkého reliéfu. Příliš nebudu rozebírat poměrně jednoduchou problematiku tyflografiky, spíše se zaměřím na ukázky primitivního tyflografického ztvárnění několika obrázků kosmických objektů v SW AdobePhotoshop.

Tyflografická předloha otevřené hvězdokupy
(příklady na objektech M7 a M45)

Úprava obrázku otevřené hvězdokupy je poměrně jednoduchou záležitostí. Máme-li přístup k již hotovým snímkům objektu, potom není problém v nějakém grafickém SW z tohoto vyhotovit předlohu pro nízkoreliéfní obrázek.Ukázat si to můžeme například na snímku otevřené hvězdokupy M7. První obrázek představuje klasický černobílý digitální snímek objektu M7.

Ilustrační foto...

Obrázek si můžeme upravit např. v SW AdobePhotoshop v. 5.0, kde stačí provést několik drobných úprav. Naším úkolem je zařídit, aby námi zobrazované bylo černé barvy. To znamená, že máme-li černobílý snímek, provedeme grafickou inverzi (tj. zaměníme černou za bílou a bílou za černou) např. klávesovou zkratkou Ctrl + i (v menu: Obraz - Přizpůsobit - Inverze):

Ilustrační foto...

Nyní se potřebujeme zbavit grafického šumu na pozadí hvězdokupy. Za tímto účelem v AdobePhotoshopu použijeme např. kouzelnou hůlku s nastavením vhodné tolerance (u M7 je vhodná tolerance kouzelné hůlky např. 120). Kurzorem myší klikneme do prostoru mezi hvězdami a tímto dosažený výběr smažeme klávesou Delete. Můžeme ještě dodatečně gumou pročistit prostor mezi hvězdami a takto upravený obrázek již lze ponechat jako podklad pro nízkoreliéfní obrázek.

Ilustrační foto...

Překážkou by se mohlo zdát tyflografické ztvárnění mlhovin například kolem některých hvězd v otevřené hvězdokupě M45.

Ilustrační foto...

Teď vycházíme z barevného digitálního snímku. Znamená to, že z obrázku vypustíme "barevné informace". V AdobePhotoshopu tuto funkci zadáme v menu Obraz - Režim - Stupně šedi (po dotazu, zda se mají vypustit barevné informace zadáme O.K.).

Ilustrační foto...

Klávesovou zkratkou Ctrl + i, provedeme grafickou inverzi.

Ilustrační foto...

Kouzelnou hůlkou s nastavenou tolerancí 20 klikneme do prostoru šedého grafického šumu na pozadí hvězd a stiskem klávesy Delete označený výběr vymažeme.

Ilustrační foto...

Nyní se soustředíme na mlhovinu v okolí hvězd.

Mlhoviny kolem hvězd si nahradíme stopou, kterou jsme si předem připravili. Stopu si vyhotovíme tak, že si otevřeme nový soubor (Ctrl + n), rozměry nově utvářeného obrázku zvolíme alespoň 600 x 600 obr. bodů (resp. podle velikosti upravovaného obrázku). Já jsem pro mlhoviny kolem hvězd v objektu M45 použil svislých čar (lze použít i vodorovných či šikmých čar, popř. mřížky, jejichž kontrast roste po směru obvyklého hmatového čtení zprava doleva), které svou strukturou v konečné hmatové podobě odliší mlhoviny od hvězd. Jakmile máme vyhotoveny svislé čáry v celém obrázku, celý jej označíme kl. zkratkou Ctrl + a (v menu Výběr - Vybrat vše), v okně Stopy (otevřeme v menu Okna - Stopy) kliknutím na trojúhelníček vybereme položku Definovat stopu. Stopa se nám uloží a můžeme ji následně používat kliknutím na její ikonu, která se objeví mezi ostatními stopami (zpravidla na posledním místě).

Ilustrační foto...

Poté již jen kouzelnou hůlkou nastavenou na přiměřenou toleranci (30) označíme mlhovinu kolem hvězd a stisknutím klávesy Delete označený výběr vymažeme. Výběr necháme nadále označený a použitím např. nástroje Tužka, pro nějž vybereme stopu, kterou jsme si vyhotovili, a klikneme do prostoru výběru. Výběr se vyplní námi zvolenou stopou.

Okolí hvězd do vzdálenosti přibližně 2 mm smažeme, aby v reliéfním obrázku byla hmatem patrná změna informace o přechodu na jiný sdělovaný prvek kompletní informace (tohle nemusíme dělat vždy, záleží na prioritě sdělované informace).

Ilustrační foto...

Jak si ukážeme na dalších příkladech, mlhovinu lze upravovat i jinými způsoby, zejména vyžadujeme-li oddělit informace o různých jasnostech, barvách apod..

(Pokračování příště: tyflografické předlohy kulových hvězdokup)

Petr Závodský

| Zdroj: občanské sdružení ASTARTé IAN.cz
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...
archiv zdroj
RULETA
NASA opraví Hubblův dalekohled!
Ilustrační foto...
Mars Global Surveyor – smutný konec legendy
Ilustrační foto...
Souhvězdí: Býk
Ilustrační foto...
Žeň objevů 2000 -- díl čtvrtý
Ilustrační foto...
Instantní pozorovatelna 83
Ilustrační foto...
STALO SE
4.12.2012 -
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...

WEBKAMERA
 Upice webcam / widecam
UPICE WEBCAM

Add to Google

 

Pridej na Seznam
 

  © 1997 - 2022 IAN :: RSS - novinky z astronomie a kosmonautiky SiteMap :: www :: ISSN 1212-6691