Prekvapeni
cara
 
Mars Polar Lander 
Po zářijovém fiasku s Mars Climate Orbiterem se počátkem prosince dočkáme dalšího pokusu vysadit na povrchu sousedního Mars sadu vědeckých přístrojů. Dosednou poblíž jižní polární čepičky na palubě stanice Mars Polar Lander v pátek třetího prosince. Ať už to dopadne jakkoli, a věřme, že díky celé sérii další dodatečných testů, to bude spíše úspěch, už nyní se můžete podívat na jeho přistání. Přiložená animace z dílny Jet Propulsion Laboratory je ve formátu QuickTime a má velikost 400 kilobajtů.