Prekvapeni
cara
 
Leonidy, Leonidy a ještě jednou... 
Do Leonidového čísla patří také, jak jinak, než Leonidové multimediální překvapení. Jedná se o zvukový záznam radiové emise na velmi nízké frekvenci , v důsledku průletu Leonidy. Fyzikální interpretace tohoto jevu je velmi zhruba následující: Při průletu meteoroidu dochází k ionizaci atmosféry. Přímo za meteoroidem se vytváří stopa o nízké hustotě, elektrony, které jsou rychlejší než protony, díky své menší hmotnosti, se snaží vyplnit místo o nižší hustotě a dochází k plazmovým oscilacím a následně vzniku radiových vln. Na obrázku je znázorněn graf časové závislosti frekvence s  dvěma patrnými peaky (odpovídají výrazným „hvizdům“, které uslyšíte). 
Kliknete pro prehrani audia...