Prekvapeni
cara
 
Galielo, Galileo... 
Jako multimediální lahůdku vám dnes servírujeme počítačové simulace obou Galileových průletů kolem měsíce Io, tedy toho již uskutečněného a toho plánovaného. Dále přidáváme podrobnější animaci průletu Galelilea kolem sopky Pilan. První dvě animace jsou ve formátu mpeg a byly vytvořeny v JPL a jsou v rozlišení 320x200. U obou je simulován předpokládaný průběh letu, je zde  uvedena  vzdálenost Galilea od Jupiteru 
a měsíce Io, jejich fáze, úhlová velikost a předpokládaný čas. [ 1 ], [ 2 ]