Gravitační smeták 
Dvě nové přílohy IAN 
Zanechalo dávné moře nějaké stopy? 
Uran a Neptun - pokladnice Tisíce a jedné noci 
Napfogyatkozás Magyarország 1999 
Nová podoba IAN - designéři pozor!

  

  
 


Gravitační smeták 
 
V posledních letech jsme mohli být svědky překotných objevů nových planetárních systémů. Je existence planet vzácným jevem? Nutným předpokladem pro formování planet je existence planetárních disků. Kampak se ale poděly jejich zbytky? Podívejme se tedy do minulosti sluneční soustavy. Ta vypadala před několika miliardami let, nedlouho po svém zrození, značně nevábně. Všude poletovala spousta neužitečného materiálu, hemžilo se to kometami, asteroidy a jejich zbytky. Nešťastné vnitřní (méně hmotné) planety byly často tímto materiálem "fackovány", což jednak krom jejich zevnějšku poznamenalo jejich dráhy a s tím související periodu oběhu. Dalo by se říct, že zde panoval docela pěkný planetární svinčík. Otázkou ale zůstává, kdo ho uklidil... 
Role popelářů se ujali giganti sluneční soustavy, tj. Jupiter, Saturn, Uran a Neptun. Každý vyzbrojen gravitačním smetákem zametal seč mohl. Zatímco Jupiter se Saturnem vyklepávali svůj pomyslný koš plný smetí a těles převážně ledového složení na skládce, později přejmenované na Oortův oblak, daleko za hranicemi sluneční soustavy, Uran s Neptunem vynášeli odpadky poněkud blíže a dali tak vzniknout Kuiperovu pásu. Svou existenci nám dávají poměrně jasně najevo, podstrkují nám tu a tam kometu, či planetku, k nemalé radosti astronomů. Je tento proces ojedinělý, nebo probíhají podobné úklidové práce i okolo jiných hvězd? 
Kolik hvězd v našem nejbližším okolí má planetární disk? Detekce je velmi obtížná, disky září velmi slabě a tak nějakých výsledků lze dosáhnout pouze s velmi citlivým přístrojem. Tým mezinárodních specialistů využil infračervenou vesmírnou observatoř ISO, prověřoval nejbližší hvězdy různých velikostí a pátral po těchto discích z dob formování planet. Výsledek je překvapující: z 84 prověřovaných hvězd mělo takový disk pouze 15 z nich, a jenom 9 bylo starších než 400 miliónů let. Zbytek již v této době svoji ozdobu ztratil. Vše nahrává pro scénář gravitačního smetáku. Po zformování planet došlo ke generálnímu úklidu. Nebo ne? Znamená to snad, že okolo každé hvězdy, kde nepozorujeme disk, se nacházejí planety? Každopádně je to další střípek do mozaiky k lepšímu pochopení procesu formování sluneční soustavy.
 

Podle CNN News
 
Dvě nové přílohy IAN 
Díky laskavosti pana Pavla Francírka, který spravuje stránku Toplistu a Xchatu, se nám dostalo možnosti zřídit si malý diskusní prostor pro čtenáře IAN. Jak to funguje? Na tomto odkazu nebo pod anketou v pravé horní části novinek najdete link na stránku, kde se můžete zaregistrovat pod libovolnou přezdívkou a vesele se bavit, o čem budete chtít. Můžete si vybrat buď diskusní fórum nebo on-line chat, tedy komunikaci v reálném čase. Doufáme, že se vám bude tato nová služba líbit! 
Další drobné vylepšení naleznete zde. Jedná se o malý astronomický portál věnovaný novinkám. Máte-li zájem být stále informováni o tom, co se vám nad hlavou děje, můžete si tuto stránku nastavit jako startovací ve svém prohlížeči. Co na ní najdete? V levé části je to seznam zdrojů, ze kterých čerpáme při tvorbě IAN a jež pravidelně kontrolujeme. V horní liště pak tři okénka pro hledání na stránkách HST, NASA a v Altavistě. V pravé části stránky je pak vždy aktuální vydání Novin -- soubor s novinkami, který je obměňován vždy v úterý a pátek. Máte-li nějaké náměty či připomínky, napište nám je. Rádi bychom vám umožnili aktuální přísun informací, takže jakékoli nápady vítáme, a ty dobré obzvlášť! 
 
Rudolf Novák
 
 

Zanechalo dávné moře nějaké stopy? 
 
Povrch MarsuBylo -- nebylo -- kdysi dávno jedno velké moře na Marsu... Skoro jak v pohádkách viďte? Jenže ve skutečnosti je to palčivý problém pro řadu vědců, kteří chtějí na základě snímků s vysokým rozlišením zjistit, zda se ještě někde na Marsově povrchu dochovaly nějaké zbytky dávného oceánu. Na některých snímcích ze sond Viking, pořízených v 70. letech, je totiž v náznaku vidět něco, co připomíná tzv. pobřežní čáry -- místa, kam až sahala vodní hladina oceánu. Na snímcích, které získala sonda Mars Global Surveyor v roce 1998 a jež byly nyní zveřejněny, však něco podobného chybí. Přitom tyto záběry mají pětkrát až desetkrát lepší rozlišení než snímky z Vikingů! 
"Domněnka o existenci oceánů na Marsu v dávných dobách je velice důležitá, protože velké množství tekuté vody hrálo obrovskou roli při utváření klimatu na této planetě," komentoval tento výzkum Kenneth Edgett z ústavu Malin Space Science Systems. Nicméně důkazy ani detailní záběry z Mars Global Surveyoru neposkytly. Michael Malin, vedoucí vědeckého týmu mapujícího Mars, si pospíšil s prohlášením: "I v případě Země by bylo krajně obtížné prokázat existenci pobřežních čar dávných oceánů, kdybychom na ně hleděli ze vzduchu nebo z vesmíru. Nicméně kamery sondy mají dostatečné rozlišení, aby prokázaly existenci mořského pobřeží, kdyby skutečně nějaký oceán na Marsu kdysi byl,“ pochválil si Malin svůj experiment.
Co to znamená pro samu hypotézu o existenci velkého množství vody na Marsu? Představa o dávných oceánech na Marsu tím není zavržena, existují totiž další nepřímé důkazy. Jenom se asi už nemůžeme odvolávat na nedokonalé snímky z Vikingů, protože údajné pobřežní čáry ve skutečnosti neexistují. 
 
podle materiálů NASA
 
 
Uran a Neptun - pokladnice Tisíce a jedné noci 
 
Dvě planety na mrazivé periferii sluneční soustavy, Uran a Neptun, by mohly být podle některých vědců nevyčerpatelnou zásobárnou drahokamů. Vědečtí pracovníci z University of California v Berkeley pod vedením Robina Benedettiho provedli sérii pokusů s metanem. Metan je v přírodě poměrně hojný, jeho molekuly s pravidelnou vnitřní strukturou tvoří atomy vodíku a uhlíku. Během experimentů byl vzorek metanu, látky běžně se vyskytující i na obou planetách, vložen mezi dva kousky technického diamantu a silně stlačen až na 500 000 atmosfér.
Uran a jeho rodinaVědecký tým následně pomocí infračerveného laseru stlačený plyn silně zahřál, čímž docílil podobných podmínek, jaké panují ve vnitřních částech obou planet. Tímto drastickým postupem byl z molekul metanu doslova vyrván vodík, čímž dostaly náhle osamocené atomy uhlíku příležitost zformovat se do diamantové struktury a vytvořit tak nejtvrdší známý přírodní materiál s širokým technickým a komerčním využitím. Kdyby to tak na Uranu a Neptunu opravdu fungovalo, staly by se obě velké planety nevyčerpatelnou zásobárnou cenného materiálu. Nám by pak zbývalo vyřešit jen "drobný" problém: jak tento diamant vydolovat a dopravit na Zemi, aby to nebylo dražší než těžba někde v hlubinných dolech na naší planetě. 
 
Podle CNN News
 
Nová podoba IAN - designéři pozor! 
 I když se to nedělá, prozradíme vám, že IAN projdou jednou velkou změnou. Samozřejmě součástí plánované evoluce bude i nová grafická podoba Novin. Obracíme se tedy na návrháře stránek, jestli by neměli zájem podílet se na její přípravě. Jaké jsou podmínky? 
Co vás asi zajímá nejvíc je odměna. Bohužel, jako nekomerční server nemůžeme platit penězi, ale nabízíme archivní CD-ROM (který nyní připravujeme) se všemi doposud vydanými čísly IAN (až k číslu 200) a publikaci Hvězdářská antiročenka, kterou vydalo sdružení IAN a Sdružení hvězdáren a planetárií za podpory Ministerstva školství minulý rok. Najdete v ní podpis autorů a nejlepší články z Novin. 
Nové IAN by měly být víceméně jednoduché, aby jejich načtení netrvalo dlouho. Na titulní stránce se budou zobrazovat novinky, odkazy na jednotlivé sekce, tři bannery a další informace. Chcete-li najít inspiraci, podívejte se na stránku Světa namodro. Neradi bychom podobně strohou technickou grafiku, ale styl. Nebojte se obrázků, ale prosíme v rozumné velikosti, aby se modemoví čtenáři nezbláznili. 
Kliknutím na abstrakt článku se zobrazí detail -- zde bude text a obrázky. Celé by to mělo vypadat tak, že se změní jen prostřední pruh -- místo abstraktů článků se ukáže jen jeden -- ostatní menu zůstanou stejná.  Výběr provedeme v redakci demokratickým hlasováním a také zapojíme naše čtenáře. Náhledy prosím posílejte jako PSD, GIF, JPG nebo v nejhorším případě i CDR soubory. Než o nejlepší stránce rozhodneme spolu s našimi čtenáři, zůstanou návrhy anonymní. Teprve po ukončení celé akce se vaše jména odtajní. Nejlepší by bylo, kdybyste "demo" verzi stránek umístili někam na server (můžete i na náš -- pošlete jako ZIP) aby bylo jasně vidět, jak se bude stránka v daném rozlišení a v daném prohlížeči chovat. Neoptimalizujte prosím jenom pro Explorer, mnoho z našich čtenářů nadále používá Netscape a někteří mají dokonce i 3,0 verze obou prohlížečů. 
Uzávěrka je 15. října. Do té doby prosím posílejte svoje náměty na codel@ian.cz jako přílohu k emailu. Pokud nemůžete takto, pošlete URL, kde váš návrh visí. Odkážeme na něj z naší stránky, kde se bude hlasovat. Již nyní se moc těšíme na nové nápady. Chcete-li podrobnější informace,  kontaktuje nás! 
 
 
Napfogyatkozás Magyarország 1999 
 
Víte, co znamená nadpis tohoto příspěvku? Pokud ne, určitě se podívejte na stránky, kam ukazuje odkaz v nadpisu. Najdete zde velmi pěknou dokumentaci z cesty za jedním z nejkrásnějších přírodních úkazů. Možná si řeknete, že o zatmění Slunce jsme psali už mnoho, ale na přiložených stránkách si krom fotografií můžete také poslechnout zvukové záznamy -- včetně komentářů při totalitě. Ti, kdo se z pracovních důvodů (podobně jako valná část redakce IAN) nemohli jet podívat, mohou nyní alespoň částečně vychutnat atmosféru, která v místě panovala.
Ještě jedna věc je na celém výletě zvláštní, bohulibá a řekl bych, že vcelku ojedinělá. Každý ze studentů totiž za dopravu do pásu totality zaplatil pouhých pět stovek korun. Cestovalo se speciálním autobusem, v ceně byly melouny a další občerstvení. Je jasné, že z vybraných peněz se náklady hradit nedaly. Zbytek peněz poskytla svým studentům katedra teoretické fyziky a astrofyziky společně s katedrou fyzikální elektroniky. 
V současné době připravují dokonce i videozáznamy, které na stránce již brzo najdete -- neváhejte a běžte se podívat. Třeba vás to přiměje k cestování za slunečními zatměními.