Prekvapeni
cara
 
Výbuch supernovy 
Jako dnešní překvapení jsme si přichystali počítačovou simulaci procesů probíhajících při výbuchu supernovy. Jednotlivé sekvence nám ukazují rozdělení hmoty s různými vektory rychlostí při explozi. Měřítko je 150x150 km a nižší hodnoty barvy (zelená) odpovídají 
poloze bližší k jádru a bohatší na neutrony. Na prvních snímcích kolem 270 milisekund po kolapsu jádra je patrný zpětný tok vracející rázovou vlnu zpět. Na dalších snímcích zhruba odpovídajícím 307 milisekundám se rázová vlna nepatrně posouvá, materiál se ale ještě téměř nehýbe. Za rázovou vlnou se objevují silné a rozličné toky. Na posledních snímcích dochází k samotné explozi. Příkládáme animaci ve formátu MPG (velikost asi tři megabajty)