Prekvapeni
 cara
 
Werner Heisenberg v dobe, kdy vymyslel princip neurcitostiWerner Heisenberg 
v roce 1927, když mu bylo 26 let, formuloval svůj známý princip neurčitosti. Ten zhruba řečeno říká, že čím jistěji známe v daném časovém okamžiku polohu nějakého tělesa, tím neurčitěji známe v témže časovém okamžiku jeho hybnost (a opačně). Princip neurčitosti má zásadní vliv na svět elementárních částic a je nedílnou součástí kvantové fyziky. Ale víte co? Poslechněte si vysvětlení samotného německého fyzika Wernera Heisenberga (formát ua, 1,8 MB, zdroj American Institute of Physics).