Prekvapeni
 cara
 
J. J. Thomson ve sve laboratori v roce 1897 (foto American Institute of Physics)Joseph John Thomson  
V roce 1897 došel britský fyzik Joseph John Thomson na základě série experimentů k následujícím závěrům: Tzv. katodové paprsky jsou nabité částice (nazvané korpuskule). Tyto korpuskule tvoří atom, jehož jsou současně jedinou součástí. Na základě toho o rok později navrhl tzv. pudinkový model atomu: podle něj jsou atomy homogenní koule nabité hmoty, v níž jsou ponořeny elektrony. Záporně nabité elementární částice jsou přitom tisíckrát lehčí než atom. Krátký proslov o velikosti elektronu, zachycený 18. října 1934, když bylo J. Thomsonovi 78 let, má velikost 816 kB a je ve formátu wav. Zdroj American Institute of Physics