Astrolog vidí situaci na Balkáně v černých barvách 
  
V době úplného zatmění Slunce 11. srpna letošního roku budou kvadráty planet a také Uran a Neptun v podobném postavení jako v roce 1914, kdy události v Sarajevu vedly ke vzniku první světové války. 
  
Antonín Baudyš, který v současné době poskytuje zájemcům astrologické poradenství a zúročuje tak svoji celoživotní zálibu, v sobě nezapře bývalého politika. Čte denní tisk a zároveň pošilhává po hvězdách. Současná humanitární katastrofa na Balkáně, vyvolaná vojenskými útoky NATO proti Srbsku, nás vyburcovala k tomu, abychom vytočili jeho telefonní číslo: 
  
Jak se bude z pohledu astrologa dále vyvíjet situace ve svazové republice Jugoslávie? 
Stojíme na začátku mimořádně vážného konfliktu, který má mnohem hlubší kořeny než se zdá a který pravděpodobně přeroste hranice Balkánu a bude se týkat Ruska, ale také Íránu, tedy muslimského světa. Tam všude zasáhne zatmění Slunce. Když jsem se zajímal o události, které budou provázet konec tisíciletí, bylo mi jasné, že všechno začne právě v roce 1999. 
  
Nemůžete se mýlit? 
Nechci dělat paniku, ale srovnáme-li nynější  astrologickou situaci se situací za 1. a 2. světové války a přihlédneme-li k horoskopu Ruska máme důvod k vážným obavám. Začněme zatměním Slunce 11. srpna 1999. Kvadrát planet(!) Slunce -- Měsíc -- Mars -- Uran -- Saturn už provázel vznik bolševického Ruska a dnes může být předzvěstí zhroucení stability celého státu či federace. V době tohoto zatmění jsou také Uran a Neptun v podobném postavení jako v roce 1914, kdy události na Balkáně vedly k vzniku 1. světové války. Tranzitující Uran bude navíc v kvadratuře na Saturn a v květnu 2000 pak Jupiter dostihne Saturn, stane v kvadratuře na Uran, a obě planety projdou konjunkci s Algolem. Vám to asi nic neříká, ale podobné astronomické jevy byly zaznamenány při vzniku občanské války USA v roce 1861 a opakovaly se jak během první, tak zejména druhé světové války. 
  
Co čeká hlavní aktéry sporu? A co to může přinést naší republice? 
Nemám křišťálovou kouli, abych řekl, co, kdo, kdy a jak. Vypočteme-li však přesnou konjunkci Jupitera se Saturnem pro Washington, zdá se, že USA budou hrát při řešení konfliktů rozhodující roli. Soudím také, že především Rusko bude mít v ruce klíč dalšího vývoje událostí na Balkáně, i když tento stát může čekat i občanská válka se  všemi nevypočitatelnými důsledky. A Česká republika? Nov Měsíce počítaný pro Prahu je v silném planetárním stelliu na ascendentu pod kvadrátem Urana. Dá se tedy čekat, že ani naše republika se nevyhne jistým obtížím. To se všechno jsou ale jen možnosti. Co se skutečně stane, to závisí na chování a odpovědnosti klíčových jednotlivců-politiků. 
   
Text z 31. 3. 1999, zaslaný naši čtenářem Karlem II. Pavlů