Zákryt Aldebaranu Měsícem 22. března 1999 
  
V pondělí 22. března 1999 večer (kolem 20. hodiny) zakryje srpek (osvětleno 31% přivrácené strany) dorůstajícího, pět dnů "starého", Měsíce hvězdu 1. velikosti -- Aldebaran (nejasnější hvězda, kterou vůbec může zakrýt). Jedná se o nejpříznivější letošní zákryt hvězdy Měsícem pozorovatelný v České a Slovenské republice. Z obrázku 1 -- průběh "měsíčního stínu“ po zemském povrchu -- vyplývá, že tento úkaz je pozorovatelný z celé Evropy. Ke zmizení hvězdy dojde za neosvětlenou stranou (~ 83 stupňů od jižního rohu Měsíce) ve výšce asi 37 stupňů nad západním obzorem a hvězda se znovu objeví asi za 1 hodinu zpoza strany osvětlené Sluncem (~ 81 stupňů od jižního rohu Měsíce ve výšce 27 stupňů nad obzorem). Situace při zákrytu ve Valašském Meziříčí je zakreslena na obrázku 2. Časy vstupu a výstupu a rohový úhel úkazu obsahuje připojená tabulka. 
 
Časy vstupu a výstupu pro vybraná místa
 pozorovací místo
vstup
 výstup 
--  
 
čas (SEČ) 
 
rohový úhel 
CA
čas (SEČ) 
 
rohový úhel 
CA 
Cheb 19:44:08 84S 20:49:44 -80S
Karlovy Vary 19:44:30 84S 20:49:59 -81S
Teplice 19:44:54 86S 20:50:08 -83S
Ústí nad Labem 19:45:00 86S 20:50:11 -83S
Plzeň 19:45:35 83S 20:50:46 -80S
Rokycany 19:45:48 83S 20:50:55 -80S
Praha 19:46:08 84S 20:51:06 -81S
Hradec Králové 19:47:22 85S 20:51:53 -82S
Pardubice 19:47:30 84S 20:52:01 -82S
České Budějovice 19:47:35 80S 20:52:10 -78S
Valašské Meziříčí 19:50:15 83S 20:53:55 -81S
Zlín 19:50:19 82S 20:54:01 -80S
Veselí nad Moravou 19:50:22 81S 20:54:05 -80S
 Slovenská republika
Kysucké Nové Město 19:51:08 83S 20:54:31 -81S
Žilina 19:51:15 83S 20:54:37 -81S
Partizánske 19:51:39 81S 20:54:58 -79S
Žiar nad Hronom 19:52:09 81S 20:55:18 -79S
Banská Bystrica 19:52:14 81S 20:55:20 -80S
Zvolen 19:52:25 81S 20:55:29 -79S
Rimavská Sobota 19:53:23 80S 20:56:08 -79S
Košice 19:53:56 82S 20:56:25 -81S
Michalovce 19:54:22 82S 20:56:39 -81S
  
Astronomická společnost a hvězdárny by měly využít této příležitosti k co největší publicitě tohoto úkazu, protože zmizení (zákryt) nastává za neosvětlenou částí Měsíce a bude dobře pozorovatelný i pouhým okem, bez použití dalekohledu.  
Navíc, kdekoliv se zcela běžnou videokamerou lze tento úkaz zaznamenat s přesností až 0,02 sekundy (50 půlsnímků za 1 s). Tato měření jsou pak řádově desetinásobně přesnější než měření získaná klasicky vizuální metodou. Navíc do těchto pozorování nevnáší osobní chybu pozorovatel (tato chyba není konstantní a její hodnota je těžko určitená). Pokud stovky lidí (včetně těch, kteří normálně nemají s astronomií nic společného) nasnímají tento úkaz, bude možné zmapovat výškový profil měsíčního okraje s dosud nedosaženou přesností (desítek metrů), což může být využito i pro analýzu jiných astronomických úkazů, včetně slunečních zatmění, studia změn velikosti slunečního kotouče a pod.  
 
Časy vstupu Aldebarana
Časy výstupu Aldebarana
Časy vstupu Aldebarana
Časy výstupu Aldebarana
  
Pozorování zákrytu Aldebarana Měsícem provedl již téměř před 500 lety Mikuláš Koperník během svých studií v Bologni. Máme možnost unikátním způsobem si připomenout Koperníkovo pozorování.  
Pozorování zákrytu takto jasné hvězdy je zajímavé v každém případě. Ale abychom mohli získat i vědecky použitelné údaje a stát se tak z pouhých diváků spolupracovníky rozsáhlého astronomického projektu, je nutné splnit určité podmínky. Z hlediska technického zabezpečení potřebujeme mít k dispozici pouze videokameru a v dosahu pozorovacího stanoviště mít možnost příjmu televizního signálu a to vysílání TV NOVA (jediným důvodem výběru této stanice je to, že jedině signál TV NOVA je šířen mezi vysílači na celém území výhradně pozemní cestou a nedochází tak u různých vysílačů k různě velkým zpožděním) nebo mít k dispozici rádiově řízené hodiny (budík).  
Výstup (objevení) hvězdy zpoza osvětlené strany bude hůře pozorovatelný. Může být pozorován triedrem nebo lépe malým dalekohledem, pomocí kterého může být úkaz zaznamenán také videokamerou jejím jednoduchým podržením za okulárem. Tím by bylo možné zmapovat profil Měsíce kolem celého kotoučku.  

Postup pro získání použitelného videozáznamu je následující:   
Pokud nevlastníte sami videokameru, zkuste si ji vypůjčit. Máte-li známého, který nepůjčí, ale chtěl by sám úkaz zaznamenat, zapojte ho do pozorování. Je důležité, aby pozorování bylo co nejvíce, ale pokud možno z různých míst. Nemá proto cenu mít dvě kamery na stejném místě.  

  • s dostatečným předstihem zkontrolujte zdroj kamery a připravte si stativ, z něhož budete úkaz natáčet (držení kamery v ruce při velkém ZOOMu je problematické)
  • několik minut před úkazem (podle předpovědi) začněte nahrávat -- ne dříve než 10 minut před úkazem (přesné předpovědi pro dané stanoviště lze získat na kontaktní adrese - Hvězdárny ve Valašském Meziříčí, nebo odhadnout z připojené tabulky)Obr. 1 - Klikněte si pro plné rozlišení
  • zapněte nahrávání vnitřního času (který jste předem alespoň přibližně srovnali s časovým signálem)
  • nejdříve nahrajte (několik sekund) displej hodin (budíku) řízených rádiovým signálem (DCF77) nebo asi 1 minutu dlouhou sekvenci programu NOVA -- nahrávání nechejte neustále zapnuto
  • kameru umístěnou na stativu zamiřte na Měsíc -- neustále nahráváte
  • kameru nastavte na maximální optický ZOOM (digitální ZOOM není vhodný)
  • přepněte na manuální ostření (pokud to Vaše kamera dovoluje) a ostření věnujte maximální pozornost
  • bezprostředně po nahrání úkazu (stále je zapnuto nahrávání) nahrajte opět displej hodin nebo další sekvenci programu NOVA -- cca 1 minutu
  • teprve nyní můžete nahrávání vypnout
Pokud máte k dispozici hodiny (budík) rádiově řízené (signálem DCF 77), nastavte je cca 30 minut před pozorováním (vyndejte baterii nebo vynulujte displej a hodiny nechejte automaticky nastavit -- podle návodu).  Na každý úkaz by mělo stačit 15 minut. Oba úkazy by tedy mohly být zaznamenány na jednu kazetu délky 30 minut.  
K tomu, aby bylo možné Vaše pozorování využít k dalšímu zpracování, je nutné ještě co nejpřesnější určení zeměpisných souřadnic a nadmořské výšky pozorovacího stanoviště. Stačí přesně popsat svoji polohu s ohledem na význačné body v okolí, které je možno najít na podrobné mapě. Je vhodné připojit co nejpřesnější plánek polohy pozorovacího stanoviště.  
 
Určení přesného času z videonahrávky   
Hlavním úkolem při pozorovaní zákrytů je stanovení přesného okamžiku zákrytu (kdy hvězda zmizela nebo se objevila). Při pozorovaní pomocí obyčejné videokamery však vyvstává problém, jak k obrazu přiradit přesný čas. Nejjednodušší metodou se jeví, krátce před úkazem a krátce po něm natočit televizní program -- nesmí však být přerušeno nahrávání (od snímaní TV obrazovky před zákrytem až po snímaní TV obrazovky po zákrytu). Tento na první pohled nelogický požadavek má snadné vysvětlení. Několik minut (cca 20) před úkazem a po úkazu bude na 2 (pro případ selhaní 1 pracoviště) odborných pracovištích zabývajících se zákryty (Hvězdárna Valašské Meziříčí a Hvězdárna Rokycany) nahráván televizní program stanice NOVA společně s údaji o přesném čase (do obrazu bude společně nahráván vědecký časový signál DCF77) -- NOVA nebyla vybrána náhodně, ale s ohledem na to, že její vysílaní je k jednotlivým vysílačům šířeno výhradně pozemními cestami a nedochází tudíž mezi vysíláním jednotlivých vysílačů k žádné prodlevě. S absolutní přesností bude potom možno určit čas mezi střihem některých záběrů. Od stejných střihů záběrů potom už nebude žádným problémem odpočítat počet snímků (půlsnímků -- 1 půlsnímek = 0,02s) do zmizení, či do znovuobjevení hvězdy. Kontrola správného určení času zákrytu je též jednoduchá. Budeme mít k dispozici ještě jeden přesný čas -- následná nahrávka TV programu po úkaze.  
 
Kam posílat videokazety   
Své záznamy pošlete, prosím, co nejdříve na Hvězdárnu Valašské Meziříčí nebo na Hvězdárnu Rokycany. K zásilce připojte nejen Vaši zpáteční adresu (Vaši kazetu Vám samozřejmě pošleme zpět), ale i Vaše číslo telefonu, faxu nebo  E-mailovou adresu, abychom se mohli obrátit s případnými dotazy.  
K definitivnímu zpracování budou výsledky všech pozorování zaslána do mezinárodních center pro pozorování zákrytů ILOC (International Lunar Occultation Centre) v  Japonsku, IOTA (International Occultation Timing Association) v USA a IOTA/ES (Evropská sekce IOTA) v Německu.  
 
Hvězdárna, Petr Zelený, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí, e-mail:  HvezdHVM@vm.inext.cz, tel./zázn./fax:  0651 -- 61 19 28  
   
Hvězdárna, Karel Halíř, Voldušská 721/II, 337 11 Rokycany, e-mail: halir@oku-ro.cz, tel.: 0181 -- 72 26 22