Prekvapeni
 cara
 
Pípání Vanguardu 1 
  
Sondy této kategorie, měly být vypouštěny v rámci Mezinárodního geofyzikálního roku 1957. Nicméně problémy s nosnou raketou způsobily zdržení a z 11 startů byly nakonec jen tři úspěšné. Družice Vanguard 1 byla technologická (poprvé sluneční baterie) a do vesmíru se vydala v březnu 1958. Její součástí byl jednoduchý vysílač. Na první ukázce si můžete poslechnout, jak pípal krátce po svém startu. Druhá byla pořízena asi o rok později -- v té době již nefungovaly palubní baterie a vysílač byl závislý pouze na velmi malých slunečních panelech. Jelikož sonda volně rotovala, je signál patřičně proměnný. (V obou případech wav, 150 kB)