Patrick Moore v originále!  
     
Pokud máte pevnou linku a přehrávač mp3 souborů, můžete si poslechnout záznam celého rozhovoru Jiřího Grygara s Patrickem Moorem, který v písemné podobě najdete v dnešních Názorech. Soubor má velikost 3,1 MB a dosahuje délky asi 25 minut.