Kresba WWW stranky prazskeho planetariaStopy na Marsu -- Invaze pokračuje 
 
V neděli 7. února jsem navštívil zcela "čerstvý" pořad pražského planetária, jenž měl premiéru právě o den dříve. Nalákán jsem byl programem planetária, v němž byla uvedena spousta zajímavých otázek přímo vyvolávajících touhu po zodpovězení. Namátkou uvedu jen některé z nich: Najdeme na Marsu stopy života? Jaké úkoly mají nové kosmické sondy? Kdy se na Mars vydají první lidé? 
Musím říct, že celý pořad trvající přibližně jednu hodinu byl po technické stránce proveden velmi zajímavě, doplněn spoustou snímků i velmi zdařilých videoprojekcí, jak ostatně také bylo v programu slíbeno (snad až na animaci průletu nad Marsem, jenž se mi zdála poněkud rozmazaná). 
Jelikož jsem se do planetária vypravil s poměrně velkými očekáváními (a neuvědomil si, že je to pořad pro širokou veřejnost a navíc je časově omezen), vyzní mé další povídání asi dost kriticky. 
Je třeba ocenit, že je vše provedeno velmi přehledně, je zde zmínka o historii pozorování Marsu, o vzniku a vývoji planety, o jejím povrchu, podmínkách a atmosféře i o kosmickém výzkumu. Možná, že v této obrovské šíři poznatků tkví také problém celého pořadu a slovo zmínka uvedené v minulé větě je pak pravděpodobně na místě. 
Že byl pro mne pořad v podstatě osvěžením toho, co jsem už věděl, jsem se zmínil. Nyní ale uvedu příklady, na nichž se mi snad lépe podaří vysvětlit, co mi zde chybělo především. 
Bylo zde řečeno sice o hypotéze, že na Marsu mohl kdysi existovat život, něco o slavném meteoritu nalezeném v Antarktidě ALH 84001, ale chyběly mi tam poznatky nové, nebo spíš to, co by mi pomohlo zorientovat se v současných názorech na věc (vždyť na to, že ony podivné útvary na již zmíněném meteoritu jsou biologického původu jsem slyšel už několik zpochybnění, což třeba v tomto pořadu nebylo uvedeno). Podobně jsem byl „zklamán“ i u plánů na další výzkum a osídlení Marsu. Dozvěděl jsem se, že se ve výzkumu bude pilně pokračovat, byly uvedeny i nejbližší plánované expedice k Marsu, ale opět mi tu chybělo trochu více detailů, a jak se například osídlení dá konkrétně docílit. Popravdě řečeno i zmínka o tom, že za tři sta či čtyři sta let by se v údolích Marsu mohly zelenat duby a borovice se mi zdá až příliš optimistická. 
Pokud se tedy budete chtít dozvědět spoustu nových a nečekaných výsledků, patrně odtud odejdete zklamáni. Jak už jsem ale několikrát řekl, za hodinu se ale snad ani víc stihnout nedá. Řešením by snad mohl být jen pořad s poněkud speciálnějším zaměřením. 
Pokud jsem vás přece svým vyprávěním neodradil (což rozhodně nebylo mým záměrem), vězte, že se pořad promítá každou sobotu a neděli od 14 a 15.30 hod. 
 
Josef  Kapitán
 
Stopy na Marsu -- Invaze pokračuje, připravil Marcel Grün a Lenka Hálová, Planetárium hl. m. Prahy. 
 
 
 
Logo CTDnes večer s ... mimozemšťany 
 
Sobotní večer 6. února na programu ČT2 byl věnován mimozemšťanům. Upoutávka před sportovním zpravodajstvím na ČT1 jistě přilákala mnoho zvědavců. Avšak ti z nich, kteří náleží do řad fanatických uctívačů zelených mužíčků, nejspíš brzo zklamaně přepnuli jinam, jakmile zjistili, že jde o seriózní pořad věnovaný spíše iracionálnímu myšlení lidí v dnešní mediální společnosti než jen konkrétně mimozemským civilizacím. 
Důvěryhodnost pořadu dodával především známý popularizátor vědy František Koukolík, který zde vystupoval jako host moderátora celého večera -- herce Arnošta Goldflama. Pořad byl tvořen jejich rozhovorem, prokládaným videoukázkami a krátkými filmy. 
Nehovořilo se tedy pouze o mimozemšťanech, ale i  o mnoha dalších případech iracionálního "uvažování" -- náboženské sekty, kruhy v obilí apod. Pokud jde o samotné marťánky, shlédli jsme řadu ukázek rozhovorů s více či méně bláznivými ufology a pan Koukolík na ně reagoval tak, že se snažil předkládat prozaičtější vysvětlení jejich příhod (například k údajnému videozáznamu létajícího talíře logicky poznamenal, že to, co vidí na obrazovce, je pouze pohybující se světelný bod, a že se tudíž nemusí hned jednat o bytost z jiných světů). Na principu Occamovy břitvy pak vysvětloval známou a opomíjenou pravdu, že správné bývá nejčastěji to nejprostší vysvětlení. 
Ze vsunutých filmů mne nejvíc zaujal americký dokument o hledání mimozemských civilizací a nedávných objevech prvních planet mimo sluneční soustavu. Jeho závěrečné vyznění bylo možná až příliš optimistické, měl jsem chvíli pocit, že je otázkou několika týdnů, než vědci naváží spojení s ufouny. To je ovšem ona osvědčená americká metoda, jak získat peníze na výzkum. 
Večer, který by se mohl jmenovat "Večer boje za kritické myšlení", byl zakončen sci-fi filmem Válka světů -- příští století, který jsem však už nesledoval. 
Celkově bych sobotní večer na ČT2 hodnotil příznivě. Musím mu ale vytknout některé nedostatky -- působil na mne dost neuceleně, mezi některými částmi nebyly moc zřejmé souvislosti. Za chybu považuji to, že zatímco upoutávka na ČT1 hovořila o večeru věnovaném mimozemšťanům, jeho úvodní část se zabývala fenoménem náboženských sekt. To není ten nejlepší způsob, jak udržet pozornost diváka nalákaného upoutávkou, zejména ne takového, který by potřeboval lekci o senzacechtivosti a kritickém myšlení. Podle mého názoru měl pořad místy až příliš intelektuální vyznění, takže ho zřejmě neshlédli ti, kterých se nejvíc týkal. 
Nicméně dnes, kdy ve sdělovacích prostředcích drtivě převládají "objevy" tzv. záhadologů nad příspěvky seriózních vědců, musím říci: díky za každý takový večer! 
 
Lukáš Král
 
P.S. Moje sledování tohoto "mimozemského večera"  ve studovně na koleji skončilo příznačně: přišlo asi deset lidí, prý abych přepnul na Novu, začíná tam přece americký film...