Příliš silná gravitace 

To, že se tělesa v gravitačním poli pohybují po elipsách asi víte. Asi také víte, že po elipsách se pohybují například planety, komety či dvojhvězdy ve vzdáleném vesmíru. V ohnisku takové elipsy pak najdete těžiště soustavy. Možná už však nevíte, jak se bude pohybovat objekt ve velmi silném gravitačním poli. Třeba kolem černé díry. A právě to je dnešní překvapení. Na přiloženém hýbátku (JavaApplet, který možná ne všem funguje :-) je právě taková situace vyobrazena. V pravé části vidíte šedé kolečko, které reprezentuje černou díru. Poloměr kolečka je horizont událostí, tedy místo, kde už převládá gravitace a ani světlu, které je tím nejrychlejším co můžete použít, se nepodaří odvlnit do vzdáleného vesmíru, ale je bez milosti polknuto zhrouceným objektem. Červená kulička, která kolem černé díry obíhá reprezentuje testovací částici. Zeleně je vyznačena dráha, po které se pohybuje. Dosáhne-li částice maximální vzdálenosti, spojí se toto místo žlutou čarou s těžištěm. V místě, kde se dotýká zelené křivky leží tzv. apastron (odhvězdí, v našem případě od-díří). V gravitačním poli popsaném Newtonem je toto místo fixní, tedy nehýbe se. Ovšem v tomto případě musíme uvažovat také relativistické efekty, které způsobí, že apastron se pohybuje -- koná precesi. Informace o tom, co znamenají obrázky v levé části appletu najdou vážní a fyzikálně vzdělaní zájemci na stránce http://www.fourmilab.ch/gravitation/orbits/ odkud jsme také překvapení získali. 

 
Váš prohlížeč asi nepodporuje Javu...