Mraveniště 
 
Tentokráte pro vás máme skutečnou lahůdku -- i když má velikost celých devět megabajtů, stojí za shlédnutí. Na animaci z dílny Simona Zwarta, Junichiro Makina, Stephena McMillana a Pict Huta je počítačová simulace pohybu hvězd uvnitř mladé kulové hvězdokupy R 136, která je součástí (jako 30 Doradus) Velkého Magellanova mračna. Její hustota se odhaduje na ohromných milion až deset milionů hvězd v krychlovém parseku. R 136 však není nijak veliká (nejvýše jeden parsek) a celkem obsahuje asi 35 tisíc členek. 
Na rozdíl od některých dřívějších modelů jsou v tomto případě započítány srážky jednotlivých stálic. Při nich, za období menší než tři čtyři miliardy let, mohou vznikat hvězdy s hmotností až sto Sluncí, jež samozřejmě prakticky ihned končí svoji existenci jako explodující supernovy za vzniku neutronové hvězdy či černé díry. 
Animace začíná na třech miliardách letech a končí na šesti (čas je uveden vlevo nahoře). Úvodní pohled je na kupu ze vzdálenosti 30 parseků (1 parsek = 3,26 světelného roku), pak se během milionu roků přiblíží rychlostí 30 km/s na vzdálenost pouze tři parseky. Mezi dvěma obrázky uplyne asi 1850 roků a každý záběr má velikost 2 krát 1 a půl parseku. Barvy odpovídají povrchovým teplotám hvězd. Krátké bílé záblesky (celkem pětkrát) indikují srážky jednotlivých stálic, zatímco modrofialová oblaka (dvakrát) expandující obálky supernov, jež dají za vznik černé díře Celkem se zde počítá pohyb více než dvanácti tisíc hvězd. (Zdroj Astronomy and Astrophysics)