"..byla to astronomie, na čem mi záleželo" 
 
Kdo byl Edwin Powel Hubble? Byl zřejmě nejslavnějším příslušníkem rodu, jehož jméno přivezl do Nového světa v 17. století důstojník Britské královské armády Richard Hubble. A anglická krev jakoby obíhala, navzdory prošlým staletím, i v Edwinu Hubblovi. Již v mládí snil o studiu v Anglii. Sen se mu vyplnil v podobě 3 let na právech v Oxfordu. Bezpochyby právě tam se dotvořil jeho vnitřní i vnější vzhled -- zdrženlivost, důstojnost, vybrané chování, přesný, přesvědčivý a barvitý výklad myšlenek, potěšení ze sportu, úcta ke kultuře, ke knize. A fajfka. Takovým zůstal až do konce života. "Absolutní síla ducha, morální pevnost, žádné nerozvážnosti. Byl ušlechtilý, zevnějškem šlechtic s trochu povýšeným chováním ... Kdyby byl žil v Anglii, byl by ve všech ohledech jedním z Angličanů vyšší společnosti, " řekl o něm Hubblův žák a pokračovatel Alan Sandage. 
Edwinův dědeček William Henderson mu k jeho 8. narozeninám postavil dalekohled a tak umožnil pravděpodobně první intimní kontakt s hvězdným nebem. A tato první láska Hubblovi skutečně nikdy nezrezavěla. I když si časem našel i jiné -- basketbal, box, literaturu, ryby. I když ji musel dvakrát opustit kvůli válce. Po studiu mezinárodního práva v Oxfordu nenastoupil jako advokát, nýbrž začal psát astronomickou disertaci. "Nechal jsem práva plavat kvůli astronomii, věděl jsem, že i kdybych v ní vůbec nevynikl, byla to astronomie, na čem mi záleželo." 
Alan Sandage o něm napsal: "Veškerou práci dělal sám. Nikdy neměl asistenty. Pracoval velice mnoho, celý život věnoval práci. ... Obvykle se neúčastnil příliš aktivně formální činnosti, ... držel se stranou od vědeckých sporů a kontaktů. Nepokoušel se stát politikem ve vědě ... či nějakým vedoucím." 
Byl sourozencem 2 bratrů a 5 sester. V mládí se velmi rád staral o své mladší sestry. To mu zůstalo i později. "Vždy velmi pomáhal mladým. Byl pro ně přísným, ale hodným otcem," dosvědčuje Hubblův student Alan Sandage. Ten, s nímž Hubble dopsal v červnu 1953 první společný článek. Když čtenáři v listopadu článek četli, nebyl už Hubble mezi živými. 28. září jel v poledne autem ze Santa Barbara Street (tam je v Pasadeně sekretariát mountwilsonské observatoře) domů, cestou se stavil také pro ženu, a když zastavil před domem, skolil ho infarkt. Ten článek, který byl pro Sandageho jeho prvním vědeckým výsledkem, byl pro Hubbla posledním. 
Sandage na svého učitele vzpomíná: "Podle mne není žádných pochybností o tom, že byl největším astronomem od dob Kopernikových. Patří mu tři opravdu kolosální úspěchy: objevil galaxie, ukázal, že jsou charakteristickými objekty pro vesmír velkých měřítek, a hlavně objevil expanzi vesmíru. Každý z nich je monumentální." 
Nikdo neví, kde je Hubble pohřben. V tom, co se stalo, je jisté tajemno. Nebyla žádná panychida, nebyl žádný po- hřeb ... Pozorovatel Milton Humason byl pravděpodobně jediným člověkem, který kdy věděl, co se stalo po Hubblově smrti. Manželka Grace Hubblová nechtěla zveřejnit žádné oznámení o tom, co se přihodilo. Ani na Mount Wilsonu, ani na Mount Palomaru, ani nikde jinde na Zemi nemá Edwin Hubble pomník. 
Na nebi však jich má několik: byl po něm nazván jeden kráter na Měsíci, planetka číslo 2069 mezi Marsem a Jupiterem, a především, vynesení raketoplánem na oběžnou dráhu se dočkal Hubblův kosmický dalekohled, do kterého vědci vkládají velké naděje. Přístroj prakticky stejného zrcadla (co do velikosti), jaké měl 100palcový reflektor na Mount Wilsonu, ten, se kterým Hubble učinil své největší objevy. 
 
Oldřich Semerák
 
Výňatky ze stejnojmenného článku, uveřejněného v časopisu Vesmír, 1990, 437-438.