Jiří Grygar, Žeň objevů 

Kresba K. SaudekŽeň objevů vychází v papírové podobě v časopise Kozmos (adresa redakce Konventná 19, 811 03 Bratislava, tel. 07/5314133, 07/5312035, e-mail: kozmos@netlab.sk). S laskavým svolením autora i redakce se s tímto dnes již legendárním seriálem můžete setkat i na stránkách Instantních astronomických novin.  
 
 
Žeň objevů:  


Sestavil: Richard Komzik
Pro potřeby Instantních astronomických novin upravil Jiří Dušek.