Mount Palomar Observatory
 
Petimetrova kopule hlavniho dalekohledu

Spolu s dalekohledy na Mauna Kea - Keckovými dvojčaty, je většina výzkumu v optické astronomii prováděna právě na palomarské observatoři. Ta se nachází ve státě Kalifornie, asi dvě stě kilometrů od Californské techniky (CALTECH), kde mimo jiné působil například Richard Feynman a spousta předních fyziků a astronomů.
 
 
Kontaktní adresa: 
 
Mail stop 105-24 Caltech 
Pasadena CA 91125 
phone: 818-395-4169 
fax: 818-568-9352 
HomeP@ge:: http://astro.caltech.edu/observatories/palomar/ 
E-mail: bbb@astro.caltech.edu 
 

Palomarská observatoř je právem žijící legendou optické astronomie. V minulosti bylo jejími přístroji učiněno nemalé množství důležitých astronomických objevů, například původní práce na teoriích hvězdného vývoje a vůbec pravidel hvězdného života. Získal se zde cenný pozorovací materiál, který mnohé doměnky potvrdil, jiné naopak vyvrátil. Proběhly zde první optické identifikace radiových zdrojů, byly zde objeveny kvasary. Hvězdárna je v provozu od roku 1948, na jejím chodu  se podílejí studenti a zaměstnanci univerzity a vyvíjí nové a nové metody studia vesmíru. Všechny optické dalekohledy jsou osazeny CCD kamerami a i další přístroje užívají nejmodernější techniky.
 

Hlavni petimetrovy Haleuv dalekohled
 

Přístroje a vybavení
Hlavním dalekohledem Palomarské hvězdárny je pětimetrový Haleův reflektor. Používá se na něm několik přístrojů, hlavně infračervené kamery a spektrografy. Například MFNS (tedy Multi-Fiber Norris Spectrograph) je schopen pořídit zárověň spektrum více než sto objektů. V rámci spolupráce s JPL se také chystá instalce adaptivní optiky (AO), která by měla (stejně jako u Keckových dvojčat) zvýšit citlivost celého dalekohledu. První pokusy už proběhly na jeden a půl metrovém reflektoru. Po instalaci adaptivní optiky se k používaným přístrojům přidá interferometr pracující v infračervené části spektra (přístroj sponzoruje NASA). Pozorovací čas pětimetrového reflektoru se dělí mezi Caltech (50 procent) a další instituce (25 procent, JPL,...).
Dalším velkým zrcadlem Palomarské observatoře je metrový reflektor, který byl mimo jiné použit k Palomarské přehlídce Metrovy dalekohledoblohy (Palomar Sky Survey). Širokoúhlá schmidt-cassegrainova komora je nyní využívána k druhé přehlídce, jenž má za cíl pořídit snímky severní oblohy v modrém (B), červeném (R) a blízkém infračerveném (I) světle. Tento projekt doplní první přehlídku, která byla provedena v polovině padesátých let, a k dispozici tak bude skvělý astronomický katalog, který nemá ve světě obdoby a jehož existence je již více než žádoucí. V současné době mají k poměrně dobré technice přístup i amatéři a ti potřebují katalog obsahující i velmi slabé hvězdy, které už v GSC (navigační katalog HST) nejsou. Digitalizace palomarských desek nyní probíhá v STScI (Space Telescope Science Institute), přičemž se předpokládá, že celá přehlídka (snímky) zaberou více než tři terabajty dat. Byl vyvinut speciální software (SKICAT-Sky Image Cataloging and Analysis Tool), který pracuje na principech umělé inteligence, tedy učí se sám na základě již získaných informací. Výsledný Palomarský katalog severní oblohy bude obsahovat přibližně 5x107 galaxií, 2x109 hvězd, 105 kvasarů (s rudým posuvem z > 4) a to ve třech barvách (BRI) s limitní hvězdnou velikostí (v B filtru) asi dvacet dva magnitud. Předpokládá se, že se tento katalog stane cílem mnoha doktorandských a vědeckých prací, především díky materiálu vhodného ke studiu galaxií, infračervených zdrojů, kvasarů s velkým rudým posuvem a hledáním proměnných objektů.
Posledním velkým přístrojem je jeden a půl metrový reflektor, který byl vyvinut jako doplňující hlavní Haleův dalekohled. Je osazen CCD kamerami, spektrografy a IR kamerami. Většina přístrojového času dalekohledu je vyčleněna pro studenty Caltechu. Používá se též jako kalibrační přístroj pro druhou palomarskou přehlídku.