NEAR – profil sondy

Vědu naplánovat  lze (a je to užitečné), vědecké objevy ale plánovat  nelze. Naposledy to potvrdila sonda NEAR, která letí kosmický prostorem proto, aby zkoumala planetky. Při rekonfiguraci softwaru jejího gama spektrometru  pro studium povrchu planetky Eros byly v  září zaznamenány silné gama záblesky. Ukázalo se, že přístroj je citlivější, než se očekávalo a že může v tandemu se sondou Ulysses a družicí Wind poskytnout cenné prostorové informace.

Sonda NEAR (Near-Earth Asteroid Rendesvous) je prvním projektem programu výzkumu  sluneční soustavy Discovery, jehož hlavním heslem je "rychleji-levněji-lépe". Primárním cílem je výzkum planetky 433 Eros.
Má rozměry 40x14x14 km a podobně jako Ida a Gaspra je typu S (křemičitany).  Byla  objevena roku 1898 a patří mezi nejlépe prozkoumané planetky v okolí Země, k níž se  přibližuje až na 14 milionů kilometrů. Podobných těles známe zatím asi 250 a Eros je z nich druhý největší.
Jak se ukázalo při podrobné  analýze v listopadu 1994, dráha sondy  vede v blízkosti další  planetky – 243 Mathilde. Byla objevena  roku 1885.  Roku 1995 bylo zjištěno, že je  typu C (které jsme dosud  zblízka nezkoumali), má délku asi šedesát kilometrů, patří mezi nejtmavší  tělesa sluneční  soustavy  (albedo 4-10%) a má velmi pomalou rotaci (17,5 dne – třetí nejdelší známá perioda).
Vývoj sondy v Applied Physics Laboratory (Johns Hopkins University) stál pouhých 108,5  milionů dolarů a trval jen 26 měsíců – koncepce letu se ovšem připravovala  mnohem déle. Bylo to už 55 umělé kosmické těleso, které v JHU/APL bylo vytvořeno. Konstrukce sondy o hmotnosti 805 kg  je důsledně kompaktní a subsystémy jsou instalovány ve fixní poloze – tedy žádná skanovací plošina nebo rozevírací anténa,  jen panely slunečních baterií jsou výklopné. Pro přenos dat rychlostí 18 kbit/s slouží parabolická anténa o průměru jeden a půl metru, pro pomalejší přenosy jsou k dispozici dvě všesměrové  antény a jedna segmentová se středním ziskem. Digitální palubní paměť má kapacitu 1,7x109 bitů (systém je zálohován). Sonda  je vybavena systémem tříosé stabilizace se čtyřmi silovými setrvačníky.  Energii dodávají čtyři panely slunečních baterií s galium-arsenidovými články (1800 W u Země) – poprvé je tento zdroj využíván za dráhou  Marsu. Hlavní korekční motor o tahu 450 N je poháněn hydrazinem a N2O3, pro drobné změny slouží 11 hydrazinových motorků.
Řada systémů  je odvozena ze  zařízení, která APL již dříve vyvíjela pro vojáky. Sonda je řízena poprvé (!) z universitního střediska (Laurel,  MD) a síť  DSN  JPL poskytuje jen podpůrné služby, zejména při navigaci. O výzkumném programu bylo rozhodnuto r. 1994. Na palubě sondy je 55 kg vědeckých přístrojů:

Průběh letu: NEAR má rozhodujícím způsobem přispět k lepšímu poznání podstaty planetek, původu   meteoritů a souvislostí mezi planetkami, meteority a kometami.
 
Marcel Grün
 
(Obrázky NASA)