Sestavuje Ing. Marcel Grün
Zprávy z oběžné dráhy (družice vypuštěné v prosinci 1997)
Družice, které během prosince1997 zanikly nebo přistály.
 
 
 

Zprávy z oběžné dráhy (družice vypuštěné v prosinci 1997)
 
02.12. v 22.52 UT startovala z kosmodromu CSG v Kourou (ELA-2) raketa Ariane 44P (let V-103), která vynesla dvě družice. Na přechodovou dráhu 4,0°, 631,6 min, 220-35790 km byla vyvedena japonská geostacinární telekomunikační družice JCSAT 5 (1997-075A, SSC 25067) o start. hmotnosti 2982 kg typu Hughes HS-601 pro Japan Satellite Systems, vybavená 32 transpondéry v pásmu Ku pro hlasovou a video-komunikaci v asijských tichomořských zemích vč. Havajských ostrovů.
Ve dnech 04.-08.12.97 byla pěti zážehy vlastního kapalinového motoru v apogeu převedena na geostacionární dráhu 0,1°, 1436,1 min, 35784-35790 km a posléze ustavena nad 150° v. d.
Adaptér pro sekundární užitečné zatížení Cyclade (dosud použit jen při 1. letu Ariane 4 r. 1988 a startu Arsene r. 1993) uvedl na poč. dráhu 4,0°, 633,5 min, 212-35901 km německou vědeckou družici Equator-S (1997-075B, SSC 25068) o hmotnosti 230 kg MPE (Max-Planck Institut für Extraterrestrische Physik) pro studium jemné struktury rovníkové geomagnetosféry v rámci programu ISTP. Satelit o rozměrech 1,65x1,26 m se 16 bočními panely slunečních baterií (70 W) je stabilizován rotací podél osy kolmé ke spojnici Země-Slunce. Informace jsou vysílány vysílačem o výkonu 1 W v pásmu S rychlostí 32-262 kbit/s. Na palubě je 7 přístrojů: MAM -- magnetometr pro měření intenzity magnetického pole (v DC do 64 Hz), EDI -- monitor elektrických polí (DC, pásmo 25 Hz), monitor elektronů a iontů v plasmě, EPI -- monitor elektronů a iontů v 16 pásmech v rozsahu 20-400 keV, ESIC -- monitor iontů H+, He+, He++, O+ v rozsahu 15 eV-40 keV, PCD -- zařízení pro emisi iontů india (50 mA) k ovládání a redukování povrchového náboje družice, SFD - monitor elektronů nad 0,26 MeV a protonů nad 6,3 MeV.
Vlastním motorem Thiokol Star 13A byla v následujících dnech vyvedena na pracovní dráhu 4,0°, 1339,0 min, 496-67232 km.
 
02.12. v 23.10 UT startovala z kosmodromu 5.GIK/Bajkonur (LC-81L) raketa 8K82K/Proton-K+DM-3 (zajištění International Launch Services), jejíž posl. stupeň Blok DM-3 No. 2L se na parkovací dráze ve výšce kolem 200 km zapojil nejprve v T+1 h a poté restartem v T+6 h vynesl na přechodovou dráhu 12,4°, 837,7 min, 10163-35951 km komerční telekomunikační lucemburskou družici Astra 1G (1997-076A, SSC 25071) o start. hmotnosti 3010 kg typu HS-601HP spol. SES (Société Européene des Satellites, Luxembourg), vybavenou 23 transpondéry v pásmu Ku pro distribuci digital. televizních programů, radiového vysílání a multimediální služby zákazníkům. Po sérii zážehů vlastního kapalinového motoru LAM byla uvedena na geostacionární dráhu 0,1°, 1436,1 min, 35424-36149 km a později ustavena nad 19,2° v. d.
 
03.12. byl po dobu výstupu kosmonautů z raketoplánu STS-87 do blízkosti nákl. prostoru vypuštěn minisubsatelit AERCam/Sprint, který neobdržel mezinárodní označení ani katalog. číslo SSC. Měl hmotnost 16 kg a byl vybaven 2 kamerami. Samostatný let trval pouze od 12.15 do 13.27 UT.
 
08.12. v 07.16 UT startovala z kosmodromu Tchaj-jüan raketa CZ-2C s horním stupněm SD, která na téměř shodné poč. dráhy 86,3°, 97,3 min, 644-654 km vynesla družice Iridium 42 (1997-077A, SSC 25077) a Iridium 44 (1997-077B, SSC 25078) o hmotnosti asi 700 kg typu LM-700 systému spojení s mobilními telefony Motorola Iridium. Spojení nezi družicemi je zajišťováno v pásmu Ka (23 GHz), s pojítky v pásmu L (1,6 GHz) a s pozemními stanicemi, napojenými na místní telef. sítě v pásmu Ka.
Po korekci byla dosažena dráha s parametry: 86,4°, 100,2 min, 768-770 km, resp. 86,4°, 100,4 min, 776-779 km. Stupeň SD (Smart Dispenser) se měl poté navést do atmosféry, ale manévr se zřejmě nezdařil.
 
08.12. v 23.52 UT startovala z kosmodromu Cape Canaveral (LC-36B) raketa Atlas 2AS (AC-149), jejíž stupeň Centaur restartem vynesl na přechodovou supersynchronní dráhu 26,7°, 936,3 min, 158-50491 km telekomunikační družici Galaxy 8 (1997-078A, SSC 25086) o startovní hmotnosti 3560 kg typu Hughes HS-601HP spol. Panamsat, vybavenou 32 transpondéry v pásmu Ku pro distribuci 200 digit. televizních a hudebních programů do obl. Latinské Ameriky.
Vlastním apogeovým motorem byla uvedena na dráhu 0,0°, 1436,3 min 35781-35800 km a ustavena nad 98° z. d.
 
09.10. v 07.17 UT startovala z kosmodromu 5.GIK/Bajkonur (LC-90L) raketa 11K69/Cyklon 2, která na přechodovou dráhu ve výšce 110-400 km vynesla zpravodajskou družici Kosmos-2347 (1997-079A, SSC 25088) o hmotnosti asi 3000 kg KB Arsenal třídy US-P pro elektronický průzkum oceánů (tzv. EORSAT). Vlastním motorem byla uvedena na prac. dráhu 65,0°, 92,8 min, 420-434 km.
 
15.12. v 15.40 UT startovala z kosmodromu 1.GiK/Pleseck raketa 11A511U/Sojuz-U, která na dráhu 67,1°, 89,5 min, 181-353 km vynesla fotozpravodajskou družici Kosmos 2348 (1997-080A, SSC 25095) o hmotnosti asi 6500 kg typu Jantar-Kobalt (modifikace Jantar 4Kl -- Oktan, konstrukčně podobná lodi Sojuz) s kamerami Žemčug ve velkém návratovém modulu OSA, během letu připojeném ke služebnímu úseku s motorem a panely slunečních baterií. V průběhu letu se mohou k Zemi vráti dvě malá pouzdra SpK s kamerami.
 
17.12. v 06.02 UT se loď Progress M-36 oddělila od stanice Mir a ve vzdálenosti asi 700 m se od ní v 07.35 UT oddělil německý subsatelit Inspektor (1997-058D, SSC 25100) o hmotnosti asi 70 kg. Byl vyroben DASA-ERNO (Daimler-Benz Aerospace, Bremen) a vybaven TV kamerou pro vnější prohlídku kosmické stanice. Při prvním testu měl, řízen autopilotem, nejprve obletět nákladní loď a poté se vydat ke stanici Mir, kde měl provést inspekci škod na modulu Spektr. Krátce po vypuštění však navigační systém autopilotu selhal, subsatelit se začal pohybovat opačným směrem a vymkl se kontrole. Pohybuje se po dráze blízké stanici Mir (51,7°, 92,2 min, 377-388 km).
 
20.12. v 08.45 UT startovala z kosmodromu 5.GIK/Bajkonur (LC-1) raketa 11A511U/Sojuz-U, která na počáteční dráhu 51,6°, 88,6 min, 199-239 km vynesla nákladní kosmickou loď 7K-TGM No. 236/Progress-M 37 (1997-081A, SSC 25102) o hmotnosti 7100 kg, na jejíž palubě je 2500 kg užitečného zatížení pro stanici Mir. Po sérii manévrů se pevně spojila s orbitálním komplexem 22.12.97 v 10.31 UT.
 
20.12. v 13.16 UT startovala z kosmodromu Vandenberg AFB (SLC-2W) raketa Delta 2/7920-10C (v.č. 251) která vynesla na podobné počáteční dráhy 86,6°, 97,3 min, 634-650 km (těleso A) pětici družic IRIDIUM 45-49 (1997-082A až E, SSC 25104-08) o hmotnosti asi 700 kg typu LM-700 systému spojení s mobilními telefony Motorola Iridium. Spojení nezi družicemi je zajišťováno v pásmu Ka (23 GHz), s pojítky v pásmu L (1,6 GHz) a s pozemními stanicemi, napojenými na místní telef. sítě v pásmu Ka.
Později byly družice převedeny na dráhy blízké kruhovým ve výšce 775 km.
 
22.12. v 00.16 UT startovala z kosmodromu CSG v Kourou (ELA-2) raketa Ariane 42L (let V-104), která na přechodovou dráhu 07,0°, 632,1 min, 265-35771 km vynesla geostacionární telekomunikační družici INTELSAT 804 (1997-083A, SSC 25110) o start. hmotnosti 3455 kg (poč. 2079 kg) typu LM-7000 organizace ITSO.
Později byla vlastním kapalinovým motorem vyvedena na geostacionární dráhu 0,1°, 1436,1 min, 35768-35806 km.
 
23.12. v 19.11 UT startovala z letadla L-1011, které vzlétlo z Wallops Space Facility raketa Pegasus XL/HAPS na podobné dráhy 45,0°, 101,3 min, 825-833 km (pro těleso A) vynesla osm družic ORBCOMM o start. hmotnosti po 40 kg typu Microstar, součást sítě spojení s přenosnými pojítky dceřinné spol. OSC. Def. označení po počátečních zmatcích je: ORBCOMM FM-8 (1997-084A, SSC 25112), ORBCOMM FM-10(1997-084B, SSC 25113), ORBCOMM FM 11(1997-084C, SSC 25114), ORBCOMM FM 12(1997-084D, SSC 25115), ORBCOMM FM 9 (1997-084E, SSC 25116), ORBCOMM FM 5 (1997-084F, SSC 25117), ORBCOMM FM 6 (1997-084G, SSC 25118), ORBCOMM FM 7 (1997-084H, SSC 25119).
 
24.12. v 13.32 UT startovala z kosmodromu 2.GIK/Svobodnyj (komplex STT) raketa 15Ž58/Start-1, která na poč. dráhu 97,2°, 94,3 min, 479-488 km) vynesla komerční družici Early Bird 1 (1997-085A, SSC 25123) spol. EarthWatch Inc., určená pro dálkový průzkum Země. Do palubní paměti se měly zaznamenávat záběry vegetace -- panchromatické s rozlišením 3 m na ploše 3x3 km a multispektrální (v barvě zelené, červené, blízké infračervené) s rozlšením 15 m na ploše 15x15 km.
28.12. bylo spojení s družicí ztraceno.
 
24.12. v 23.19 UT startovala z kosmodromu 5.GIK/Bajkonur (LC-81L) raketa 8K82K/Proton-K+DM-3, jejíž posl. stupeň Blok DM-3 se na parkovací dráze zapojil nejprve správně v T+1 h (nová dráha: 51,5°, 636,5 min, 271-35995 km) a poté restartem v T+6 h 20 min měl vynést na dráhu přechodovou ke geostacionární komerční telekomunikační družici Asiasat 3 (1997-086A, SSC 25126) o startovní hmotnosti 3400 kg typu HS-601 spol. Asia Telecommnications se sídlem v Hongkongu (nyní Čína). Motor Bloku DM-3 však fungoval pouze 1 s a zanechal tak družici na nefunkční dráze 51,1°, 638,3 min, 369-35988 km (příčina selhání není známa, není vyloučeno, že bylo způsobeno příliš těžkou družicí).
 
31.12. byly v KSC na Floridě dislokovány raketoplány: Columbia/STS-90 v OPF, kóje č. 3 (start 02.04.98), Discovery/STS-91 v OPF, kóje č. 2 (start 28.05.98), Endeavour/STS-89 (MLP-3/RSRM-4/ET-90) na LC-39A (start 22.01.98), plošina MLP-2 se start. bloky RSRM65 je v VAB, kóje č. 3.
 
 
 
 
 
 
Družice, které během prosince 1997 zanikly nebo přistály.
 
Na tomto místě přinášíme pravidelný aktualizovaný registr těles, která již nejsou na oběžné dráze kolem Země -- ať z důvodu zániku v horních vrstvách atmosféry, nebo z důvodu přistání. Údaje o nefunkčních tělesech (posledních stupních, úlomcích apod.) neuvádíme.

mezinárodní     název                       SSC     stát             start              zánik
označení

1980-028A     KOSMOS 1172     11758  RUS            12.04.80     26.12.97
1996-031A     MSTI 3                   23868  USA            17.05.96     11.12.97
1997-058A     PROGRESS-M 36  25002  RUS            05.10.97     19.12.97 (řízený)
1997-072A     RESURS F-1M       25059  RUS            17.11.97     13.12.97 (přistání)
1997-073B     SPARTAN              25062  USA            19./21.11.   05.12.97 (přivezení)
1997-073A     STS 87                    25061  USA            19.11.97     05.12.97 (přistání)