2.11 Hvězdárny a dalekohledy  
2.12 První poznatky o fyzice Slunce
W = s T4  Ž
T = (a-2  K/s)1/4 = 5730 K  Ž
L  = 4p R2 W = 4pR2 s T4 = 4pr2 K = 3,83x1026 W
kde s je tzv. Stefanova-Boltzmannova konstanta, s= 5,670x10-8 W m-2 K-4, aje úhlový poloměr Slunce pozorovaného ze Země v radiánech (16/3438 =
4,65x10-3), je poloměr Slunce, R = 6,96x108 m, r je vzdálenost Země-Slunce, tj. 1 AU = 1,496x1011 m, L  je celkový zářivý výkon Slunce ve wattech.
 
t = E / L = (kM2/R)/L = (6,67x10-11 (1,99x1030)2 /6,96x108)/3,83x1026 = 31x106 let,
 
2.13 První představy o stavbě a vývoji hvězd