FYZIKA HVĚZD
1 Úvod
   
2 Historie výzkumu hvězd

2.1 Starověk a středověk

2.2 Počátek novověku  
2.3 William Herschel a nástup hvězdné astronomie  
2.4 Změření hvězdné paralaxy  
2.5 Objev neviditelných průvodů 2.6 Velké mapy oblohy 2.7 Nástup astrofyziky 2.8 Začátky spektrální analýzy  
2.9 Počátek hvězdné spektroskopie 2.10 Fotometrie a fotografie