V čem vidíte budoucnost České astronomické společnosti?
Ptali jsme se účastníků 14. sjezdu ČAS
 
 
Nezmění-li se postoj členů k reformnímu hnutí, pak je jediná naděje, že se ze společnosti stane konsorcium astronomických občanských sdružení.
M. Šulc
 
 
V tom, že snad zlepší nebo vyřeší administrativní problémy. Do budoucna by měla být společnost takovou organizací, kde by měl výkonný výbor jakousi zatřešující či kooperativní funkci. Hlavní důraz by měl být kladen na jednotlivé složky, které by o sobě sami rozhodovaly, zatímco výkonný výbor by kromě koordinace získával a rozděloval finanční prostředky.
E. Marková
 
 
Dal jste mi velmi těžkou otázku, jelikož z jednání sjezdu jsem velmi rozčarovaný. Na druhou stranu jsem ale velmi rád, že jsem tady. To proto, že jsem ztratil veškeré komplexy z jednání naší, tj. slovenské, astronomické společnosti. Mám pocit, že zde se mnozí vyžívají v detailech, slovíčkaření a z mého pohledu se několik závažných věcí přešlo téměř bez povšimnutí.
P. Rapavý
 
O budoucnosti se teď asi nedá mnoho říci, bude záležet na složení a aktivitě výkonného výboru. Ale, jak už někteří kolegové naznačovali, společnost by měla vystupovat vůči sdělovacím prostředkům, vůči dalším organizacím. Měla by sjednocovat hvězdárny, ale i lidi, kteří mají někde na zahradě dalekohled a vůbec kteří mají vztah k astronomii. Měla by se zabývat spíše konkrétními počiny.
J. Tichá
 
 
Já ji právě úplně přesně nemůžu nahmatat. To mi vadí, a proto například nekandiduji s navrženým týmem -- nic proti němu nemám, ale je pro mne trošičku nezřetelný. Dovedu si představit lidi, kteří by smysl ČAS naplnili a s těmi bych možná do toho šel. Obávám se, že se smysl společnosti vytratil a o tom by se zde především mělo mluvit. Realizace mé představy společnosti je záležitost roku, dvou, tří tvrdé práce a i tak je to bez záruky. Udělat z ní přirozenou autoritou cechovní záležitost -- tj. astronomové by měli cech, kterým by byla právě Česká astronomická společnost. Když se objeví problém, bude potřeba něco vyřešit, novináři budou něco požadovat… Společnost by měla prostě sdružovat astronomy a je jedno zda to jsou amatéři, profesionálové z astronomického ústavu, lidové hvězdárny a měli by se k ní hlásit. Hvězdárna hlavního města Prahy, Astronomický ústav, amatéři -- ti všichni tam už jsou -- ale je "blbé tam nebýt, ale nic pro to taky neudělat". Kdyby se podařilo zlomit tento stav, bylo by to skvělé.
P. Suchan
 
 
V tom, aby začala něco dělat pro členy. To je důležité.
P. Hájek
 
 
Jsem si jist, že ČAS má své nezastupitelné místo. Kdyby tu nebyla, určitě bychom si ji vytvořili. Tvdím to jako její člen od roku 1963 a t.č. předseda pražské pobočky, která je určitě největší "kmenovou" složkou. Cítí to asi většina z těch, kteří dosud členy ČAS zůstali. Ale půjde o to, formulovat jasně a srozumitelně cíl i úkoly. Budoucnost bude přesně taková, jakou si ji uděláme. Vypadá to jako fráze, takže to zní blbě, ale je to pravda.
Pokud ČAS nebude mít vedení, které ví, co chce a to, co chce taky udělá, pak budoucnost příliš růžová není. Astronomie nepochybně zůstane, zájemci o ni taky nevymřou, ale tato astronomická společnost by to už nemusela přežít. S ohledem na první větu mé odpovědi by to byla škoda.
Při tom ČAS je -- nebo byla a mohla by být -- unikátním sdružením profesionálů, amatérů a zájemců. Vzpomenu-li v dobrém dávného třídění astronomů, pak se snad nikdo neurazí, když řeknu, že dobrmany, foxteriéry i voříšky láká astronomie stejnou vůní. A nemá smysl hryzat se navzájem o kost, když je pro všechny dost masa.
Sjezd, který právě skončil, jednal občas zmateně, chaoticky a možná působil až příliš improvizovaně. Za podstatnější ale považuji to, že skutečně jednal, tedy nejen cosi schvaloval a že spolu jednali i ti, kteří se mezi sebou ještě nedávno jen letmo pozdravili.
Věřím, že v čele s kolegou Borovičkou převládne v ČAS duch slušnosti v jednání a tolerance v názorech, aniž by se při tom vytratil společný cíl a snaha se k němu přiblížit. A protože si sjezdy představuji podstatně jinak, doufám, že na příštích setkáních se už bude mluvit víc o astronomii než o účtech a provádění podávání hlášení.
 Marcel Grün
 
 
Česká astronomická společnost má svoji historii, svoje postavení, stejně jako časopis Říše hvězd, měly by to být takové pilíře, na kterých by se mělo stavět. Je jasné, že její podoba, ve které přežívá, je neudržitelná. Dříve nebo později musí dojít k zásadní změně. Podle dřívějších návrhů by se mělo jednat o zatřešující organizaci, asociaci, českých astronomických společností. Na několika případech je vidět, že ty složky, které pracují, nepotřebují společnost. Postupně se odtrhly a pak se jako kolektivní členové opět přidružily. Což je vlastně zárodek asociace. Měla by zde vzniknout asi taková situace: společnost by vydávala časopis-věstník pro spolkovou činnost (viz třeba Mercury Pacifické astronomické společnosti), dále by měla iniciovat vznik publikací a periodika pro pozorovatele. A nakonec je tu Říše hvězd popularizující astronomii mezi nejširší veřejností.
T. Stařecký
 
 
Přiznám se, že mě vaše otázka zaskočila. Natolik, že si musím vyžádat čas na rozmyšlenou, abych si utřídil svoje názory… Myslím, že budoucnost ČAS vidím v tom, že se jí podaří obnovit pocit sounáležitosti lidí podobného (astronomického) myšlení a že se jí také podaří obnovit prestiž, která se -- mám takový vtíravý pocit -- někde v průběhu let vytratila.
J. Mánek
 
 
Budoucnost vidím v novém výkonném výboru, jelikož mám pocit, že se v něm nakonec (samozřejmě pod velikým tlakem) sešli lidé, kteří v dosavadním profilu České astronomické společnosti patřili k "tahounům". Takže, když se konečně sejdou v jednom týmu, tak to vidím jako velmi nadějné. Druhá velká výhoda je, že přes veškeré kritiky, pracuje ve společnosti několik velmi kvalitních odborných sekcí a poboček. Trend, který vyhlásil nový výkonný výbor, že bude podporovat právě tyto rozvíjející se složky a že naopak tvrdě zatočí s ostatními, je velmi nadějný. Tento sjezd myslím vejde do historie jako mimořádně úspěšný, přestože jeho průběh na to nevypadá.
J. Grygar
 
 
Otázka jednoduchá, odpověď poněkud složitější. Cílem je sjednotit astronomické hnutí, astronomy amatéry i profesionály v České republice v zájmu prosazování společných zájmů. Měla by také jednotně vystupovat k veřejnosti i ke státním orgánům.
J. Borovička