Zprávy z kosmonautiky za březen 1998
 
Sestavuje Ing. Marcel Grün
 
Zprávy z oběžné dráhy (družice vypuštěné v březnu 1998)
Družice, které během března 1998 zanikly nebo přistály.
 
 
 

Zprávy z oběžné dráhy (družice vypuštěné v březnu 1998)
 
14.03. v 22.46 UT startovala z kosmodromu 5.GIK/Bajkonur (LC-1) raketa 11A511U/Sojuz-U, která na počáteční dráhu s parametry 51,7 st., 88,7 min, 189-235 km vynesla nákladní kosmickou loď Progress-M 38/7K-TGM No. 240 (1998-015A, SSC 25256) o hmotnosti 7007 kg, upravenou podobně jako Progress-M 14/No. 209 tak, aby na stanici Mir dopravila druhou motorovou jednotku VDU (Vněšnaja dvigatelnaja ustanovka) o hmotnosti 900 kg, kterou při výstupu do prostoru posádka přesune na konec nosníku Sofora modulu Kvant. Na palubě nákladní lodi bylo dále 1500 kg náhradních dílů, nástrojů, potravin a vody.
 
15.03. v 03.20 UT byly dokončeny první dva dráhové manévry, téhož dne v 19.16 UT se předchozí loď Progress M 37 oddělila od stanice Mir a ve 23.03 UT zanikla v atmosféře nad jižním Pacifikem. Pro drobné závady při vzdálenosti 15 m proběhlo připojení ke stykovacímu uzlu ručním řízením 17.03. v 00.31 UT.
 
16.03. v 21.32 UT startovala z kosmodromu Cape Canaveral (SLC-36A) raketa Atlas 2 výr. č. AC-132 (poslední tohoto typu), která na poč. přechodovou dráhu s parametry 26,9 st., 415,4 min, 220-23910 km vynesla geostacionární telekomunikační družici UHF F/O F8 alias UFO 8 alias USA 137 (1998-016A, SSC 25258) typu HS-601 o startovní hmotnosti 3030 kg (první verse Block III) pro globální spojení jednotek US Navy. Na palubě je 23 transpondérů pro pásmo UHF, dále pro pásmo EHF, Ka a videopřenosy. Vlastní pohonnou jednotkou byla družice vyvedena na geostacionární dráhu s parametry 6,1 st., 1430,9 min, 35277-36092 km.
 
24.03. v 01.46 UT startovala z kosmodromu CSG v Kourou (ELA-2) raketa Ariane 40 (let V-106), která na počáteční dráhu s parametry 98,8 st., 100,9 min, 791-811 km vynesla družici SPOT 4 = Systéme Probatoire d'Observation de la Terre (1998-017A, SSC 25260) o hmotnosti 2755 kg, kterou pro Spot Image na zakázku CNES vyrobila Matra Marconi Space v Toulouse. Nese přístroje pro dálkový průzkum Země: 1) dvě kamery HRV (High Resolution Visible) o délce 2.5 m a hmotnosti po 250 kg pro pořizování multispektrálních snímků (filtry zelený, červený a IR) s rozlišením 20 m a panchromatických snímků s rozlišením 10 m. Šířka snímaného pruhu zemského povrchu je 60 km, natočení optických os kamer o 27 na obě strany od vertikály umožňuje pořízení též stereoskopických záběrů vybraných oblastí. 2) multispektrání kamery pro monitorování vegerace s rozlišením 1 km, 3) orbitografický systém Doris (Doppler Orbitography and Radiopositioning Integrated by Satellite, CNES), pro zjišťování přesných souřadnic družice a komunikační systém SILEX laserového přenosu dat pro přípravu družice Artemis. Pracovní dráha má parametry 98,7 st., 101,4 min, 825-826 km.
 
25.03. v 17.01 UT startovala z kosmodromu Tchaj-jüan raketa CZ-2C s horním stupněm SD (Smart Dispenser), který zážehem v apogeu přechodové dráhy vyvedl na poč. dráhu 86,4 st., 97,2 min, 620-635 km v tzv. rovině č. 4 družici Iridium 51 (1998-0187A, SSC 25262) a na téměř shodnou dráhu družici Iridium 61 (1997-018B, SSC 25263) o start. hmotnosti po 657 kg typu LM-700 systému spojení s mobilními telefony Motorola Iridium, vybavených vlastními pohonnými jednotkami pro převedení na vyšší pracovní dráhy.
 
30.03. v 06.02 UT startovala z kosmodromu Vandenberg AFB (SLC-2) raketa Delta 7920-10C, která vynesla na blízké předběžné dráhy 86,5 st., 97,3 min, 620-640 km v tzv. rovině č. 3 pět družic IRIDIUM 55,57-60 (1998-019A až E, SSC 25272-6) typu LM-700 o start. hmotnosti po 657 kg (suchá hmotnost 556 kg), vybavených vlastními pohonnými jednotkami pro převedení na vyšší pracovní dráhy. Nyní je ve vesmíru celkem 58 družic sítě Motorola/Lockheed Iridium pro spojení mobilních telefonů. Komunikace mezi družicemi je zajišťována v pásmu Ka (23 GHz), s pojítky v pásmu L (1,6 GHz) a s pozemními stanicemi, napojenými na místní telefonní sítě v pásmu Ka.

 
 
Družice, které během března 1998 zanikly nebo přistály.
 
Na tomto místě přinášíme pravidelný aktualizovaný registr těles, která již nejsou na oběžné dráze kolem Země -- ať z důvodu zániku v horních vrstvách atmosféry, nebo z důvodu přistání. Údaje o nefunkčních tělesech (posledních stupních, úlomcích apod.) neuvádíme.

mezinárodní     název                       SSC     stát             start              zánik
označení

1997-081A       Progress-M 37     25102 RU               20.12.97       16.03.98
1978-094A       Kosmos 1043      11055 RU                10.10.78       27.02.98