Dr. Cesar Mendoya (foto IAN)Hvězdy pod Jižním křížem 
O venezuelské astronomii s dr. Cesarem A. Mendozou 
 
Můžeš nám nejdříve alespoň trochu přiblížit profesionální a amatérskou astronomii ve Venezuele? 
 
Pokud si dobře vzpomínám, rozvoj venezuelské astronomie začal asi před třiceti pěti -- čtyřiceti roky, kdy německý profesor Joachim Stark zahájil stavbu hvězdárny v Meridě. Samozřejmě, že si tenkrát vybíral z několika míst, včetně hlavního města Caracasu, ovšem už tehdy bylo zdejší ovzduší silně znečištěné a tak postavit observatoř na tomto místě bylo zcela nemožné. Přesto v Caracasu existuje malá pozorovatelna, ovšem pouze meteorologická. Od té doby začaly na univerzitách vznikat v rámci fyzikálních fakult oddělení astronomie a astrofyziky. 
Dnes se profesionálně astronomií a astrofyzikou, pozorováním i teoretickými modely zabývají asi dvě desítky lidí. V různých venezuelských městech pak existuje určitě více než pět amatérských spolků. 
Existují pouze dvě místa, kde lze mluvit o rozvoji profesionální astronomie. V menší míře se jedná o Caracas, prvenství však drží Merida, kde existuje observatoř a dvě skupiny zabývající se astronomii a astrofyzikou -- jedna se věnuje pozorování, druhá teoretickým modelům. Na zdejší Universidad de los Andes je tedy skutečné centrum venezuelské astronomie. V uplynulých deseti letech se na univerzitě vytvořila skupina zabývající se nerovnovážnými procesy -- Slunce, mezihvězdného prostředí i plazmatu. Z pozorovacího hlediska se lidé věnují různým typům proměnných hvězd, spektroskopii, astrometrii a fotometrii. 
Před několika lety také začal rozvoj sluneční fyziky, kterou se zabývám já. Jsem v podstatě první člověk, který se věnuje pouze Slunci. Ovšem jenom teoreticky, jelikož nám zatím chybí pozorovací vybavení. 
 
Pokud je mi známo, pracuješ právě na observatoři v Meridě... 
 
Nikoli. Na univerzitě de los Andes. Zde je Přírodovědecká fakulta, pod kterou spadá katedra fyziky a v její rámci je centrum teoretické astrofyziky. Právě v něm působím. Spolu se mnou je zde dvanáct lidí, kteří se ale věnují různým oborům -- fyzice Slunce, mezihvězdnému prostředí, dynamickým modelům… 
 
 Observator v Meride (foto archiv IAN)
  
Přesto, můžeš mi říci pár informací o hvězdárně v Meridě? 
 
Observatoř se nachází ve výšce asi 3600 metrů nad mořem na úpatí Venezuelských And. Vybavena je čtyřmi dalekohledy: schmidtovou kamerou s korekční deskou o průměru jeden metr, refraktorem s šedesátipěticentimetrovým objektivem s ohniskovou vzdáleností jedenáct metrů, jednometrovým reflektorem a dvojitým astrografem (průměr každého objektivu je 50 centimetrů). Pozorovatelé se zabývají především stelárními objekty (např. T Tauri), kometami a dalšími malými tělesy sluneční soustavy, dvojhvězdami, astrometrií i fotometrií... 
 
Čím se zabýváš přímo ty? 
 
Já osobně teoreticky studuji spolu s kolegy z Velké Británie nerovnovážné procesy ve sluneční atmosféře -- strukturu koronálních smyček, protuberancí, mechanismy ohřevu atd. 
 
Foto IANJe běžné, že venezuelský student působí na zahraniční univerzitě za přispění vlády? 
 
Ano. U nás existují -- tuším -- tři instituce, jež poskytují dotace ke studiu v zahraničí. Ještě před takovými deseti a více lety byly schopné zajistit velmi dobré vzdělání prakticky pro každého zájemce. Nyní ale došlo ke značnému omezení a uspět v konkurzu není tak snadné. Výběr provádí například Komise pro výzkum a technologie, Fond pro postgraduální studenty a další. Počet zahraničních studentů je dnes ovšem menší než před deseti lety. 
Já osobně jsem byl v letech 1995 až 1996 ve Skotsku, kde jsem dokončil svoji doktorandskou práci. Poté jsem se vrátil zpět do Venezuely. 
 
Na závěr tu mám jednu neastronomickou otázku. Je pravda, že venezuelští muži jsou líní a pořád jenom běhají za ženskými? 
 
Ve Venezuele máme spoustu pěkných žen, nelze je nevidět. Nesouhlasím ale s tím, že nic neděláme a jenom myslíme na ženy. U nás je čas na práci a po ní... Ale řekl bych, že jsi na tom podobně... 
 
Děkuji za rozhovor. 
 
Na JENAMu 98 se ptal Jiří Dušek.