JENAM 98 
Rozhovor s Jiřím Grygarem, členem vědeckého a předsedou organizačního výboru 
 
Již za několik desíetk hodin začne v Praze ojedinělá akce JENAM 98. Můžete čtenářům prozradit, o co se vlastně jedná? 
 
Jde o pravidelnou výroční konferenci Evropské astronomické společnosti (EAS), jež se koná od jejího ustavení v roce 1991 každoročně, vždy ve spolupráci s některou přidruženou národní astronomickou společností; v tomto případě tedy s Českou astronomickou společností. 
Tyto konference slouží evropským astronomům k tomu, aby posoudili pokrok dosažený v průběhu roku v jednotlivých disciplínách astronomie a poradili se zejména o společných evropských projektech na nejbližší období. Konference mají svůj ustálený program, spočívající v přednesení řady plenárních přednášek na pozvání Vědeckého výboru, dále pak zasedají souběžně odborné sekce, konají se panelové diskuse a v závěru také valné shromáždění členů EAS. 
Pražskému setkáni bude navíc již v úterý 8. září předcházet celodenní pracovní porada o organizaci pozorování při "evropském" úplném zatmění Slunce dne 11. srpna 1999, kterou organizuji dr. P. Kotrč, dr. E. Marková a dr. V. Rušín. V pátek 11. září odpoledne se uskuteční pod vedením doc. M. Šolce exkurze po historických astronomických památkách v centru Prahy a v sobotu 12. září  odpoledne návštěva v astronomické expozice Národního technického muzea na Letné, resp. v ondřejovské observatoře Astronomického ústavu AV ČR. 
Kromě toho v neděli 13. 9. proběhne v pořadí již 65. výroční schůze ČAS v pražském planetáriu, na níž promluví italský astronom prof. L. Scarsi o zábleskových zdrojích záření gama a poté bude slavnostně předána cena Zdeňka Kvíze letošnímu nositeli Mgr. Jiřímu Duškovi. V odpolední části zasedání budou čeští koordinátoři sekcí a diskusí referovat o výsledcích JENAMu 98 pro domácí zájemce. 
 
Taková konference je pro českou astronomickou komunitu, ale řekl bych že i pro celou republiku, poměrně významná. Uskutečnila se vůbec u nás někdy v minulosti akce podobné velikosti? Kolik lidí se JENAMu 98 vlastně zúčastní? 
 
Největší astronomickou akcí v životě nás-pamětníků bylo XIII. valné shromáždění Mezinárodní astronomické unie (IAU) v Praze v srpnu 1967. Tehdy se sem sjelo tuším bezmála 2000 astronomů z celého světa, také při příležitosti uvedení ondřejovského dvoumetrového reflektoru do chodu. Další velké akce se konaly roku 1977 (Mezinárodní astronautická federace -- IAF) a roku 1987 (Evropská regionální konference IAU -- X. ERAM). Na tato setkání tehdy přijelo kolem 400-500 účastníků. Letošní JENAM 98 je tedy o něco menší rozsahem (očekáváme na 350 účastníků), ale zajisté je to zatím největší astronomické shromáždění v krátké historii ČR a první JENAM v zemích bývalého východního bloku. 
 
Když jsem si četl předběžný program konference, všiml jsem si mnoha zajímavých jmen. Můžete čtenářům prozradit, kdo všechno do Prahy přijede? 
 
Výběr je jistě subjektivní, ale nemohu opominout někdejšího ředitele ESO a bývalého prezidenta EAS Holanďana prof. L. Woltjera, vědeckého ředitele Evropské kosmické agentury ESA dr. M. Hubera, jednoho z hlavních konstruktérů 16m VLT v Chile Itala M. Tarenghiho, významného německého odborníka v rentgenové astronomii Prof. J. Trumpera, ruského relativistického astrofyzika Dr. I. Novikova, šéfa projektu HIPPARCOS M. Perrymana a ruského dvojhvězdníka Prof. A. Čerepaščuka. Na závěr konference do Prahy krátce zavítá i britský Královský astronom Sir Martin Rees, legendární postava současné teoretické astrofyziky. Do Prahy by mělo celkem přijet na 300 zahraničních účastníků, kteří přednesou 12 hlavních přednášek, na 140 referátů v sekcích a vystaví zhruba týž počet vývěsek. Naši astronomové přispějí jednou hlavní přednáškou, 24 referáty a více než 20 vývěskami. 
 
Teď mne napadla taková kacířská myšlenka. Mají vůbec takové "monstr" akce smysl? Několik set lidí se přece během několika dní nemůže mezi s sebou ani domluvit. Nejsou produktivnější spíše menší setkání či semináře? 
 
Diskuse na zmíněné téma se vedou nejen mezi astronomy již řadu desetiletí. Praxe však ukazuje, že o takto pojaté akce je mezi odborníky stále velký zájem. Zvláště proto, že se jich účastní lidé s jistým nadhledem, kteří dokáží vstřebávat informace i z jiných disciplin, než je jejich bezprostřední specializace. Za druhé jsou velkou příležitostí pro začínající odborníky, aby se dostali do vzájemného osobního styku mezi sebou i s koryfeji oboru. Konečně v tomto případě nelze pominout i "evropský"  charakter setkání, což je zvláště cenné pro astronomy ze zemí někdejšího východního bloku, kteří měli donedávna možnosti komunikace velmi ztíženy, a z toho důvodu nebyli "západními" hvězdáři bráni jako rovnocenní partneři. Ostatně 350 účastníků dnes mívají i mnohá docela specializovaná sympozia, takže o monstrakci vlastně ani nejde. 
 
A nakonec jedna osobní otázka. Co budete dělat v neděli večer, až JENAM a všechny přidružené akce skončí? 
 
Zavřu se ve své pracovně, abychom v průběhu noci na pondělí sestavil souhrnnou zprávu o JENAM 98 pro Bulletin Akademie věd, který má kvůli mně posunutou uzávěrku až na pondělí dopoledne. 
 
Děkuji za rozhovor. 
Ptal se Jiří Dušek.