Družici SOHO dosud tluče srdce 
SOHO v minulých týdnech 
Největší globus na světě 
Džíp na Marsu? 
Astronomické telegramy
Kliknutim se prenesete do Maleho pruvodce letni oblohou

 

SOHO u Zeme (kresba NASA)Družici SOHO dosud tluče srdce 

Po šesti týdnech, během kterých družice SOHO (Solar and Heliospheric Observatory) neodpovídala na povely ze Země, se podařilo s touto ztracenou sluneční observatoří obnovit spojení. Její odpověď na signál vyslaný v pondělí třetího srpna anténou DSN (Deep Space Network) v australské Canbeře, byla zachycena jak touto stanicí NASA, tak i stanicí Evropské kosmické agentury (ESA) v australském Perthu. Signály ze SOHO jsou však přerušované a neobsahují žádná data. Dávají ale velkou naději na obnovení normálního provozu unikátní observatoře, neboť svědčí o její schopnosti přijímat povely ze Země a reagovat na ně. "Je to vynikající znamení," mne si ruce dr. Joe Gurman z Goddardova centra vesmírných letů, "které ukazuje, že družici dosud tluče srdce a dává nám naději, že možná budeme schopni SOHO vrátit do normálního  provozu"
Dalším krokem má být podle dr. Gurmana série pokusů o obnovení kontroly nad satelitem. V blízké budoucnosti se prý pokusí zahájit datové přenosy vedoucí ke zjištění stavu sondy. 
 

Petr J. Borský
Dle zprávy NASA
 
SOHO v minulých týdnech 

26. června 
Krátce po půlnoci během rutinního manévru ztratilo řídící středisko kontakt s observatoří. Ta se automaticky přepnula do bezpečnostního modu. Až do tohoto dne prakticky nepřetržitě v uplynulých dvou letech monitorovala dění na povrchu a v těsném okolí Slunce. Dvacátéhošestého června však nečekaně ztichla. 

8. července 
Veškeré pokusy o navázání spojení prostřednictvím soustavy Deep Space Network byly neúspěšné. DNS tvoří trojice stanic v Austrálii, Španělsku a Spojených státech. Do hledání jakýchkoli signálu vysílaných SOHO se zapojily i stanice Evropské kosmické agentury. 

16. července 
Je publikována předběžná analýza závady na observatoři. Analytici vyloučili možnost, že by zkáza přišla z okolního prostoru. Problém je zřejmě v gyroskopech, na kterých závisí orientace sondy v prostoru. Během několika týdnů by se měla poloha SOHO změnit natolik, aby sluneční panely byly více nasvětleny Sluncem a observatoř měla dostatek energie. Stav přístrojů i nádrží s palivem však ohrožuje dlouhodobá nízká teplota. 

27. července 
SOHO bylo lokalizováno pozemními radary. Observatoř je stále na svém místě a pomalu rotuje (jedna otáčka za minutu). Kontakt s družicí zprostředkovala dvojice radioteleskopů. Největší zařízení tohoto druhu, teleskop v Arecibu (průměr 305 metrů), sloužil jako vysílač. Odražené signály přijímala sedmdesátimetrová anténa v Goldstone (USA). Sonda byla sledována po dobu asi jedné hodiny.  

4. srpna 
Po více než pěti týdnech se podařilo zachytit alespoň útržkové signály z observatoře. Jejich délka se pohybovala mezi dvěmi až deseti sekundami a nebylo možné získat z nich jakékoli informace. Šance, že se podaří obnovit normální kontakt, však vzrostly. 
 

Sestavil Jiří Dušek 
Na obrázku je výrazná erupce pozorovaná družicí SOHO 27. srpna 1997.
 


Nejvetsi globus na sveteNejvětší globus na světě 

Má průměr téměř třináct metrů, kolem své osy se otočí jednou za jeden den a byl sestaven na základě největší kartografické databáze na světě. Jeho jméno je Eartha™ a je největším globem této planety. 
Unikátní model Země při pohledu z vesmíru sestavila v minulých dvou letech americká firma DeLorme. Mapové podklady (snímky z umělých družic, výšková měření, informace o hloubce moří a oceánů atd.) se sbíraly celý rok. Databáze se přitom vejde na "pouhých" 214 CD ROMů (140 gigabytů) a zachycuje vzhled naší planety v měřítku 1:1000000. Jeden centimetr na globu tak odpovídá deseti kilometrům. 
Globus najdete v tříposchoďovém proskleném atriu v ústředí společnosti DaLorme. Kromě pevnin a oceánů obsahuje množství dalších detailů jako je rozložení vegetace, hlavní komunikace a velká města. Osa Eartha™ je přitom skloněna pod úhlem 23,5 stupně, stejně jako rotační osa Země vůči rovině oběhu kolem Slunce. 
Dosud největší globus na světě "Globus míru", najdete ve městě Apecchi v Itálii. Má průměr deset metrů. Firma DeLorme, která patří mezi přední kartografické společnosti ve Spojených státech, hodlá své vrcholné dílo zpřístupnit formou vzdělávacích programů široké veřejnosti. Již dnes se na Eartha™ můžete podívat díky nainstalované kameře a Internetu. 
 

Jiří Dušek
Dle materiálů DaLorme
 

Džíp na Marsu? 

Nové snímky ze sondy Mars Global Surveyor odhalily na povrchu rudé planety zvláštní přímé čáry, které se v délce několika kilometrů táhnou přes kopce a prachové duny. Na první pohled vypadají jako stopy po terénním vozidlu. 
"Džíp na Marsu?", ptal se možná ráno 27. dubna tým odborníků zpracovávající snímky pořízené den předtím Mars Global Surveyorem. "Tajemná" oblast se nalézá asi patnáct stupňů od rovníku v tzv. Arabia Terra. Leží zde několik malých kráterů, které vznikly po dopadu meteoritů, malé duny a závěje, mírné kopce atd., prostě nic neobvyklého. Až na jednu výjimku: dvě tmavé čáry s tloušťkou větší než patnáct metrů a délkou několik kilometrů. 
 

 

Na snímku vpravo je oblast v Arabské zemi. Velký kráter vlevo od středu má průměr osmdesát kilometrů. Portrét pořídila sonda Viking 1 (rozlišení v originále  329 metrů na jeden pixel). Šipkou je vyznačena oblast snímaná koncem dubna Mars Global Surveyorem. Tu najdete na speciálně  upraveném obrázku vlevo. Šipkami jsou v něm vyznačeny dvě tmavé linie vzniklé působením malých atmosférických vírů. Záběr má velikost 7,7x10,1 kilometru a čáry tloušťku třicet až čtyřicet pět metrů (rozlišení 13,8 metru na pixel).  Severje  přibližně nahoře. Slunce svítí zprava odspodu. (Foto NASA/JPL/Caltech a Malin Space Science Systems). 
 
 

 
O nic tajemného se ale nejedná. Obdobné linie byly na Marsu již pozorovány. Vznikají působením atmosférických vírů -- tzv. tančících dervišů (anglicky dust devils). V podstatě se jedná o miniaturní tornáda, která na své pouti odmetají povrchový prach a odkrývají tak spodní vrstvy. Obdobné víry se pozorují i na Zemi v suchých a pouštních oblastech. Průchod několika "tančících dervišů" zaznamenal během své tříměsíční mise i Mars Pathfinder. 
Mars Global Surveyor ve čtvrtek šestého srpna kolem jedné hodiny odpoledne prováděl svůj 473. oblet planety. Signál od něj na Zemi letěl osmnáct minut a dvacet čtyři sekund. 
 
Jiří Dušek
Dle zprávy NASA
  
  
Astronomické telegramy 
 
Podle sdělení R. Rutledge v časopise PASP 110 [1998], 637  inicioval tento astronom zřízení WWW domovenky pro astronomické telegramy (ATEL). 
Zpráva pro ATEL nesmí mít více než čtyři tisíce alfanumerických znaků a měla by se týkat úkazu, jejichž okamžité sledování je žádoucí, tj. zejména zpráv o zábleskových zdrojích záření gama, supernovách, gravitačních mikročočkách,  novách, přechodných rentgenových zdrojích apod. 
Služba se formálně rozběhla od konce roku 1997, ale teprve tímto oznámením to nabývá na významu. Za zprávy je odpovědný autor, nedochází k žádné editaci či ověření, ale zato jsou tam zprávy opravdu rychle, zpravidla během jedné minuty od odeslání. Doporučuji proto občas nahlížet na WWW stránku s adresou: http://fire.berkeley.edu:8080 
 
Jiří Grygar