Vzhůru k Marsu 
Japonsko na cestě sluneční soustavou 
Smrtící záblesky 
Hvězdy nejsou na prodej 
Setkání s 1998 KY26  
 

 
  
Vzhůru k Marsu 
 
Přesně rok po úspěšném přistání americké sondy Pathfinder se k rudé planetě vydá další sonda Planet B. Tentokráte však zcela v režii Japonska. 
Nová mise patří do kategorie ambiciózních výprav země "vycházejícího Slunce" k vnitřním planetám sluneční soustavy, Měsíci a k planetce Nereus. Sonda v ceně sto milionů dolarů je vybavena celkem čtrnácti vědeckými přístroji (některé jsou evropského a amerického původu), které budou studovat vnější část Marsovy atmosféry a její interakci se slunečním větrem. Vybavena je též kamerou, která se zaměří na povrch planety i dva měsíce Phobos a Deimos. 
Půltunovou družici Planet B vynese čtvrtého července japonský nosič M-5 na protáhlou dráhu kolem Země. Aby se ušetřilo na pohonných hmotách, využije se "gravitačního praku" Země i Měsíce, který ji koncem roku vystřelí na cestu k Marsu. Za dalších deset měsíců, někdy v polovině října 1999, přiletí k rudé planetě, kterou má studovat asi dva roky. 
Zařízení na sondě nám mají přinést podrobnější informace o skladbě, chemickém složení, dynamice, teplotní struktuře vnějších vrstev atmosféry. Jelikož Mars nemá silné magnetické pole, velmi zajímavé bude i studium interakce slunečního větru se vzdušným obalem. Skvěle se tak doplní informace z amerického Mars Global Surveyoru, který v současnosti studuje vnitřní oblasti atmosféry. 
 

Jiří Dušek
Dle zpráv z Internetu, kresby ISAS
  
Japonsko na cestě sluneční soustavou 

Kromě již zmiňované výpravy Planet B k Marsu, plánuje Japonsko nejméně další dvě zajímavé cesty: 

  • Lunar A: Umělá družice Měsíce bude doplněna o tři penetrátory se seismometry, které se zaboří pod měsíční povrch. Úkolem je studium vnitřního složení našeho nejbližšího souseda, snímkování s velkým rozlišení a ověření technologie měkkého přistání. Startovat by měla ve druhé polovině příštího roku.
  • Muses C: Tato sonda by se měla v roce 2002 vydat k planetce Nereus. Kromě blízkého setkání se plánuje i přistání, odběr vzorků a návrat zpět na Zemi (na začátku roku 2006).
 
 
 
Smrtící záblesky  
aneb sterilizace Galaxie 
 
Občas se mi zdá, že naše Noviny jsou přinejmenším morbidní. Často se tu setkáte s něčím, co souvisí se smrtí jedince nebo celého druhu. Tentokráte se v našem výčtu kosmických katastrof zaměříme na nenápadné kosmické záření, které by mohlo vyhubit celé lidstvo. Izraelští fyzikové se totiž domnívají, že pokud dojde někde poblíž sluneční soustavy ke srážce dvou neutronových hvězd nebo kolapsu tohoto osamoceného zbytku po supernově, sprška částic vyvolá řetězovou reakci tvorby mionů v zemské atmosféře. Následně tak dojde ke vzniku genetických mutacím druhů, v extrémním případě dokonce k úmrtí v důsledku ozáření. Že to není nic nového? 
Podle izraelských fyziků však během historie naší planety k podobným katastrofám došlo, jaksi navíc k poměrně populárním impaktům malých těles sluneční soustavy. Je tedy důvod obávat se podobné katastrofy? Snad ne, protože v těsné blízkosti Země se s největší pravděpodobností žádný pár neutronových hvězd nenalézá, ale je zároveň těžké stanovit vzdálenost, která je pro nás v takovém případě nebezpečná. Krom toho, smrt by přišla v podstatě bez varování. Jediné, co by osudový záblesk prozradilo několik dní předem, by byla sprška gama záření, které se v průběhu splynutí degenerovaných hvězd uvolní. Podobné spršky gama fotonů pozorují astronomové téměř denně a dodnes se vedou diskuze o tom, co je jejich příčinou. Na stránkách IAN jsme o tomto fenoménu psali už několikrát. Výzkum z poslední doby ukazuje, že s největší pravděpodobností dochází k mohutným explozím v kosmologických vzdálenostech -- nemusíme se jich přímo bát. V případě, že by jeden takový záblesk vytvořil objekt Galaxie, by byl možná posledním, co by gama astronomové ukládali na disky svých počítačů. 
 
Rudolf Novák
Podle AIP Physics News 379
 
 
 
Hvězdy nejsou na prodej 
 
Newyorský úřad na ochranu spotřebitelů podal žalobu na illinoiskou firmu za klamavou reklamu. "Podnikatelé" totiž nabízeli k prodeji jednotlivé hvězdy. 
Čas od času se i v našem tisku objeví informace o možnosti koupit si jednu či několik stálic. Za příslušný poplatek, který se pohybuje v rozmezí desítek až stovek dolarů, můžete v "centrálním registru" označit svým jménem jednu hvězdu. Dostanete záznam potvrzující "oficiální pojmenování", hledací mapku a někdy i ozdobný špendlík či placku. Skutečnost je ale zcela jiná. 
 
 
Jediný, kdo má pravomoc udělovat označení nebeským objektům, je Mezinárodní astronomická unie. Ta to ovšem nedělá za peníze. Jakékoli jiné organizace, komerční i nekomerční, sice mohou nabízet možnost pojmenovat hvězdu něčím jménem, nicméně profesionální astronomové natožpak Mezinárodní astronomická unie na to nebudou brát žádný ohled. Prakticky jedinou možností, jak umístit své jméno na oblohu, je tedy objevit novou kometu, případně si počkat, až po vás někdo pojmenuje planetku. Můžete se dočkat kráteru či jiného útvaru na některém z těles sluneční soustavy. V tomto případě ovšem většinou až několik let po smrti. 
 
Jiří Dušek
Dle zpráv z Internetu
 
 
  
Setkání s 1998 KY26  
 
Jak jsme vás na začátku června informovali, dvacátého osmého května objevil T. Gehrels a J. Larsen z projektu Spacewatch planetku, označenou 1998 KY26. Osmého června prošla jen 0,0053 astronomické jednotky od Země, tedy jen dvakrát dál než Měsíc. Není tedy divu, že se na ni podíval i radar amerického Úřadu pro letectví a kosmonautiku v Goldstone. Snímky získané využitím Dopplerova jevu s rozlišením devatenáct metrů bohužel neukázaly povrch asteroidu. Jeho průměr je tedy menší než čtyřicet metrů a perioda rotace musí být pod dvacet dva minut. 
To potvrzují i pozorování Petra Pravce a Lenky Šarounové z Astronomického ústavu v Ondřejově. Planetka měnila jasnost s periodou 10,7 minuty, rotační perioda pak může být poločíselným násobkem této hodnoty. 
 
Přiložený snímkem byl pořízen 4. června na hvězdárně na Kleti (M. Tichý, Z. Moravec, 0,57 m reflektor, CCD kamera SBIG ST-8, expozice 120 sekund).  
 
Jiří Dušek
Dle zpráv z Internetu