Rotující Vesta 
 
Na známou planetku Vesta namířil své kamery Hubblův kosmický dalekohled mezi 28. listopadem a 1. prosincem 1994. Tehdy se nacházela asi 250 milionů kilometrů daleko. Asteroid má průměr asi 525 kilometrů a kolem své osy se otočí jednou za pět hodin dvacet minut a dvacet čtyři sekund. Kosmický dalekohled tak pohodlně zachytil většinu jejího povrchu (s rozlišením asi 75 kilometrů). Ze sekvence snímků sestavili pracovníci NASA a Zellner z Georgia Southern University krátkou animaci. Je ve formátu mpeg a má asi 90 kB.