Co uvidíte v nejbližší době na obloze
Z planet se můžete ráno podívat na nepřehlédnutelnou Venuši-Jitřenku a poněkud slabší Jupiter. Venuši najdete nad východo-jihovýchodním obzorem krátce před východem Slunce. 17. dubna projde jen třetinu stupně od hvězdy 4. velikosti naoranžovělé lambda Aquarii. Největší planetu sluneční soustavy -- Jupiter -- uvidíte na začátku dubna 18 stupňů dolů doleva od Venuše. Během měsíce se ale obě planety k sobě přiblíží. Každý týden se jejich vzájemná vzdálenost zmenší o pět stupňů. 18. dubna Jupiter najdete pouhých sedm úhlových minut od hvězdy 4. velikosti fí Aquarii. Planeta tak bude ozdobena "jedním" jasným měsícem navíc. V této době bude také vzdálenost od Venuše činit jen pět stupňů. 20. dubna se přiblíží na o něco více než dva stupně, 21. na méně než jeden a půl a o den později budou pouhých půl stupně daleko. Pohodlně se tudíž vejdou do zorného pole i velkých dalekohledů. Tento den se k nim také přidá Měsíc, i když toho najdete asi deset stupňů daleko. Nejblíže se obě planety ocitnou 23. 4. pouhých 18 minut daleko. Bude se jednat o nejtěsnější setkání od srpna 1992. Také Měsíc bude ležet v jejich těsné blízkosti -- asi dva stupně daleko. V některých oblastech na jižní polokouli pak lze dokonce spatřit zákryt obou planet Měsícem. Například v Brazilii či Angole. Následující ráno se Měsíc ocitne jen několik stupňů od Merkuru, v té době však budou obě tělesa vycházet jen necelou hodinu před Sluncem a nebude je tudíž snadné spatřit. Viditelnost Slunci nejbližší planety se ale začátkem května zlepší. Ostatní planety jsou v dubnu nepozorovatelné. Měsíc najdete 6. a 7. dubna poblíž Regula ze souhvězdí Lva. 11. dubna bude v úplňku a tehdy se ocitne u Spiky z Panny. 15. a 16. dubna se přiblíží na asi deset stupňů k Antarovi ze Štíra. O tři dny později bude v poslední čtvrti. Novem projde 26. 4. Ve druhé polovině dubna se také můžete podívat na meteorický roj Lyridy. Jejich maximální aktivita nastane v ranních hodinách v noci z 21. na 22. dubna (bude tedy rušit Měsíc). Lyridy -- vylétající jakoby ze souhvězdí Lyry -- také nejsou příliš jasné a budete jich moci spatřit asi deset za hodinu. Duben je také vhodné období na pozorování zodiakálního světla.
  
16. týden na obloze (13. – 19. dubna 1998) 
 
Ve druhé polovině dubna se Země setká s proudem drobných částic, které při zániku v atmosféře způsobí zajímavé divadlo -- meteorický roj. Jelikož budou jakoby vylétat ze souhvězdí Lyry, nazývají se Lyridy. Nejvíce jich bude létat v ranních hodinách 21. dubna. Bohužel, v této době bude rušit Měsíc krátce po poslední čtvrti. Na světlé obloze tak spatříte deset až dvacet nejjasnějších Lyrid za hodinu. Souhvězdí Lyry není příliš nápadné, vévodí mu však jasná hvězda Vega, která spolu s Denebem ze souhvězdí Labutě a Altairem z Orla tvoří nepřehlédnutelný tzv. Letní trojúhelník. 
 
-- jd --