Banka embryí 
 
Banka embryí byla velká obdélníková budova umístěná daleko na jih od Smaragdového města, velmi blízko konce Hlavní roviny. Necelý kilometr od místa, kde banka stála, se zvedala k Jižní polární míse sada tří schodišť, každé s desítkami tisíc jednotlivých schodů. Nad Bankou embryí, v přítmí Rámy, se tyčily majestátní podepřené stavby Velkého rohu a jeho šesti ostře špičatých průvodců, z nichž každý byl větší než největší inženýrská stavba na planetě Zemi. 
Richard a Archie nasedli na okraji Smaragdového města na pštrososaura. Společně s průvodem tří světlušek proputovali v několika minutách Alternativní zónou. Na jižním okraji říše oktopavouků bylo jen málo staveb. Navzdory občasným polím zrnin připomínala Richardovi většina teritoria, kterým v kalném světle cestovali směrem na jih, Severní poloválec v Rámovi II, než tam byly postaveny dva habitaty. 
Richard a jeho přítel oktopavouk vešli do Banky embryí dvojitými neobvykle silnými dveřmi, kterými se dostali přímo do konferenčního sálu. Tam byl Richard představen několika dalším oktopavoukům, kteří zjevně jeho návštěvu očekávali. Richard použil svůj překladač a oktopavouci odečítali z jeho rtů, ačkoli musel mluvit pomalu a zřetelně, protože nebyli v lidské řeči ani zdaleka tak zběhlí jako Archie. 
Po jistých stručných formalitách zavedl jeden z oktopavouků dvojici k řadě řídících panelů s čímsi připomínajícím klávesnice udělané z barevných pruhů. "Máme zde uloženo téměř deset milionů embryí," řekl jejich průvodce v úvodním slovu, "představujících přes sto tisíc odlišných druhů, a třikrát tolik hybridů. Jejich přirozené doby života leží v intervalu od poloviny tertu do několika milionů dnů, neboli asi deseti tisíc vašich lidských let. Velikost dospělých kolísá od zlomku nanometru k monstrům téměř tak velkým jako tato stavba. Každé embryo je uloženo za podmínek, které se dle našeho názoru blíží optimálním pro jeho zachování. Fakticky je však třeba pouze asi tisíc odlišných prostředí, kombinací teploty, tlaku a chemikálií, k pokrytí intervalu požadovaných podmínek. 
V této budově je také rozsáhlý systém zpracování a uchování dat a monitorování. Systém automaticky sleduje podmínky ve všech odlišných prostředích a monitoruje raný vývoj několika tisíc embryí, která jsou vždy v aktivním vývoji. Systém má schopnost jisté automatické detekce a korekce chyb, dvouparametrovou výstražnou strukturu a také ovládá displejem které mohou ukazovat stav nebo katalogizovat informace, a to jak zde na stěnách, tak v libovolné z výzkumných ploch na vyšších podlažích." 
Richardův mozek pracoval na vyšší než plné obrátky. Začal jasněji chápat účel Banky embryí. To je fantastický přístup, pomyslel si. Oktopavouci zde udržují všechny zárodky jiných druhů rostlin a živočichů, které by kdy mohly být potřebné pro jakýkoliv účel. 
"...Testování je nepřetržité," hovořil jejich průvodce, "jednak proto, aby se zajistila celistvost systémů uložení a uchování, jednak k zajištění vzorků pro účely genetického inženýrství. V každé době je zde aktivně zapojeno v genetických experimentech přibližně dvě stě našich biologů. Cílem těchto mnoha experimentů je vytvořit pozměněné formy života, které zlepší účinnost naší společnosti..." 
"Můžete mi ukázat příklad takového genetického experimentu?" přerušil ho Richard. 
"Jistě," odvětil oktopavouk. Přešel k řídícímu panelu a použil tři chapadla, aby stiskl sekvenci barevných tlačítek. "Myslím, že jste obeznámen s jednou z našich základních metod výroby energie," řekl, když se na stěně objevil videoobraz. "Základní princip je zcela prostý, jak víte. Kruhoví mořští tvorové generují a uchovávají ve svých tělech elektrický náboj. Tento náboj zachycujeme na drátěné mřížce, k níž se musí živočichové přitisknout, aby dosáhli na potravu. I když je tento systém docela uspokojivý, naši inženýři ukázali, že by se mohl podstatně zlepšit, kdyby se dalo poněkud změnit chování těchto tvorů. 
Podívejte se na tento zrychlený a zvětšený záběr šesti mořských tvorů, kteří generují elektrickou energii. Všimněte si, že během tohoto krátkého filmu projde každý živočich třemi až čtyřmi cykly nabíjení-vybíjení. Jaký rys těchto cyklů by byl pro systémového inženýra nejzajímavější?" 
Richard pečlivě sledoval videozáznam. Ježovky jsou po vybití mdlé, myslel si, ale v poměrně krátké době opět získají svůj jas. 
"Za předpokladu, že jas je mírou shromážděného náboje," řekl Richard, jehož náhle napadlo, zda nepodstupuje jakýsi test, "systém by se dal udělat účinnějším zvýšením frekvence krmení." 
"Přesně tak," zareagoval jejich průvodce. Archie vyslal jejich oktopavoučímu hostiteli rychlý vzkaz, který skončil dříve, než měl Richard možnost zamířit dalekohled na svém překladači. Mezitím se na stěně objevil odlišný obraz. "Zde jsou tři genetické variace kruhových mořských tvorů, které se právě testují a vyhodnocují. Nejlépe se jeví náhrada vlevo. Tento prototyp jí přibližně dvakrát tak často jako tvor, který se používá nyní. Prototyp má však metabolickou nestabilitu, která významně zvyšuje jeho náchylnost k přenosným nemocím. Probíhající vyhodnocováni bere v úvahu všechny faktory..." 
 
Arthur C. Clarke, Gentry Lee, Ráma tajemství zbavený, Baronet, Praha 1995